La diversitat a les instal.lacions

Totes les escoles disposen de les instalcions adeqüades?

És evident que no.

Els entorns escolars, les necessitats educatives de l'alumnat, les famílies, la motivació, són diferències que els i les mestres ens trobem d'una escola a l'altra, però, a la fi, tots tenen una classe, un espai físic amb unes taules, unes cadires, un "entorn educatiu mínim" on el mestre pot realitzar aquesta tasca. Però, i els profes d'Educació Física; què ens trobem?... Tenim tots aquest "entorn educatiu mínim". La resposta és NO.

Les diferències que hi ha entre una escola i una altra és molt gran, tan gran que en alguns centres es pot qüestionar fins i tot si es poden oferir garanties de donar una mínima qualitat educativa en l'àrea de l'Educació Física, sense un espai minimament adeqüat, sense material,...

Què podem fer davant d'aquesta situació?. Tranquils, no hi ha problema. Comptem amb la bona voluntat del professorat.

Fotos corresponents als CEIPs Can Massallera de Sant Boi i Lluis Vives de Castelldefels.

Enric Puig. Professor d'Educació Física del CEIP Lluis Vives de Castelldefels.