Planta herbàcia


Echium pastuorum

Borroginaceae


Descripció: Planta herbàcia de 20 a 100 cm. d'alçada.

Fulla: Alternes, simples i senceres. No presenta estípules. Flor: Bisexuals, irregulars, amb 5 sèpals lliures i 5 estams inherts a la corol·la. Fruit: En forma de drupa.

Fenologia, origen i distribució: Floració entre l'abril i el juliol. Habita en regions temperades i subtropicals.

Utilitats: Ornamentals.

INDEX HERBÀCIES Hippeastrum vittatum