U.D.: El meu cos s'expressa Cicle: Superior Curs: 5è

 

SESSIÓ 1
SESSIÓ 2
SESSIÓ 3
SESSIÓ 4
SESSIÓ 5
SESSIÓ6
AVALUACIÓ
 

 

SESSIÓ 1

- Realitzar moviments rítmics senzills.

- Experimentar nous moviments amb diferents parts del cos.

 

T'

EXERCICI

ORG.
20'

- Aeròbic:

- Ballar seguint el ritme marcat pel professor:

Marxa.
Genolls a dalt.
Pas creuat.
Pas-toco.
Carrera.
Salt amb peus separats.
Surt un alumne, davant la resta de la classe i fa uns passos. Els altres els han de repetir.

Grup classe
15'

- Joc: El ninot de filferro:

Fent postures amb tot el cos.
Fent moviments facials.
Moviments amb una sola part del cos.
Moviments amb les dues parts.
Canviar de parella i repetir.

Parelles
10'
- Joc: El mirall  
10'
Recollida de material i neteja personal  

Material:

 

 

 

SESSIÓ 2

- Interioritzar els moviments segmentaris.

- Saber-se col·locar i orientar en l'espai.

 

T'
EXERCICI
ORG.
5'
- Joc: El mirall. Començar amb expressions només facials i després dels diferents segments. Parelles
30'

- El mateix joc anterior, però el mirall ens torna la imatge contrària dels sentiments que expressem.

- Repetim l'últim exercici en grups de 6.

- Cada grup dibuixa en un paper un forma ( geomètrica, un animal, una màquina, ...) i després la dibuixa al terra utilitzant els seus cossos. La resta de grups mira si ho fan bé i després intenten repetir-ho.

Grups de 6
10'
- Per la propera sessió han de preparar un conte que hauran de representar a la classe.  
10'
Recollida de material i neteja personal  

Material:

Paper i llapis

 

 

SESSIÓ 3

- Representar contes breus.

 

T'
EXERCICI
ORG.
5'
- Joc: La peste. Un persegueix als altres. Si el perseguit es queda completament immòbil abans no sigui tocat, el perseguidor també s'hi ha de quedar imitant la seva posició, mentre compta fins a 5, abans de poder tornar a perseguir ningú. Grup classe
35'
- Representació per grups dels contes preparats a la sessió anterior. Grups de 6
5'
- Joc: Carrera tènue: Tots els jugadors corren segons la velocitat de l'objecte que nombri el professor. Es comença per un cotxe de carreres i acaba completament immòbil, i si pot ser, estirats a terra. Grup classe
10'
Recollida de material i neteja personal  

Material:

 

 

 

SESSIÓ 4

- Aprendre els passos bàsics del Cha-cha-cha.

 

T'
EXERCICI
ORG.
5'
- Explicació de la mecànica del pas bàsic del Cha-cha-cha. Grup classe
35'

- El sistema d'ensenyament dels passos, serà sempre el mateix :

- Es fan dues files separades uns 3 m., una de nens i l'altra de nenes, seguint aquesta seqüència:

- Sense música:
1.- S'ensenya el pas als nens sols, mentre les nenes miren.
2.- Després s'ensenya a les nenes i descansen els nens.
3.- Les dues files a la vegada.Repetir els passos anteriors, però amb música.
4.- Cadascú amb la seva parella.
5.- Sempre que es treballi un pas nou, s'enllaça amb els que ja s'hagin après anteriorment.

- Aprenentatge del pas bàsic.

- Aprenentatge del pas en diagonal.

Parelles
5'
- Debat sobre les dificultats aparegudes.  
10'
Recollida de material i neteja personal  

Material:

Música de Cha-cha-cha.

 

 

SESSIÓ 5

- Aprendre els passos bàsics del Cha-cha-cha.

- Mostrar-se desinhibit en la realització d'activitats expressives.

 

T'
EXERCICI
ORG.
15'
- Recordatori dels dos passos treballats la sessió anterior. Parelles
25'

- Seguint la mateixa metodologia de la sessió anterior:

- Aprenentatge del pas bàsic amb gir de la noia.

- Aprenentatge del pas New York , New York.

- Enllaçar els 4 passos treballats fins ara.

 
5'
- Debat sobre les dificultats aparegudes.  
10'
Recollida de material i neteja personal  

Material:

Música de Cha-cha-cha.

 

 

SESSIÓ 6

- Aprendre els passos bàsics del Cha-cha-cha.

- Mostrar-se desinhibit en la realització d'activitats expressives.

 

T'
EXERCICI
ORG.
15'
- Recordatori dels dos passos treballats les sessions anteriors. Parelles
20'

- Seguint la mateixa metodologia de la sessió anterior:

- Aprenentatge del pas New York , New York, amb gir de tots dos.

- Enllaçar tots passos treballats fins ara.

 
10'
- Ballar lliurament el Cha-cha-cha  
10'
Recollida de material i neteja personal  

Material:

Música de Cha-cha-cha.

 

 

AVALUACIÓ

 

El meu cos s'expressa.

 

NOM

Es mostra expressiu amb el cos Realitza els passos del Cha-cha-cha treballats a classe. Es mostra desinhibit en els balls.
1
       
2
       
3
       
4
       
5
       
6