Planta herbàcia


Cordyline terminalis

Agavaceae


Descripció: Planta d'hivernacle càlid. De 12-15 m. d'alçada en els seus llocs d'origen. El gènere Cordyline presenta unes 20 espècies, que es distribueixen entre arbres, arbusts i, semiarbusts tropicals i subtropicals.

Fulla: Hi ha espècies amb fulles sentades, sovint lanceolades, i espècies amb fulla peciolada, més ampla i amb clara nervació. Flor: Floreixen de forma més o menys vistosa, només en edat avançada.

Fenologia, origen i distribució: Procedents en la seva major part de la India i de la zona australiana.

Utilitats: Planta ornamental d'interior.

INDEX HERBÀCIES Clivia miniata