Nota: En aquest full es parla de 5è i 6è de Primària. No obstant, és perfectament apilicable a la ESO i al batxillerat, ja que es tracta d'avaluar les capacitat condicionals.

NOM:______________________

FULL D'AUTOAVALUACIÓ

 

1r curs del Cicle Superior
1r trimestre

1
2
3
 
4
5
6
He recorregut durant 9 minuts una distància de ...            
He trigat per recórrer 30 metres un temps de ...            
M'he flexionat fins a tocar els ...

           
La meva alçada em permet tocar fins els ...
           
He donat un salt i he arribat fins els
...
           
Hi ha una diferència de ...

           

 

1r curs del Cicle Superior
2n trimestre
Molt
Força
Poc
Molt poc
Gens
Respecte de la cursa de 9 minuts ,he avançat ...          
Respecte de la cursa de 30 metres ,he avançat ...          
Crec que la meva flexibilitat ha millorat ...

         
Crec que en el salt he millorat ...

         

 

1r curs del Cicle Superior
3r trimestre
Molt
Força
Poc
Molt poc
Gens
Respecte de la cursa de 9 minuts ,he avançat ...          
Respecte de la cursa de 30 metres ,he avançat ...          
Crec que la meva flexibilitat ha millorat ...

         
Crec que en el salt he millorat ...

         

 

2n curs del Cicle Superior
1r trimestre
Molt
Força
Poc
Molt poc
Gens
Respecte de la cursa de 9 minuts ,he avançat ...          
Respecte de la cursa de 30 metres ,he avançat ...          
Crec que la meva flexibilitat ha millorat ...

         
Crec que en el salt he millorat ...

         

 

2n curs del Cicle Superior
2n trimestre
Molt
Força
Poc
Molt poc
Gens
Respecte de la cursa de 9 minuts ,he avançat ...          
Respecte de la cursa de 30 metres ,he avançat ...          
Crec que la meva flexibilitat ha millorat ...

         
Crec que en el salt he millorat ...

         

 

2n curs del Cicle Superior
3r trimestre
Molt
Força
Poc
Molt poc
Gens
Respecte de la cursa de 9 minuts ,he avançat ...          
Respecte de la cursa de 30 metres ,he avançat ...          
Crec que la meva flexibilitat ha millorat ...

         
Crec que en el salt he millorat ...

         

 

Normes per omplir el full:

  1. Les proves es fan per parelles. Mentre un les fa, l'altre apunta els registres en el full del company. Després s'intercanvien els papers.
  2. A la primera taula, s'han d'omplir els registres que es facin cada vegada. Cada columna té un nombre de l'1 al 6. En iniciar la unitat de programació " Posat en forma ", al principi de 5è s'anoten els registres a la columna 1.
  3. Quan s'acaba la unitat, es repeteixen les mateixes proves i s'anoten els registres a la columna 2. Un cop plena aquesta columna, cada alumne posarà una creu a l'ítem de la segona taula que cregui que representa millor el seu avanç en les capacitats condicionals.
  4. El mateix procès es repeteix en acabar 5è i durant el 6è curs