TEST DE LE BOULCH PER DETERMINAR EL PREDOMINI LATERAL

PROVES A REALITZAR:

Membres superiors

A

Llanšar 3 vegades consecutives una pilota de tennis dintre d'un cercle col.locat a terra.

A1

Primer llanšament

A2

Segon llanšament

A3

Tercer llanšament

B

Botar una pilota cantra el terra, amb el palmell de la mÓ.

C

Llanšar a l'aire i agafar una pilota de tennis amb una sola mÓ.
Membres inferiors

D

Amb el peu, xutar 3 vegades consecutives una pilota, de manera que passi per dins d'un cercle col.locat al terra

D1

Primer llanšament

D2

Segon llanšament

D3

Tercer llanšament

E

Marcar un recorregut amb diversos cercles i indicar a l'alumne/a que el rec˛rri, trepitjant amb un peu a dins de cada cercle.

 

FULL DE REGISTRES:

Membres superiors Membres inferiors Lateralitat
NOM: A1 A2 A3 B C Lateralitat D1 D2 D3 E Lateralitat