Base documental d'Història Contemporània de Catalunya.
Regnat d' Isabel II (1833-1868) - Revolució Burgesa (1833-1843)
 

La Marsellesa, Adaptació de J.A. Clavé i Camps (1824-1874)

Font:
:La Marsellesa, Adaptació de J.A. Clavé i Camps (1824-1874).A: AINAUD DE LASARTE,J.M.:Què cantaven els revolucionaris catalans del XIX ?."L´Avenç",n.17; Juny 1979; 2ª epoca.66-67 pp.

Comentari:
La Marsellesa va ser una cançó que va ser un referent de molts sectors de la societat catalana durant els segle XIX i XX. El crit a la llibertat i a qualsevol mena d´opressió era vàlid per moltes forces polítiques.
Aquesta versió de la Marsellesa va ser feta per Josep Anselm Clavé a l´any 1871 i segons paraules escrites per ell, aquesta adaptació: "Tocante a la letra, me he esmerado en conservarle su genuino sentido, siguiendo estrictamente el metro y la acentuación del original francés, a pesar de que los versos de nueve sílabas resultan algo duros en nuestro idioma, cuanto no están acentuados rigurosamente uniformes. Además he reducido las siete estrofas francesas a tres para evitar el cansancio, y he apropiado la traducción a los usos del país"

Text:
I
¡ Al arma, al arma, fills del poble,
Lo jorn de glòria ja ha arribat !
Pels tirans alsa xusma innoble
Sos pendons en llotats en sanch.

Ohiu, ohiu, com fer udola
Los esbars famèlich d´eixos llops,
Lo poble apura´l fet a glops,
Y encès de ràbia il cor tremola.

¡Al arma, ciutadans!
¡Alsem lo somatent!
¡Lo airat jovent
Banyo ses mans
En sanch de vils tirans!

¡Trossetje coratjós
Lo poble
Son jou ignomiós!

II
(A solo)
¡ Fills de la terra catalana,
Abans de morir que ser esclaus!
¡ Sone ja l´alarmant campana!
¡Muyran ja´ls opresors malvats!
De nou a indigne vassallatje
Vol enjunyir-nos bando astut:
¡ Malhaje´l poble si un minut
Suporta estúpit tal ultratje!
¡Al arma, ciutadans!
¡Alsem lo somatent!
¡Lo airat jovent
Banyo ses mans
En sanch de vils tirans!
¡Al arma, al arma, fills del poble,
Lo jorn de glòria ja ha arribat!

III
¡Rompan la inèrcia que´ns degrada!
Lo poble llibre es poble fort.
¡Llibertat, llibertat aimada,
En ton foch se han tenplat ja els cercs!
Baix tos pendons, cantar victòria
Podrem al fi de greus fatichs;
Y al espirar tos enemichs
Veurán ton triunfo y nostra glòria.
¡Al arma, ciutadans!
¡Alsem lo somatent!
¡Lo airat jovent
Banyo ses mans
En sanch de vils tirans!
¡Avant lo poble denodat!
¡Lluytem per nostra llibertat!
¡Avant lo poble!
¡Lo jorn de glória ja ha arribat!
¡Avant!

 
 

Tornar a la pàgina inicial

Tornar a índex d' etapa