Base documental d'Història Contemporània de Catalunya.
Biografies
 

LUIS MARISTANY POLANCO

Alcalde de  Badalona (1945-1954)

Font: MARIN, Martí: Els Ajuntaments Franquistes a Catalunya (Política i administració municipal 1938-1979). Lleida. Pagès, Editors. Col.lecció Seminari,12. 496-497 pp.

Advocat. Abans de 1936 milità a les Juventudes Tradicionalistas de Badalona, de les quals fou secretari. Més tard s'integraà a Renovación Española/Derecha de Cataluña. Empresonat durant la guerra civil, entrà a militar dins FET-JONS com a excaptiu i al cap de poc temps li fou concedit el carnet de «vieja guardia» per la seva militància monàrquica. Actuà en la depuració de funcionaris i fou «policia honorari» de 1939 a 1942. Des de 1949 seria diputat provincial.

 

 
 

Tornar a la pàgina inicial

Tornar a índex de poblacions