ALFABET DE SORDOMUTS

Amb aquest alfabet, pretenem oferir un ajut a tot el professorat que té algun/a alumne/a amb incapacitat per escoltar sons i que utilitzi aquest llenguatge. Esperem que us faci un bon servei.