Base documental d'Història Contemporània de Catalunya.
Biografies
 

JOSÉ MILÀ GELABERT

Alcalde de  Sant Boi de Llobregat (1961-1969)

Font: MARIN, Martí: Els Ajuntaments Franquistes a Catalunya (Política i administració municipal 1938-1979). Lleida. Pagès, Editors. Col.lecció Seminari,12. 515  pp.

Tècnic industrial. Director d'España Fabril S.A. Membre del sometent local. Fou militant de l'UP i de la Lliga Regionalista. Durant la Guerra romangué a Sant Boi on actuà com a quintacolumnista, dins la FE clandestina. Fou Delegat d'Administració de FET-JONS en la fase 1939-1940 i després secretari local i lloctinent de la Guardia de Franco. Va ser també «jefe local» pero el destituïren el 1949 per presumptes irregularitats. El 1947 entrava en el consistori com a primer tinent d'alcalde i continuava com a regidor després de dues reeleccions el 1948 i el 1951 pels terços familiar i sindical, respectivament. Repetí com a «jefe local» quan fou designat alcalde. Com a alcalde fou el líder del grup dels excombatents, oposat al de la Lliga. EIs dos grups que s'alternaren a la localitat fins als anys setanta.

 
 

Tornar a la pàgina inicial

Tornar a índex de poblacions