Arboretum


Acer negundo

Cast.: Arón

Aceraceae


Descripció: Arbre de capçada irregular i extesa, d'uns 6-7 m. d'alçada i presenta una escorça llisa, grisenca, gruixuda i agrietada.

Fulla: Simple, oposada, amb tendència a caure, grans, llargament peciolades i sense estípules.Flor: Es troben conjuntament amb les fulles. D'un color verd-grogenc, presenten pedúncles lampinyats i solen penjar. Fruit: De doble sàmara i no estàn subjectes a la base.

Fenologia, origen i distribució: Floreix a la primavera i el fruit madura a la tardor. Cosmopolita. Es troba al sud d'Europa, nord de l'Àfrica, Àsia Menor i regions balcàniques d'Europa.

Utilitats:Ornamental degut a la seva bellesa de fullatge i la seva ombra.

INDEX ARBORETUM Aesculus hippocastanum