En aquesta secció, hi tenen cabuda totes aquelles activitats que estiguin relacionades amb l'alumnat amb discapacitats físiques o psíquiques.