Planta herbàcia


Saxifraga spp.

Cat.: Saxífraga

Saxifragaceae


Descripció: Planta herbàcia i perenne.

Fulla: Marge blanc, fulles alternes en forma de ventall i sense estípula. Flor: Bisexual. Presenta de 2 a 4 carpels normalment soldats per la part inferior i amb els estils lliures. Té 5 sèpals, 4-5 pètals lliures i 5-10 estams. Fruit: Càpsula pluriseminada.

Fenologia, origen i distribució: Floreix entre la primavera i l'estiu. És cosmopolita però escassa al sud d'Àfrica, Austràlia i Nova Zelanda.

Utilitats: Ornamental.

INDEX HERBÀCIES Sterilitzia reginae