Arboretum


Robinia pseudoacacia

Cat.: Falsa acàcia

Leguminosae


Descripció: Arbre espinós, caducifoli, el qual pot arribar als 22-27 m. d'alçada en estat aïllat, de capçada àmplia, amb branques vigoroses, exteses i més o menys tortuoses. La seva escorça és d'un marró vermellós i àmpliament estriada i reticulada.

Fulla: Fulles alternes, compostes, imparipinnades de 5-12 parells de foliols sencers, oval elíptiques, arrodonides o lleugerament escotades en l'àpex, mucronulades i d'un verd glaucós en el dors. Flor: Oloroses, en raïms cilíndrics, denses, penjants, curtament pedunculades, amb la corol·la en forma de papallona, el calze breument campanulat i amb 10 estams, 9 soldats i un lliure. Fruit: Llegum seca, comprimida, dehiscent, marronosa i amb 10-12 llavors oblongues.

Fenologia, origen i distribució: Floreix a la primvera, i les seves llegums maduren a finals d'estiu. Està extesa espontàniament per la regió atlàntica dels E.E.U.U.. També s'extèn inclús, pel nord d'Àfrica, Àsia sudoccidental i oriental, i Nova Zelanda.

Utilitats: S'empra molt en plantacions linials de carrers i passejos, amb l'inconvenient que dóna poca ombra. Les fulles poden servir de farrratge.

INDEX ARBORETUM Salix babilonica