Base documental d'Història Contemporània de Catalunya.
Restauració 2 (1898-1931). Crisi de la Restauració (1898-1923)
 

Pera les dames blanques. (Juliol-1909).

Font:
POUS y PAGES,J.:Pera les dames blanques. (Juliol-1909).Barcelona."El Poble Català". 20-VII-1909. 1p.

Comentari:
L´actitud d´algunes dones de la classe benestant de Barcelona en els dies previs de la Setmana Tràgica repartint medalles i tabac als soldats que havien de marxar a Melilla, va provocar la irritació de la població barcelonina i accentuà l´anticlericalisme i l´antimilitarisme.
La premsa es va fer ressó d´aquest fet. J. Pous y Pagés (1873-1952) critica l´actitud d´aquestes dones provocada per un fals patriotisme i falsa pietat. I en tot cas dediquin els seus esforços a la subssistència de les famílies que es queden sense espòs, fill o pare

Text:
Ab gest de suposada pietat, aristocràtiques dames reparteixen, arran de moll, tabac y medalles an els soldats que embarquen cap a la guerra. La medalla diu: " In hoc signo vincis", davall d´una creu. L´estoig que tanca´l present de la dotzena y mitja de cigarrets mostra de la munificencia femenina y aristocrática, porta per lema dedicatori: "Al soldado español".
La pensada té una vaga reminiscencia de cansó de gesta. Així també, al partir l´estol feudal vers llunyanes y arriscades aventures, feia la castellana repartiment de flocs y de bandes, que donessin coratge a l´esforsat cavaller, en les hores de perill y de lluita. Però, una cosa essencial diferenciava´l gest heroic de la gentil y noble dama, de la trista parodia que n´estan fent les senyores de la nostra burgesa aristocracia. Aquell, al despedir l´ host cavallaresca, despedia la gent del seu casal; eren el pare y l´espos y els germans y els fills y els amics y els aimadors, els que marxaven a la guerra. Y l´acritud de la gentil dama tenia veslums d´heroicitat, perquè feia, ab fortalesa, el sacrifici de totes les seves més cares afeccions, a la necessitat de la bèlica aventura. Més les nostres heroiques dames envien a les penalitats y als perills de mort de la campanya d´Africa, els fills d´altres mares que no són elles, l´anònim soldat, que no costa cap batec a llur cor gentil, ni cap dolor les llurs aristocràtiques entranyes. Y es en elles ben còmoda fortalesa, ben fàcil heroisme, assistir serenament, tranquilament, a l´embarc d´aquesta miserable carn de canó que´ls trasatlàntics se n´enduen vers les platges marroquines.
Y si llur actitut resulta minsa prova d´heroicitat, més n´es encara de munificencia y d´esperit caritatiu, aquell ridícol present que entreguen als soldats expedicionaris. Molts d´ells han tingut d´abandonar, en la llar desolada, esposa y fills,dels quals llur treball era sosteniment únic; pares que veien en llur afecte la sola esperansa d´acabar la vida a redós de la miseria. Y els donem, com a compensació del sacrifici, una medalla beneída y una petaca ab uns quants cigarrets de l´Arrendatària!
Oh, caritatives y aristocràtiques dames! El vostre gest heròic es grotesc: el present del vostre esplèndit patriotisme y del vostre zel apostòlic, un escarni y un sarcasme ¡ Ja que la llei us ofereix el privilegi de no haver de passar pel dolor de veure com s´embarquen, camí de la mort possible, els que són carn de la vostra carn, mor de la vostra ànima, lo millor que podrieu fer, fora no insultar ab l´espectacle del vostre privilegi, ab l´ostentació de la vostra inútil y mesquina caritat, el dolor dels infelissos que la manca de trescents duros obliga a passar l´aigua, per a oferir llur vida a l´escomesa de les càbiles rifenyes.
Y si realment sou caritatives , si realment sentiu pietat d´aquesta pobra carn de canó qu´ls trasatlàntics engoleixen, pera portarla a terres d´Africa; d´aquesta carn de canó que embarca cap a la guerra, en comptes, potser, dels vostres fills o dels vostres esposos; d´aquesta carn de canó que va al Marroc a conquerir un mercat, pera´ls productes de les fàbriques que fan la vostra vida fàcil y opulenta, y a tornar possible l´empresa financiera que demà, ab els seus guanys, ornarà, potser, d´esplèndides gales vostra gentil persona; si realment sentiu pietat dels que abandonen llar y familia, tenint davant les penalitats y els perills de la campanya, deixant darrera la desolació y el desamparat isolament dels sers que més estimen; si teniu pietat de llur tràgica situació y sou realment caritatives, teniu bona manera de satisfer y de mostrar els vostres sentiments caritatius y pietosos. Molts d´aquests homes que s´embarquen cap a Melilla, abans ja ho he dit, deixen darrera, esposes y fills y pares, que rebien d´ells tot el sosteniment, que llur forsada absencia farà víctimes de la miseria. Tots aquests homes se´n van ab el cor nuat, més que per temor als perills de la guerra, per l´angunia de la trista situació en que resten, aquells sers que són carn de la llur carn, vida de la llur vida. Això posa en llurs fronts una tràgica arruga y en llurs mirades espurnes d´ira. Y no es ab ridícols presents de medalles y de cigarrets, com se´ls pot asserenar el front y aclarir l´ànima.
Si voleu que se´n vagin reconfortats, si voleu oferirlos un consol eficàs en l´hora trista de la despedida, dieulos que´ls sers que deixan darrera no quedaran desamparats, que vosaltres us encarregareu d´allunyar, la fam de llurs boques, ja que no podeu retornarlos l´amorosa presencia del pare, del fill, o de l´espós, que la guerra se n´emporta.
Heuselaquí´l vostre dever, oh aristocrátiques dames, que una extranya barreja, un barreja teatral de mondanitat, de devoció y de patriotisme, porta al moll aquests dies d´embarc, a fer pública ostentació dels vostres sentiment devots, caritatius y patriótics, oferint als soldats expedicionaris un punyat de cigarrets y una medalla beneída . Heusaqui lo que farieu, si fossiu realment pietoses y caritatives.

 
 

Tornar a la pàgina inicial

Tornar a índex d' etapa