Base documental d'Història Contemporània de Catalunya.
El Franquisme ( 1939-1975). Desenvolupament esbogerrat (1959-1975)
 

COMISSIÓ PERMANENT DE L' ASSEMBLEA DE CATALUNYA (Portaveu de la comissió permanent), n.1. Gener 1972.

Font:
Comissió Permanent de l' Assemblea de Catalunya: " La Comissió Permanent, primera reunió. Catalunya". (Gener-1972): "Assemblea de Catalunya - Portaveu de la comissió permanent".n.1. sense numerar.

Text:
La Comissió Permanent de l' Assemblea de Catalunya, ha celebrat la seva primera reunió, afirmant-se oberta tant en la seva composició com en les seves formes de treball, d' acord amb els principis provats en la primera sessió de l' Assemblea.
La Comissió permanent ha valorat les repercussions i la significació d' aquesta primera sessió, copsant la seva gran importància en la via de la imposició de la legalitat democràtica, mitjançant l' extensió i la consolidació de la lluita unitària del poble, davant els intents de perpetuar l' opressió feixista.
La Comissió Permanent considera que el fracàs i la desorientació del Règim en la repressió contra l' Assemblea, són una expressió més de la seva crisi, i al mateix temps una mostra de la dimensió i de la capacitat de l' oposició democràtica, resultat del procés d' agudització de les lluites obreres i populars en els últims temps. Per això, al propi temps que denuncia les cegues actuacions policíaques que han afectat a diverses personalitats del nostre país, reitera el seu propòsit de seguir lluitant per aconseguir les exigències formulades en la declaració de la 1ª Sessió de l' Assemblea de Catalunya.
En aquesta via han estat aprovats per unanimitat els següents acords:

acords aprovats:
1er. Iniciar la publicació d' un butlletí, portaveu de la Comissió Permanent de l' Assemblea de Catalunya, que representi un ajut en la coordinació democràtica.

2on. Intensificar en aquest períuode, fent-ne la seva activitat fonamental, la discussió col.lectiva del contingut i la realització de la 1era. Sessió de l' Assemblea, amb la finalitat de facilitar la informació, adhesió i l' organització unitàries a l' entorn del comunicat.

3er. Estimular l' elaboració d' alternatives comarcals, locals, professionals o sectorials de les diverses organitzacions de masses, basant-se en les pròpies reivindicacions formulades amb plena autonomia, que ofereixin un reforçament de la convergència global que representa el comunicat de la 1ª Sessió de l' Assemblea.

4rt. Intensificar durant aquest període l' organització de la Solidaritat amb tots els repressaliats, com una activitat unitària del nostre poble que, per la seva extensió, s' imposi com una consecució més de la legalitat democràtica.

5è. Iniciar la preparació d' un període que continuï l' activitat de difusió de l' alternativa, extenent i elevant el nivell de lluita democràtica coordinada.

Complint el primer dels acords, iniciem la publicació del butlletí de la Comissió Permanent, dedicat fonamentalment a la més àmplia difusió del Comunicat de la 1ª Sessió de l' Assemblea de Catalunya que transcrivim seguidament en el seu text oficial.

comunicat primera sessió A.C.
"Nosaltres catalans de diferents tendències pertanyents i no pertanyents a organitzacions polítiques, de diversos sectors de la població, obrers, camperols, estudiants intel.lectuals, professionals i ciutadans en general, de Barcelona i de comarques, reunits en Assemblea, malgrat que som conscients que les actuals circumstàncies dificulten d' esgotar les possibilitats de representació, formulem la present Declaració:

L' actual crisi del règim de la qual el procés de Burgos fou una manifestació sobresortint, la progressiva presa de consciència i la mobilització de les classes populars, i la necessitat d' oposar-nos fermament a la maniobra continuista d' instaurar Juan Carlos com a successor a títol de rei, del dictador, exigeixen l' adopció unitària d' una alternativa democràtica basada en els punts mínims acceptables per les forces i sectors representants a l' Assemblea, alguns dels quals tenen objectius divergents a llarg termini, però que coincideixen en l' objectiu immediat, però que coincideixen en l' objectiu immediat de l' enderrocament del franquisme. Aquests punts de coincidència són els següents:

1.- La consecució de l' Amnistia general per als presos i els exilats polítics.

2.- L' exercici de les llibertats democràtiques fonamentals: llibertat de reunió, d' expressió, d' associació - inclosa la sindical-, de manifestació i dret de vaga, que garanteixin l' accés efectiu del poble al poder econòmic i polític.

3.- El restabliment provisional de les institucions i dels principis configurats en l' Estatut de 1932, com a expressió concreta d' aquestes llibertats a Catalunya, i com a via per arribar al ple exercici del dret d' autodeterminació.

4.- La coordinació de l' acció de tots els pobles peninsulars en la lluita democràtica.

Com a objectius immediats, fem una crida a tot el poble català - i considerem catalans tots els que viuen i treballen a Catalunya- perquè incorpori la perspectiva global del canvi democràtic a cada una de les seves lluites concretes, i perquè intensifiqui l' esforç per a una ràpida obtenció de:
a. La unitat d' acció de totes les forces democràtiques.
b. La solidaritat en la lluita en favor dels repressaliats.
c. L' acabament de la repressió i la consecució de l' amnistia.
Per tal de vetllar per l' aplicació dels acords de l' Assemblea, és elegida una Comissió Permanent, la qual impulsarà totes les iniciatives útils per aconseguir la mobilització popular, fomentarà accions unitàries i preparà una nova sessió de l' Assemblea de Catalunya, més àmplia i més representativa."

Catalunya, 7 de novembre de 1971

ASSISTENTS:
Am les naturals limitacions, oferim una referència de les delegacions que varen assistir a la 1ª Sessió de l' Assemblea de Catalunya:
- CCFPC ( " Comissió Coordinadora de Forces Polítiques de Catalunya ", integrada per " Esquerra Republicana de Catalunya", " Front Nacional de Catalunya", " Moviment Socialista de Catalunya", " Partit Socialista Unificat de Catalunya", " Unió Democràtica de Catalunya")-
- PSAN ( "Partit Socialista d' Alliberament Nacional").
- PORT (" Partido Obrero Revolucionario Trotskysta").
- " Bandera Roja".
- PSOE ( "Partido Socialista Obrero Español")
- CC.OO. ( Comissions Obreres de les següents localitats: Manresa- sallent, Sabadell, Vallès Oriental, Terrassa, Baix Llobregat, Tarragona, Mataró, Blanes, Badalona, Lleida i Barcelona).
- UGT ( " Unión General de Trabajadores")
- " Bloc Català d' estudiants"
- Joventut Obrera del Front Nacional de Catalunya"
- Joventut Comunista de Catalunya"
- Moviment Universitari de les següents Facultats de les Universitats Central i Autònoma: Periodisme, Aparelladors, Dret, Madicina, Farmàcia, Filosofia, Econòmiques, Enginyers, Ciències, A.T.S., Enginyers de Terrassa.
- " Comunitats Cristianes de Base".
- "Representants d' Ambients Cristians".
- " Grup de No Violents".
- " Comissions de Solidaritat".
- " Taula Rodona".
- " Assemblea Permanent d' Intel.lectuals Catalans".
- " Comissions de Camperols".
- " Comissions de Barri ".
- Professors Universitat Central.
- Professors Universitat Autònoma
- Professors no numeraris Universitat Central
- Professors no numeraris Universitat Autònoma
- Grups Professionals: Periodistes, metges, advocats, aparelladors, arquitectes, ensenyants, cinema.
- CAE ( "Comités d' Acció d' Ensenyants")
- Representants de les localitats i comarques següents: Barcelona, Amposta, Tortosa, Reus, Tarragona, Igualada, Alt Penedés, Baix Penedés, Garraf, El Prat del llobregat, Gavà, Sant Vicenç dels Horts, Manresa Terrassa, Sabadell, Cerdanyola-Ripollet, Castellar del Vallès, Granollers, Sant Feliu de Codines, Sant Llorenç Savall, Badalona, Mataró, Caldetes, Sant Pol de Mar, Pineda, Arenys de Mar, Canet de Mar, Calella, Malgrat, Blanes, Girona, Vic, Figueres, Torelló, Lleida, Ripoll, Vilafranca del Penedès, Manlleu, Centelles.
ELS ASSISTENTS A L´ ASSEMBLEA EREN AL VOLTANT DE 300

 
 

Tornar a la pàgina inicial

Tornar a índex d' etapa