Base documental d'Història Contemporània de Catalunya.
Regnat d' Isabel II (1833-1868) - Revolució Burgesa (1833-1843)
 

"La Campana". Cançó revolucionària (1842)

Font:
:"La Campana". Cançó revolucionària (1841).A: AINAUD DE LASARTE,J.M.:Què cantaven els revolucionaris catalans del XIX ?."L´Avenç",n.17; Juny 1979; 2ª epoca.66-67 pp.

Comentari:
La cancó de " La campana " fou molt popular entre la classe treballadora fins al punt que un governador de l´any 1842 la va prohibir expressament cantar-la.
La lletra fou escrita per Abdó de Terrades, republicà, i fou publicada en el diari "El Republicano"(1842) . L´autor de la música és desconegut.
La cançó crida a agafar les armes en nom de la República i abolir els privilegis i les desigualtats.

Text:

LA CAMPANA

<< Ja la campana sona,
Lo canó ja retrona...
Anem, anem, republicans,anem!
A la victòria anem!
Ja és arribat lo dia
que'l poble tan volia;
fugiu, tirans, lo poble vol ser rey.

Ja la campana sona. .

La bandera adorada
que jau allí empolvada,
Correm, germans, a l'aire enarbolem!

Ja la campana sona...

Mireula que és galana
La ensenya ciutadana,
Que llibertat nos promet, si la alsem

Ja la campana sona...

Lo garrot, la escopeta,
La fals y la forqueta,
Oh Catalans! ab valor empunyem !

Ja la campana sona...

La cort v la noblesa.
L'orgull de la riquesa.
Caigan de un cop fins al nostre nivell!

Ja la campana sona.

La milicia v lo clero,
No tingan més que un fuero:
Lo poble sols de un altre y és lo rey

Ja la campana sona...

Los públichs funcionaris
No timgam amos varis:
Depengam tots del popular congrés

Ja sona la campana .

Los ganduls que´s mantenen
del poble, y luego´l venen,
morin cremats, sino pau no tindrem.

Ja sona la campana...

Un sol pago directe
y un sol ram que´l colecte:
Tothom d´allí serà pagat com deu

Ja sona la campana...

Que pàgui qui té renda,
O bé alguna prebenda:
Lo qui no té, tampoch deu pagar res.

Ja sona la campana...

Lo delme, la gabella,
Lo dret de la portella,
No, jornalers, may més no pagarem!
ja la campana sona
Lo canó ja retrona....
Anem, anem republicans, anem!

A la victòria anem !

 
 

Tornar a la pàgina inicial

Tornar a índex d' etapa