U.D.: Conec el bàsquet Cicle: Superior Curs: 5è

 

SESSIÓ 1
SESSIÓ 2
SESSIÓ 3
SESSIÓ 4
SESSIÓ 5
SESSIÓ 6
SESSIÓ 7
SESSIÓ 8
SESSIÓ 9
SESSIÓ 10
SESSIÓ 11
SESSIÓ 12
AVALUACIÓ

 

SESSIÓ 1

- Conèixer les normes bàsiques del bàsquet.

 

T'

EXERCICI

ORG.
45'
- Passi del vídeo: Iniciación al baloncesto. Imagen y deporte. Respondre al qüestionari de preguntes sobre la ple·lícula. Grup classe
-Debat sobre la plel·lícula  
10'
Recollida de material i neteja personal  

Material:

Vídeo: Iniciación al baloncesto. Imagen y deporte.

 

 

SESSIÓ 2

- Botar correctament una pilota de bàsquet

- Adquirir la experiència motriu necessària per controlar la pilota en diferents situacions motrius.

 

T'
EXERCICI
ORG.
5'
- Joc: Caçant per la cua 2 equips
35'

- De forma estàtica, botar la pilota:

Amb la mà dominant.
Amb la mà no dominant.
Lliurament.

- Repetir els exercicis anteriors, però amb desplaçament.

-Exercicis de control de la pilota de diferents maneres: Per sota les cames, fer voltes al cos botant, botar-la asseguts,...

- Tirar la pilota a l'aire, tocar el terra amb la mà i recollir-la ( després de deixar-la fer un bot, sense deixar-la botar).

- Parades amb 2 temps.

- Parades amb 1 temps.

- Joc: La mosca

Grup classe

 

 

 

 

 

 Trios

5'
- Fer rodar la pilota per diferents parts del cos.  
10'
Recollida de material i neteja personal  

Material:

1 pilota de bàsquet per a cada un

 

 

SESSIÓ 3

- Aprendre a pivotar correctament.

- Canviar molt ràpidament de sentit en les curses curtes.

- Manejar correctament una pilota de bàsquet en situacions de joc.

 

T'
EXERCICI
ORG.
10'

- Col·locats en fila: El primer passa la pilota per sobre el cap al següent, i així fins a l'últim, que ha d'agafar la pilota i, botant-la, posar-se el primer per tornar a començar.

- Desplaçar-se lliurament botant la pilota.

Grups de 6
30'

- Carreres de relleus amb bot de pilota.

- Explicació de la figura del pivot.

- El jugador que té la pilota pivota per passa-la a un company, mentre el tercer el pressiona.

- Passis de pilota de forma estàtica i en desplaçament:

De pit.
Picat.
Per sobre del cap.
De beisbol.

- Joc: Les 8 passades

 

 

Trios

 

 

 

 

2 equips

5'
- Llançaments lliures a cistella. Grup classe
10'
Recollida de material i neteja personal  

Material:

1 pilota de bàsquet per a cada un

 

 

SESSIÓ 4

- Automatitzar els moviments bàsics del bot de pilota.

- Desmarcar-se de l'adversari en situacions de joc.

- Adaptar el moviment a la situació motriu.

 

T'
EXERCICI
ORG.
10'

- Botar la pilota de forma estàtica i en desplaçament: passant-la per sota les cames, donant voltes al cos, fent canvis de mà.

- Fer girar la pilota pel cos, sense que perdi el contacte: a l'altura del melic, del pit, pel coll.

- Fer un 8 per sota les cames sense que la pilota toqui el terra.

- Amb la pilota al mig de les cames, aguantada amb una mà per davant i l'altra pel darrera de les cames, deixar la pilota i tornar a agafar-la amb les mans al revés sense deixar-la caure al terra.

Grup classe
25'

- 1 contra 1.

- 2 contra 2.

- Joc: La mosca. Només pot tocar el terra si fan un passi picat, en cas contrari i/o si el del mig toca la pilota, es canvia per l'últim que l'hagi tocada.

- Carreres de relleus amb obstacles:

Parelles

 

Trios

 

Grups de 6

10'
- Entrades a cistella Grup classe
10'
Recollida de material i neteja personal  

Material:

1 pilota de bàsquet per a cada un
12 cons
2 bancs suecs.

 

 

SESSIÓ 5

- Conèixer les regles bàsiques del bàsquet.

- Donar una resposta motriu adeqüada a les diferents situacions de joc.

- Adquirir la experiència necessària per controlar la pilota de bàsquet.

 

T'
EXERCICI
ORG.
15'
- Joc: El gavilà. Grup classe
30'

- Col·locats en 2 files, una enfront de l'altra i separats uns 10 metres, passar botant l'espai que els separa i en arribar a 3 metres, fer una parada i passar la pilota al primer de la fila ( Una vegada amb cada mà):

En 1 temps.
En 2 temps.

- Entrades a cistella pels dos costats.

 

 

 

 


4 equips

- Partits de bàsquet:

- Els guanyadors i els perdedors de la primera ronda juguen després entre ells

5'
- Comentari dels partits.  
10'
Recollida de material i neteja personal  

Material:

4- 6 pilotes de bàsquet.

 

 

SESSIÓ 6

- Mantenir un ritme constant en les curses llargues.

- Controlar correctament la respiració en els exercicis.

- Saber mantenir la distància adequada amb l'oponent en els jocs.

 

T'
EXERCICI
ORG.

8'

7'

- Carrera contínua.

- Exercicis de flexibilitat. Fer notar la importància de respirar correctament.

Grup classe
25'

- Exercicis de força abdominals.

- Exercicis d'autocàrregues amb braços i cames.

- El jugador que té la pilota pivota per passar-la a un company, mentre el tercer el pressiona.

- Joc: La mosca

 

 

Trios

5'
- Llançaments lliures a cistella  
10'
Recollida de material i neteja personal  

Material:

1 pilota per a cada 3

 

 

SESSIÓ 7

- Controlar correctament els segments corporals per botar i passar una pilota.

- Desmarcar-se de l'adversari en els jocs d'equip.

- Llançar amb precisió, variant la forma de desplaçament.

 

T'
EXERCICI
ORG.
10'

- Córrer botant una pilota ( Amb 1 mà, amb l'altra, fent filigranes...)

- Fer filigranes amb la pilota en posició estàtica.

Grup classe
25'

- Entrades a cistella des dels dos costats.

- Joc: La mosca amb 2 mosques. Abans de fer el passi, l'han de botar un mínim de 5 vegades i un màxim de 8. Es pot pivotar.

- Partidets de 3 contra 3

 

Grups de 6

10'
- Llançaments a cistella des de la línia de tirs lliures. Grup classe
10'
Recollida de material i neteja personal  

Material:

1 pilota de bàsquet per a cada un

 

 

SESSIÓ 8

- Aplicar les diverses tècniques treballades en situació de joc real.

 

T'
EXERCICI
ORG.
8'
- Joc: Tallafils Grup classe
Partits de 7'
- Campionat de bàsquet.Els perdedors dels primers partits, juguen entre ells i després els guanyadors 4 equips
5'
- Comentari sobre les incidències dels partits.  
10'
Recollida de material i neteja personal  

Material:

1 pilota de bàsquet.

 

 

SESSIÓ 9

- Coordinar els moviments dels segments amb precisió.

- Coordinar la carrera amb els llançaments i les recepcions.

 

T'
EXERCICI
ORG.
8'
- Carrera contínua Grup classe
27'

- Joc: Robar la pilota. En una zona limitada, tots estan botant una pilota. Quan ho indiqui el professor, i durant un temps determinat (1', 1'30", ...) han treure la pilota dels altres sense perdre la seva. Als que la seva pilota els surti de la zona queden eliminats.

- Relleus: Botar una pilota fent ziga-zaga entre un grup de cons.

Grups de 8 - 10
10'
- La roda: B surt corrent cap a cistella. Quan està a uns 4 metres de la cistella, A li passa la pilota. B fa una entrada sense botar. A agafa el rebot i es posa al final de la fila. El que ha fet l'entrada es queda en el lloc d'A.  
10'
Recollida de material i neteja personal  

Material:

8 - 10 pilotes de bàsquet.

 

 

SESSIÓ 10

- Situar-se a la distància adequada del company per rebre una pilota.

- Saber desmarcar-se de l'adversari en situació de joc.

 

T'
EXERCICI
ORG.
10'
- Joc: Vent del nord, vent del Sud. Grup classe
25'

- Joc: La mosca. El que fa de mosca no pot cobrir al que té la pilota, per tant només pot intentar que el que no la té no es pugui desmarcar per rebre-la. El que tingui la pilota no es pot desplaçar.

- Trenes. No es pot botar la pilota i només poden fer 2 passes amb la pilota a les mans.

- Partidets 2 atacants contra 1 defensor. Si els atacants perden la pilota o no encistellen al primer intent, el defensor passa al lloc d'un dels atacants.

Trios
10'
- Joc: K.O. 2 grups
10'
Recollida de material i neteja personal  

Material:

Petos.

1 pilota de bàsquet per a cada 3.

 

 

SESSIÓ 11

- Llançar i rebre amb precisió una pilota en diferents situacions de joc.

 

T'
EXERCICI
ORG.
8'
- Córrer per la pista passant-se la pilota:Passi recte.Picat.Sense botar-la ( màxim 2 passes amb la pilota a les mans ). Parelles
30'

- Entrades a cistella pels dos costats.

- Joc: L'estrella. En una rotllana, un es posa al mig. Un dels de la rotllana ( A ) passa la pilota al del mig i corre a ocupar el seu lloc, el del mig la torna al que està a la dreta de ( A ) i corre a ocupar el seu lloc. Així successivament fins que s'aconsegueixi una certa velocitat en els passis i els desplaçaments.

2 grups

- Passis estàtics:

De pit.
Picats.
Amb 2 mans.
Amb 1 mà.

- Relleus:

Amb bot de velocitat.
Posat en fila i separats uns 3 metres, passant-se la pilota sense moure's del lloc.

7'
- Llançaments lliures a cistella. Grup classe
10'
Recollida de material i neteja personal  

Material:

1 pilota de bàsquet per a cada 2

 

 

SESSIÓ 12

- Aplicar les tècniques treballades a les situacions de joc real.

- Respectar les diferències dels companys.

 

T'
EXERCICI
ORG.
10'
- Trenes Trios
Par-tits de 7'
- Campionat de bàsquet.Els perdedors dels primers partits, juguen entre ells i després els guanyadors. 4 equips
5'
- Grup classe
10'
Recollida de material i neteja personal  

Material:

: 2 pilotes de bàsquet

 

 

AVALUACIÓ

 

Conec el bàsquet

 

NOM

Coneix i aplica les normes bàsiques del bàsquet. Bota correcta-ment la pilota de bàsquet amb la mà dominant. Es desmarca de l'adversari Llança amb precisió. De 10 llança-ments n'encerta: Respecta les normes en els jocs d'equip.
1
           
2
           
3
           
4
           
5
           
6