El tangram és un trencaclosques. En el seu orígen és un joc inventat pels xinesos. Aquests van descompondre un quadrat en set peces, amb la combinació de les quals es poden construir moltes figures.

Aquesta característica ens permetrà treballar diferents aspectes curriculars, en especial els relacionats amb actituds, valors i normes:

  • Manifestació de curiositat per observar.
  • Valoració positiva del propi esforç per arribar a resoldre una situació matemàtica.
  • Adquisició d'una progressiva autonomia en el treball.

Si vols conéixer una mica més el tangram i contruir algunes figures, clica aquí!

 

 
 
auladetecnologia.com :: Xavier Rosell
 
auladetecnologia.com Tangram