Base documental d'Història Contemporània de Catalunya.
 

ALBERT FELIP DE BALDRICH I PALAU
( Marquès de Vallgornera)

Font:
GAVALDA I TORRENTS, Antoni: Diccionari d' Història de Catalunya.(1992).Barcelona:Edicions 62. S.A. 1147 pp.

Text:
Com a segon fill que era, marxà de la llar paterna per crear-se una posició d'acord amb la classe social a que pertanyia. Cursà la carrera militar en l'arma d' infanteria. Va participar en la guerra del Francès i fou fet presoner i dut a França, d'on retornà el 1814, gràcies a la pau general amb el país veí. Més endavant. a Madrid, passa per la secció d'història militar alhora que exercia de professor de fortificació i artillelleria en l' Acadèmia de Cavallers Cadets de Guàrdies d' infanteria. Del 1820 al 1823 va ser agregat a l'ambaixada a París. Coronel el 1829, deixà la carrera militar el 1832. A partir d' aquest moment la seva vida agafà un altre rumb exercí molts càrrecs: diputat a corts per Barcelona i senador per Tarragona ( 1837) i Girona ( 1843); l' arxiver i posteriorment president de l'Acadèmia de Ciències Naturals, rector de la Universitat de Madrid. ocupà els càrrecs de director de la Dirección General de Estudios. organisme encarregat de donar directrius concretes sobre l'ensenyament espanyol de tots els nivells, ministre de Governació l'any 1838, president de la Junta de Govern del Museu de Ciències Naturals, rector de la Universidad de Madrid, entre molts altres càrrecs. Com a fet més destacat de la seva curta etapa de ministre cal esmentar el decret fundacional la primera caixa d'estalvis espanyola, la Caja de Ahorros de Madrid (1838).AGT.(88p.)


 

Índex alfabètic

Pàgina inicial

Índex general de governs