auladetecnologia.com Proves objectives: competència TIC
 
.
CLASSIFICACIÓ DEL PROGRAMARI po:2
 
Completa les frases amb les paraules de la llista següent:

perifèrics - maquinari - conjunt - encarregat - configurar - control - programes - tractament - funcionament

 

El programari informàtic el podem classificar en tres grans apartats:

El programari de diagnòstic és el conjunt de que permeten i comprovar el correcte de tots els elements del d'un sistema informàtic.

El programari de sistema és l' de dur a terme les operacions bàsiques de de l'ordinador i del conjunt dels seus .

El programari d'aplicació és el de programes que permeten realitzar les tasques més comuns per part de l'usuari:la gestió de documents, el de dades, el retoc digital d'imatges, la navegació per Internet... etc.


Tornar
 
.