auladetecnologia.com Proves objectives: competència TIC
 
.
MEMÒRIA INTERNA: MEMÒRIA ROM po:4
 
Completa les frases amb les paraules de la llista següent:

funcionar -llegir - verificació - escriure- detecció

 

La memòria ROM és una memòria de només lectura. És a dir, només podem la informació que conté, però no hi podem o emmagatzemar res de nou.

La memòria ROM conté la informació que l'ordinador necessita reconéixer per tal de poder correctament. Permet, per tant, la d'errors, la i el reconeixement dels elements del sistema,...


Tornar
 
.