U.D.: Fem hoquei Cicle: Superior Curs: 5è

 

SESSIÓ 1
SESSIÓ 2
SESSIÓ 3
SESSIÓ 4
SESSIÓ 5
SESSIÓ 6
SESSIÓ 7
SESSIÓ 8
SESSIÓ 9
SESSIÓ 10
AVALUACIÓ

 

SESSIÓ 1

- Conèixer les regles bàsiques del Hoquei.

- Familiaritzar-se amb l'ús dels sticks .

 

T'

EXERCICI

ORG.
35'
- Presentació del material per fer les classes i introducció teòrica a l'hoquei:

- Material que s'utilitza: stick, pilota i disc.

- Normes bàsiques sobre:

   - Utilització de l'stick.

   - Reglament.

   - Mesures de seguretat.

- Variants de l'hoquei.

Grup classe
10'
- Controlar la pilota caminant i corrent per tota la pista Parelles
10'
Recollida de material i neteja personal  

Material:

1 stick i 1 pilota per a cada un.

 

 

SESSIÓ 2

- Conèixer les regles bàsiques del Hoquei.

- Familiaritzar-se amb l'ús dels sticks .

 

T'
EXERCICI
ORG.
5'
- Córrer amb l'stick agafat : pel davant ,pel darrera ,amb una mà ,amb l'altra ,fent equilibri . Grup classe
30'
- Circuit:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Parelles

1.- Passar la pilota per sota les portes. Saltar les petites i passar per sota de les grans
2.- Passar la pilota pel mig sense tocar les cordes.
3.- Passar la pilota pel mig sense tocar els maons.
4.- Donar una volta sencera a cada cercle.
5.- Passar els cons en ziga-zaga.

- Passar-se la pilota per terra .

- Efectuar dribling al company ,i portar la pilota fins un punt determinat prèviament ( no val llençar-la ).

5'
- Roda de passis Grups de 6
10'
Recollida de material i neteja personal  

Material:

1 stick i 1 pilota per a cada un.

4 portes de piques.

Cordes.

Maons.

2 cercles

Cons.

 

 

SESSIÓ 3

- Conèixer les regles bàsiques del Hoquei.

- Adquirir un major domini de l'stick.

- Efectuar llançaments amb l'stick ,amb precisió.

- Controlar la pilota en les recepcions.

 

T'
EXERCICI
ORG.
10'

- Córrer amb l'stick agafat : pel davant ,pel darrera ,amb una mà ,amb l'altra ,fent equilibri .

- Passar-se la pilota per terra .

Grup classe
30'

- Efectuar dribling al company ,i portar la pilota fins un punt determinat prèviament ( no val llençar-la ).

Relleus portant la pilota amb l'stick :

- Es col·loquen 5 cons en línia ,separats uns 2 metres ( el primer a uns 5 metres de la sortida ) i s'han de passar en ziga-zaga ,girant a l'últim i tornant també amb ziga-zaga .

- Quan han sobrepassat l'últim con ,poden passar la pilota al company .

-Es col·loquen 3 cons en línia ,separats uns 4 metres ( el primer a uns 5 metres de la sortida ) . Han de donar la volta sencera a cada con controlant la pilota .A l'últim només li hem de donar mitja volta i passem la pilota al següent des del mateix con .

Parelles


4 equips

 

5'
- Roda de passis Grups de 6
10'
Recollida de material i neteja personal  

Material:

1 stick i 1 pilota per a cada un

 

 

SESSIÓ 4

- Adquirir un major domini de l'stick.

- Efectuar llançaments amb l'stick ,amb precisió.

- Controlar la pilota en les recepcions.

 

T'
EXERCICI
ORG.
10'
- Joc: El gavilà. Grup classe
30'

- Passar-se la pilota. Anar augmentant la distància.

- 1 contra 1.

- Joc : La mosca .Un es posa al mig i la resta es van passant la pilota .El del mig ha d'intentar treure-la per canviar de posició ( s'ha de treure , no n'hi ha prou amb tocar-la ).

- Relleus : El mateix recorregut de la sessió anterior , però afegint-hi 3 portes que han de saltar i passar la pilota per sota .

Parelles

 

Trios

 

Grups de 6

5'
- Agafant l'stick pel mig amb les dues mans, aguantar la pilota sense que caigui a terra, fent-la botar a l'stick.  
10'
Recollida de material i neteja personal  

Material:

1 stick i 1 pilota per a cada un.

 

 

SESSIÓ 5

- Efectuar llançaments amb l'stick ,amb precisió.

- Controlar la pilota en les recepcions.

- Desplaçar-se controlant la pilota amb l'stick.

 

T'
EXERCICI
ORG.
5'
- Carrera contínua controlant la pilota amb l'stick pels dos costats. Grup classe
30'
- Passar-se la pilota. Anar augmentant la distància.

- 1 contra 1.

Parelles


4 equips

- Relleus: Es col·loquen tantes pilotes dins un cercle com membres d'un equip . Han d'anar ,d'1 en 1 ,corrent fins el cercle de l'altre equip i agafar les pilotes.

- El mateix joc anterior , però afegint-hi 4 cons per la tornada amb la pilota ,que han de passar en ziga-zaga .

- Es col·loquen la meitat de l'equip en un costat i l'altre meitat separats uns 15 metres . S'han de passar la pilota entre tots ,passant-la per mig d'una porta .Si passa pel mig és 1 punt ,si la toca o passa per fora 0 punts.
- El mateix joc anterior però afegint-hi 2 cons a cada costat fent una altra porta .
5'
- Roda de passis.  
10'
Recollida de material i neteja personal  

Material:

1 stick i 1 pilota per a cada un.

4 cercles.

2 portes de piques.

4 cons.

 

 

SESSIÓ 6

- Efectuar llançaments amb l'stick ,amb precisió.

- Controlar la pilota en les recepcions.

- Desplaçar-se controlant la pilota amb l'stick.

- Reaccionar ràpidament davant d'un estímul acústic

 

T'
EXERCICI
ORG.
10'
- Córrer de costat ,aturar la pilota i tornar-la al primer cop , al segon , al tercer i al quart. Grup classe
30'

- Joc : Tir al blanc . Dos equips descansen . Els altres intenten tocar una pilota gran amb llançaments amb les pilotes d'hoquei des del final del camp de voleibol.

- Joc : Els conquistadors . Es col·loquen tantes pilotes al centre del camp com membres d'un equip . Al senyal , han d'anar a buscar-les i portar-les al final del seu camp.

- Partit d'hoquei . No hi poden haver més de dos jugadors a l'hora lluitant per la pilota.

4 equips
5'
- Agafant l'stick pel mig amb les dues mans, aguantar la pilota sense que caigui a terra, fent-la botar a l'stick.  
10'
Recollida de material i neteja personal  

Material:

1 stick i 1 pilota per a cada un.

 

 

SESSIÓ 7

- Adaptar-se a les regles establertes.

- Saber treballar en cooperació amb els companys.

- Saber resoldre situacions d'oposició d'un adversari.

 

T'
EXERCICI
ORG.
5'
- Córrer de costat ,aturar la pilota i tornar-la al primer cop , al segon , al tercer i al quart. Grup classe
35'

- Joc : Els 10 passis. Es distribueix un cercles per a cada jugador i aquests han d'estar amb un peu a dins, com a mínim i passar-se la pilota per fer gol a la porteria contraria.

- Joc : La gorra . Igual que el mocador però substituint el mocador per una pilota d'hoquei i l'han d'agafar amb l'stick.

- Partit d'hoquei . No hi poden haver més de dos jugadors a l'hora lluitant per la pilota.

 
5'
- Agafant l'stick pel mig amb les dues mans, aguantar la pilota sense que caigui a terra, fent-la botar a l'stick.  
10'
Recollida de material i neteja personal  

Material:

1 stick i 1 pilota per a cada un.

1 cercle per a cada un.

 

 

SESSIÓ 8

- Dominar la pilota amb l'stick.

- Efectuar llançaments de precisió amb un stick.

- Mostrar una actitud de respecte a les normes.

 

T'
EXERCICI
ORG.
5'
- Córrer amb l'stick agafat : pel davant ,pel darrera ,amb una mà ,amb l'altra ,fent equilibri. Grup classe
35'
- Circuit:  
1.- Passar la pilota per sota les portes. Saltar les petites i passar per sota de les grans
2.- Passar la pilota pel mig sense tocar les cordes.
3.- Passar la pilota pel mig sense tocar els maons.
4.- Donar una volta sencera a cada cercle.
5.- Passar els cons en ziga-zaga.
- Es col·loquen la meitat de l'equip en un costat i l'altre meitat separats uns 15 metres . S'han de passar la pilota entre tots ,passant-la per mig d'una porta .Si passa pel mig és 1 punt ,si la toca o passa per fora 0 punts.
- Joc : La gorra . Igual que el mocador però substituint el mocador per una pilota d'hoquei i l'han d'agafar amb l'stick.
5'
- Roda de passis. Grups de 6
10'
Recollida de material i neteja personal  

Material:

1 stick i 1 pilota per a cada un.

4 portes de piques.

Cordes.

Maons.

2 cercles

Cons.

 

 

SESSIÓ 9

- Conduir correctament una pilota amb l'stick.

- Llançar amb precisió amb l'stick.

- Manejar correctament un stick d'hoquei.

 

T'
EXERCICI
ORG.
5'
- Conduir una pilota per la pista de forma lliure. Grup classe
35'

- Conduir una pilota entre 2 cons separats 10 m. durant 30 seg.:

10 vegades = 3 punts

7 a 9 vegades = 2 punts

5 a 6 vegades = 1 punt.

 

 

 

 

 

 

Parelles

- Des de 5 metres , llançar 5 vegades a porteria fent passar la pilota entre els postes o entre els postes i els cons .

- Passar-se la pilota correctament , separats 8 metres , durant 1 min.

25 passis = 3 punts

20 a 24 = 2 "

17 a 23 = 1 "

16 ó menys = 0 "

- 1 contra un.
5'
- Agafant l'stick pel mig amb les dues mans, aguantar la pilota sense que caigui a terra, fent-la botar a l'stick. Individ.
10'
Recollida de material i neteja personal  

Material:

1 stick i 1 pilota per a cada un.

2 cons.

1 porteria d'handbol.

 

 

SESSIÓ 10

- Participar activament en les activitats físiques proposades.

- Mostrar una actitud de respecte a les normes.

 

T'
EXERCICI
ORG.
10'
- Joc : La mosca. Grup classe
30'

- Campionat d'hoquei: Es fan 4 equips i jugen A contra B, mentre els altres miren. Després jugen C contra D.
Per acabar jugen els dos que han perdut entre ells i després els dos que han guanyat.

4 equips
5'
- Comentari de la unitat acabada. Grup classe
10'
Recollida de material i neteja personal  

Material:

1 stick i 1 pilota per a cada un

 

 

AVALUACIÓ

 

Fem hoquei

 

NOM

Maneja correctament l'stick d'hoquei Coneix les normes bàsiques de l'hoquei A les proves de la sessió 9, ha obtingut Respecte les normes de seguretat
1
         
2
         
3
         
4
         
5
         
6