Base documental d'Història Contemporània de Catalunya.
Biografies
 

BENITO PUIG VILAPLANA

Alcalde de  Sant Boi de Llobregat (1939-1940/1945-1951))

Font: MARIN, Martí: Els Ajuntaments Franquistes a Catalunya (Política i administració municipal 1938-1979). Lleida. Pagès, Editors. Col.lecció Seminari,12. 514-515  pp.

Propietari agrícola.Monàrquic i regidor per l'UMN en el període 1921-1922. En el període de la Dictadura actuà també com a regidor integrat del tot en l'UP. Durant la República ingressà en el PRR i va ser nomenat fiscal municipal. Després milità a Renovación Española. En la seva primera etapa com a alcalde tingué l'oposició deIs excombatents que el consideraven home de la vella política. En la seva segona etapa com a alcalde s'enfrontà a mitja corporació i cinc deIs regidors del sector excombatent el denunciaren al Govern Civil, que passats uns mesas optà per cessar-Io.

 
 

Tornar a la pàgina inicial

Tornar a índex de poblacions