Base documental d'Història Contemporània de Catalunya.
Biografies
 

MIGUEL ONANDÍA NUNELL

Alcalde de  Terrassa (1964-1970)

Font: MARIN, Martí: Els Ajuntaments Franquistes a Catalunya (Política i administració municipal 1938-1979). Lleida. Pagès, Editors. Col.lecció Seminari,12. 522  pp.

Industrial tèxtil. Milità a Renovación Española. Germà i cunyat de «caídos» franquistes. Fou durant la guerra agent del SIM, treballant a Andorra com a delegat de Repatriació. En la postguerra li fou reconeguda la condició d' excombatent. Regidor des de 1945 i tinent des de 1947 fins al 1952. El 1949 fou elegit per tres anys pel terç corporatiu. Vocal de l'Institut Industrial. Relacions més aviat fredes amb la FET -JONS local i fins i tot conflictives en la seva fase de tinent d'alcalde de Foment. El gabinet d'Informació del Govern Civil el considerà «persona adicta al grupito caciquil» en referencia al sector salista. Fou diputat provincial. En les eleccions de 1967 cometé diversos errors estratègics que permeteren que s'introduIssin pel terç familiar uns candidats clarament oposats al franquisme, finalment elegits.

 
 

Tornar a la pàgina inicial

Tornar a índex de poblacions