GIMCANA: Cursa de característiques especials o de dificultat capritxosa amb finalitats de divertiment. ( Diccionari de la llengua catalana de l'Enciclopèdia Catalana ).

 

Una gimcana ens permet muntar totes les proves que volguem, amb l'únic límit de la imaginació, i amb la diversió assegurada.

Tot seguit explicarem com la vam muntar en un parell d'escoles de Sant Boi.

Abans de res, dir que els equips estan formats per un noi/noia de cada classe des de P-3 fins a 5è. El noi/noia de 5è és l'encarregat del grup i tots l'han d'obeir. Els 3 d'Educació Infantil van de la mà amb els de 5è, 4t i 3r ( Si hi ha algun alumne especialment problemàtic per assolir aquest grau de responsabilitat s'haurà de fer acompanyar per un professor o alguna mare, en especial de l'AMPA, que segur que estaran encantades en participar ).

El primer pas es aconseguir la implicació plena de l'alumnat, per això els nens i les nenes de 6è són els encarregats de proposar les proves i de fer de jutges, sota la supervisió del professor d'Educació Física. Amb temps suficient el professor organitza una reunió amb un grup d'alumnes de 6è, els quals seran els encarregat de controlar el procés. La seva tasca consisteix en buscar-se un o dos companys, de manera que no quedi cap alumne sense participar-hi i proposar totes les proves que se'ls acudi per realitzar en les distintes estacions de que consistirà la gimcana. També han de decidir els criteris que seguiran a l'hora de puntuar cada una de les proves que proposen. Un cop acceptades totes les proves, es dessignen els jutges de cada una, que preferiblement seran els mateixos que l'han proposat.
Finalment, hem de dissenyar un diploma, fet en algun dels editors gràfics que utilitzem a l'escola, per lliurar als tres equips que treguin una major puntuació el dia de la gimcana.

Un cop fet això, arriba el dia de la posada en comú: el professor d'Educació Física es reuneix amb els encarregats i aquests exposen totes les proves proposades, decideixen entre tots quines s'accepten, com es puntuen i quin membre de l'equip l'ha de fer. Això és important, ja que d'aquesta manera ens assegurem que tot l'alumnat del centre hi participa. A tall d'exemple vegeu les proves resultants en una d'aquestes gimcanes:

1.- Resseguir un dibuix de traços amb un pinzell. E.Infantil
2.- Dins una galleda amb aigua tèrbola ( farina, terra, ...), posar-hi alguna cosa ( ous, cotxe, pedra, ...) i descobrir què és. E.Infantil.
3.- Portar una pilota d'escuma amb la front sense que es caigui. E. Infantil.
4.- Botar una pilota amb la mà durant 30 segons. E. Infantil.
5.- Es dibuixa un circuit al terra i amb un tap de beguda s'ha de seguir sense sortir-se del camí, donant-li cops amb el dit. Ed. Infantil.
6.- Portar una patata amb una cullera sense que es caigui, agafada amb la boca. 1r.
7.- Saltar a peu coix per un circuit fet amb cercles. 1r
8.- Menjar-se una poma que està penjada d'un cordill. 2n.
9.- S'omple un globus amb farina i caramels i l'han de punxar amb un punxó agafat amb la boca. 2n.
10.- Afaitar un globus sense que es trenqui. 3r.
11.- Cursa de sacs. Han de fer un recorregut amb un temps determinat. 3r.
12.- Un es posa una diana a la panxa i un altre li ha de tirar aigua amb pintura i una xeringa. 4t.
13.- Fer un circuit amb patins. 4t.
14.- Amb els ulls tancats, s'han de donar mútuament xocolata desfeta amb un got de plàstic. Els dos de CM
15.- Agafar una poma posada dins una galleda d'aigua, amb la boca. 5è
16.- Fer un circuit amb bicicleta. 5è
17.- Un aguanta un globus entre el pit i el coll i l'altre li ha de treure de la mateixa manera, sense que es caigui. 5è i Ed. Infantil..
18.- Trobar dues persones que estan pel cole: ( Jordi Culé i Inspector Gadget). Tots.

I els criteris de puntuació:

1.- Cada vegada que se surti, se li resta 1 punt
2.- Cada objecte identificat val 3 punts
3.- Han de portar la pilota durant 1 minut. Cada vegada que es cau se li resta 1 punt
4.- Cada vegada que s'escapi se li resta 1 punt
5.- Cada vegada que el tap surti del tot del circuit, se li resta 1 punt
6.- Han de caminar 15 metres. Cada vegada que se li caigui la patata, se li resta un punt
7.- Cada vegada que toqui un cercle, se li resta 1 punt
8.- Cada mossegada que doni val 1 punt
9.- Cada vegada que intenti punxa'l i no pugui se li resta 1 punt.
10.- Cada passada sencera amb la maquineta val 1 punt
11.- Recorregut de 15 metres. Ho fa un jutge i es pren el temps. Si el concursant ho fa amb el mateix temps o menys, 10 punts, per cada segon de més se li resta 1 punt.
12.- Amb dues tirades, se sumen els punts de cada una.
13.- Cada vegada que se surti del circuit se li resta 1 punt. Si es cau se li resten 3 punts.
14.- Si no s'embruten, 10 punts, cada vegada que li caigui una mica se li resta punts, a criteri del jutge.
15.- Cada intent que faci se li resta 1 punt.
16.- Cada vegada que se surti se li resta 1 punt. Si posa el peu a terra se li resta dos punts.
17.- Tenen 20 segons per fer-ho. Si ho aconsegueixen tenen un 10, per cada segon que passi se li resta 1 punt.
18.- Per cada personatge que trobi, tenen 5 punts.

Per establir la classificació només es tindran en compte 10 proves, de manera que:
a) Tots n'hagin fet al menys 1 sols. (Així ens assegurem que hi participan tots)
b) Si n'hi ha més de 10, només es puntuaran les 10 amb meys puntuació ( Anem a passar-ho bé, no pas a demostrar res ).
S'ha de preveure tot alló que s'hagi de portar o comprar per poder fer les proves. Com que estem parlant de poca quantitat, normalment les mateixes AMPAs estan disposades a col·laborar-hi.

Un cop decidides les proves, el professor es reunirà amb l'equip directiu per assignar els espais físics de l'escola on es portaran a terme cada una de les proves, i designar a un professor o professora per a cada estació, per tal que tingui cura que tot funcioni correctament. Es recomenable tenir tres professors per a cada dues estacions, d'aquesta manera, sempre n'hi ha un a cada estació i diversos passejant per les instal.lacions, controlant que tot es desenvolupi dins la normalitat. De nou els membres de l'AMPA i/o algun pare/mare, poden aportar una inestimable col·laboració si es creu oportú.

El següent pas serà fer els equips: Com hem dit abans, l'alumne de 5è serà el capità/na i el seu equip estarà format per tots els que tenen el seu mateix nombre d'ordre a les altres classes. Per exemple: En Joan és el 2n de la llista, donç el seu equip seran tots els segons de les llistes de les altres classes des de P-3 fins a 4t. Si algun equip queda incomplet, omplirà els forats deixats pels que aquell dia no vinguin a classe per malaltia, etc. Si malgrat tot no s'omple, com que hi ha moltes proves i no puntuen totes, poden deixar sense fer les que no hi tenen membres.
El capità/na haurà de posar un nom al grup i fer-se un anagrama que distingueixi l'equip i fer una còpia per a cada membre del seu grup, que portaran penjat del coll. D'aquesta manera si algun es despista sabrem de quin grup és.

 

NOM DE L'EQUIP: ____________________________

Curs
Nom alumne/a

 

 

Capita/na

 

P-3

 

P-4

 

P-5

 

1r

 

2n

 

3r

 

4t

 

 

ANAGRAMA

 

 

Prova nº
Punts
Jutge
Prova nº
Punts
Jutge
1
   
10
   
2
   
11
   
3
   
12
   
4
   
13
   
5
   
14
   
6
   
15
   
7
   
16
   
8
   
17
   
9
   
18
   

TOTAL:

   

Fins aquí l'organització d'aquesta gimcana que com heu pogut veure implica la participació de tota la comunitat educativa del centre, amb un esperit de divertiment molt positiu.

Per acabar, només voldria demanar a tots els centres que la posin en pràctica, que ens facin arribar la seva experiència, amb les modificacions que hi hagin inclós i una valoració. D'aquesta manera s'anirà enriquint continuament. Merci.

Escriu explicant la vostra experičncia.