Base documental d'Història Contemporània de Catalunya.
 

PRESENTACIÓ DEL TREBALL

El treball consisteix en una pàgina Web amb el títol de "Base Documental d´ Història Contemporània de Catalunya" format per 200 documents, molts d´ells primaris, des de 1800 fins a 1994, dividits per etapes polítiques i classificats per una divisió senzilla: Economia, Política, Societat i Cultura.
La hipòtesi inicial del treball és oferir a través d' una eina d' Internet que són les pàgines Web, uns textos d' Història Contemporània de Catalunya, amb la finalitat que serveixin a la pràctica docent del professorat i de l' aprenentatge de l' alumnat d' Ensenyament Secundari, per tant l' orientació en el seu inici era i és un treball eminentment pràctic sense massa plantejaments teòrics.
Els continguts dels textos fan referència a la Catalunya contemporània ( segles XIX i XX) dins el context de la construcció de l' Estat- Nació Espanyola en un marc d' imposició, consolidació i esclat del capitalisme per la força de les armes ( guerres, cops d' estat, estats d' excepció o de guerra....). Aquesta situació no era un fet aïllat de Catalunya o de l' Estat Espanyol sinó que era un canvi radical que afectava a tota Europa i a altres punts del planeta. Per arribar a aquest objectiu calia eliminar el model de l' Antic Règim i assegurar el control del canvi i de l' aprofundiment del nou model capitalista a través de l' Estat.
Aquesta construcció no va ser gens fàcil per la immensa majoria de la població catalana i espanyola. Es van veure afectats en aquesta reconversió global tots els grups socials; cap persona se' n va escapar. Homes, dones, criatures, rics i pobres, pagesos i artesans en varen patir les conseqüències ; una minoria per a enriquir-se, la majoria per a empobrir-se. També les activitats humanes en varen sortir afectades: l' economia, la política, la societat i la cultura varen canviar radicalment fins al punt que el paisatge del planeta Terra es va transformar radicalment.
Els textos hauran de ser el màxim de significatius tan pels grups socials com pels canvis de les activitats humanes. No ens hauria d' interessar tan l' evolució militar d' una determinada guerra o batalla, sinó aquells elements que afectaven a la majoria de la població deixant-la indefensa, o, que atemptava contra els principis més generals del model de la societat que es volia imposar, o també les reaccions de diferents sectors socials, més o menys amplis, davant el nou model socio-econòmic que es volia imposar per la força de les armes en tot el territori de l' Estat Espanyol.
Els textos tenen les següents característiques:
A).- Els textos es reprodueixen sencers, i en tot cas el professor o professora, si en volen fer ús dels textos, ja esporguerà aquells trossos que no l' interessin ,o, ressaltar aquells trossos que consideri més interessants i aprofitables per la seva pràctica docent.
B).- Els textos de la " Base Documental de la Història Contemporània de Catalunya" s' ofereixen en la llengua originària en que varen ser escrits, sigui en català o en castellà.
C).- Cada text tindrà una petita introducció. En alguns casos és un resum, en altres una presentació històrica o una sinopsi.
D).- Cada document porta inclòs una fitxa bibliogràfica on es refelexa el lloc on s' ha trobat el document.
El resultat del treball ha estat gràcies a les observacions i col·laboracions de moltes persones. En primer lloc voldria agrair de manera especial a en Joan Canet i Parrilla del Programa d´Informàtica Educativa que ha actuat com a supervisor i orientador en aquest treball. La seva paciència i la multitud d´indicacions que ha anat fent al llarg de l´any ha estat imprescindible en la confecció del treball.
Agraeixo a molts companys i companyes de la pràctica docent les moltes aportacions i indicacions que m´han fet, tant en la tria de textos com en la confecció de la pàgina Web. De manera especial als companys i companyes de l´Institut Eugeni d´Ors de Badalona que al llarg del curs 1997/1998 m´han acollit com un company més.
No podria oblidar a Assumpta Sopeña i Nualart i a Martí Rovira i Sopeña els quals amb el seu recolzament pacient i afectuós m´han ajudat en la materialització d´aquest treball. I, finalment a Rosa Cullell i Freixa i Dolors Rovira i Cullell que com sempre m´han ajudat en tot i per tot.

 
 

Tornar a la pàgina inicial