EPÍLEG DE LES AUTORES


No és el primer cop que s'emprèn el projecte de la realització d'un jardí botànic, doncs l'interès científic per aquests recintes va començar al segle XVIII amb la sistematització de la ciència botànica i l'establiment de la nomenclatura de Linneo. En l'actualitat, és habitual connectar-nos a la xarxa d'internet, navegar buscant quelcom del nostre interès, i trobar informació sobre l'elevat nombre de jardins botànics que hi ha a tot el món. Els nostres avantpassats mai haguessin pogut pensar que per mitjà d'una pantalla podríem disfrutar de la vegetació que no està al nostre abast, degut a les condicions i regions climàtiques diferents que hi ha a la Terra .

Quan vàrem començar la planificació d'aquesta web vam pensar que havia de tenir un estil dinàmic, que no fos estàtica i que permetés la participació dels internautes interessats en l'àmbit botànic. També era del nostre interès fer una petita conscienciació de la situació de la desforestació que s'està efectuant en el nostre planeta.

El primer pas que vàrem realitzar fou prendre la decisió del lloc d'ubicació del jardí. Vàrem creure convenient situar-lo virtualment darrera de l'I.E.S. Escola del Treball, centre en el qual estem cursant el C.F.G.S. d'Anàlisi i Control. D'aquesta manera, tots aquells que coneguin aquest centre s'adonaran del petit i insignificant canvi que hem fet virtualment a l'escola i els seus voltants, i els qui no hagueu estat mai en aquesta escola no us cregueu que s'hi disposa d'un jardí botànic com el que podeu visitar interactivament en la pàgina que us hem presentat.

Ara no ens cal sinó desitjar que aquesta web pugui ésser útil a tots aquells que vulguin conèixer o ampliar els seus coneixements de botànica i animar a que participeu en l'ampliació d'aquest jardí tot plantant un arbre interactivament.

Meritxell Arqué i Clemens

Eva Maimó i Garcia