Base documental d'Història Contemporània de Catalunya.
Regnat d' Isabel II (1833-1868) - Unión Liberal (1856-1868)
 

Remey per preservarse y curar lo colera morbo asiatich.(1865)

Font:
VIVES, Pere: Remey per preservarse y curar lo colera morbo asiatich. Barcelona:Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona.Fulls Volanters.1855-1875. s/n. 1p.

Comentari:
L´any 1865 Catalunya es va veure afectada per una epidèmia de còlera, menys mortífera que les anteriors (1833-1834 i 1853-1856).
El fulletó conté una recepta per a lluitar contra la malaltia.

Text:
En lo any 1854 lo acreditat periódichch nomenat l'ancora que se imprimia en Barcelona, portaba varias receptas per preservarse y curar en los atacals lo cólera morbo asiátich. Entre aquellas y habia una que per la sua sensillés y facilitat en la sua confecció, ( sens que puga produhir ningun mal, segons parer de personas competens ) que la adaptarem enseguida , ab on resultat aixis com la havem usada en lo present conflicle, prometennos, mediant Deu, que també en aquesta época nos veurem lliurats de tal assot.
Se fa bullir un faixet de rumaní de unas dos unsas ab dos purrons d´aigua mesclanti mitcha unsa de fló de sofre, cuant ha butllit bastan que aigi mimbat cosa de un patricó, se trau del foch y se guarda fins lo andemá dematí , que á primera hora y en dejú se passa ab un sadás, se ompla un vas de patricó y anyadinti dos curllaradas de suca roix , se pren enseguida. Se ha observat que ningú ha sigut atacat de tan terrible mal , prenent tan sols cuatre tasas en altres tans matins y en dejú. Si la persona está atacda se dobla la dósis , repetint cada dos horas fins originarli un gros suó.No nos mou ningun inbterés al imprimir aqueixa recepta , puix que gratis la donem, tan sols nos ha inspirat lo convensiment que tenim de la bondat de ella y veurer si podem ser útils á nostres semblants.

Sabadell 18 de Agost de 1865.

Pera Vives

 
 

Tornar a la pàgina inicial

Tornar a índex d' etapa