Aquí s'ofereix una classificació del jocs segons el material que cal tenir per jugar-hi, els aspectes del currículum que treballen i el nivell educatiu més adequat.

Evidentment, hi ha molts altres mètodes per classifica'ls.

A la portada de la web hi ha un buscador intern que a lo millor us pot ajudar si els busqeu per altres conceptes.