EL RACÓ DE LES IMATGES


Les imatges que podeu veure a continuació són una petita mostra d'allò que permet fer un equip com el que hem descrit. Cada fotografia apareix reduïda, per què us en pugueu fer una primera idea, seguida d'una breu descripció i de l'extensió i tipus d'arxiu de la imatge completa. Si cliqueu sobre l'extensió de la imatge podreu rebre l'arxiu complet, el qual en la majoria dels casos és tan sols la fotografia, mentre que en alguns casos aquesta va associada a un seguit d'informació útil per a interpretar-la.

Per poder observar correctament les imatges cal disposar d'un monitor configurat, al menys, a 256 colors.


Imatges

Macrofotografia de Lemna minor 10.8 kb jpg
Macrofotografia de l'escut d'una moneda de cinc pessetes 28.6 kb jpg
Microfotografia de Daphnia magna 5.99 kb jpg
Macrofotografia d'un cultiu de Bacillus ssp 8.7 kb jpg
Microfotografia d'una preparació histològica d'epiteli de ceba (Allium cepa)vista a 40 augments 16.5 kb jpg
Microfotografia de dues flors d'una inflorescència composta vistes a 40 augments 8.07 kb jpg
Microfotografia d'una preparació histològica d'epiteli amb estomes vista a 40 augments 11.8 kb jpg
Microfotografia d'un cultiu en placa amb agar PDA d'un fong del gènere Mucor 13.4 kb jpg
Microfotografia d'un tall histològic de tija de baladre (Nerium oleander) vist amb 40 augments 16.7 kb jpg
Macrofotografia de llavors de raïm 15.1 kb jpg
Macrofotografia d'un cultiu en medi diferencial de (Staphilococcus ssp) 8.54 kb jpg
Macrofotografia d'un grup de flors de Violeta africana (Saintpaulina ssp) 9.32 kb jpg
Microfotografia d'un microfòssil provinent d'un boci de Tripoli 11.8 kb jpg
Microfotografia de l'epidermis d'una fronda de llentia d'aigua (Lemna minor) 5.3 k jpg
Microfotografia de l'epidermis d'una fulla de panis (Zea mais) 10.5 kb jpg
Macrofotografia dels sorus d'una pinna d'una falguera cultivada com a planta d'interior (Cyrtomium falcatum) 17.4 kb jpg
Macrofotografia d'una infructescència de girasol (Helianthus annuus) 14.6 kb jpg
Macrofotografia d'una infructescència de l'escabiosa mossegada ( Scabiosa atropurpurea) 9.08 kb jpg