FORMULARI PER PLANTAR UN ARBRE AL JARDI BOTÀNIC PIUS FONT I QUER

ESPÈCIE

FAMÍLIA

NOM POPULAR CATALÀ

NOM POPULAR CASTELLÀ

A QUINA SECCIÓ EL VOLS PLANTAR?

ARXIU JPG (màxim 300x300 dpi i un 75% de compressió) AMB UNA IMATGE DIGITALITZADA DE L'ARBRE QUE VOLEU PLANTAR

DESCRIPCIÓ GENERAL

DESCRIPCIÓ DE LA FULLA

DESCRIPCIÓ DE LA FLOR

DESCRIPCIÓ DEL FRUIT

FENOLOGIA, ORÍGENS I DISTRIBUCIÓ

UTILITATS

QUI VOL PLANTAR L'ARBRE? (Nom de la persona, Centre Educatiu, Classe,...)