Plantes crasses i cactàcies


Crassula Arborescense

Crassulaceae


Descripció: Planta crassa perenne.

Fulla: Carnoses, senceres, oposades i sense estípula. Flor: Flors petites de 5 sèpals i pètals. Presenta l'ovari superior amb carpels. Fruit: Fruit polifolícul.

Fenologia, origen i distribució: Planta cosmopolita.

Utilitats: Planta ornamental de rocalla i d'hivernacle.

INDEX CRASSES I CACATÀCIES Echinocaptus grasonii