Qui ha dit que la fotografia és plana?

La realitat és tridimensional però la seva representació artística, excepte en el cas de l’escultura, és plana. Aquesta pèrdua d’una dimensió comporta un empobriment de la representació de la realitat respecte de la realitat mateixa, però aquesta limitació és superable. Molt abans de la invenció de la estereofotografia, el mecanisme de la visió estereoscòpica ja havia cridat l’atenció de filòsofs i científics. Basant-se en la comprensió del mecanisme de la visió estereoscòpica es construïren els primers enginys capaços de generar la sensació de relleu a partir de dibuixos (Figura 1). La invenció de la fotografia permeté obtenir imatges estereoscòpiques utilitzant aquella mateixa tècnica. Des de llavors, la representació fotogràfica de la realitat en dues dimensions no és més que una opció del fotògraf. Aquesta realitat també es pot representar en tres dimensions.