U.D.: Korfbal Cicle: Superior Curs: 5è

 

SESSIÓ 1
SESSIÓ 2
SESSIÓ 3
SESSIÓ 4
SESSIÓ 5
SESSIÓ 6
SESSIÓ 7
SESSIÓ 8
SESSIÓ 9
SESSIÓ 10
SESSIÓ 11
AVALUACIÓ

 

SESSIÓ 1

- Introduir el korfbal:

Les normes bàsiques que treballarem, les seves característiques diferenciants, així com diferents exercicis que farem al llarg d'aquesta unitat.

 

T'

EXERCICI

ORG.
45'

- Passi del vídeo " Korfbal: un esport per la coeducació "
Presentació del korfbal, les seves particularitats i les normes principals que treballarem al llarg de la unitat.

- Joc: Les 5 passades. A mesura que es vagi fent correctament, afegir-hi diferents variants: Augmentar el nombre de passis. Reduir la zona de joc. Fer els marcatges per sexes. ...

 

 

2 equips

-  
10'
Recollida de material i neteja personal  

Material:

Vídeo " Korfbal: un esport per la coeducació ".

1 pilota de korfbal.

Petos.

 

 

SESSIÓ 2

- Canviar ràpidament de velocitat i direcció en el joc.

- Passar i rebre amb velocitat i precisió.

- Introduir les normes bàsiques del korfbal

 

T'
EXERCICI
ORG.

10'

10'

- Joc: Parar i tocar amb la pilota de korfbal

- Estiraments

Grup classe
20'

- Es formen dues files de 3 alumnes cada una i es posen una enfront de l'altra, separats uns 5 metres. El primer de cada fila ha de passar la pilota al primer de la fila del davant

- Variants:.

El que la passa es posa al final de la seva fila.
El que la passa es posa al final de la fila contraria.
Passis amb dues mans des del pit.
Passis de beisbol.
Passis picats.
Passis rectes.

Grups de 6

- Joc de les 10 passades.

Variants:

No hi pot haver contacte.
La pilota no pot tocar el terra.
El que té la pilota només pot ser cobert per un contrari.
Només es pot cobrir a jugadors del mateix sexe.

5'
- Comentari sobre els exercicis practicats i la seva aplicació al korfbal. Grup classe
10'
Recollida de material i neteja personal  

Material:

1 pilota per cada 6 alumnes.

Petos

 

 

SESSIÓ 3

- Llançar amb precisió.

- Col·laborar amb els companys d'ambdós sexes, en igualtat de condicions.

 

T'
EXERCICI
ORG.
10'

- Joc: L'aranya peluda: Hi ha una ratlla on es col·loca un/a alumne/a. La resta hauran de creuar aquesta ratlla sense ser agafats. Qui sigui agafat passa a parar-la. El joc s'acaba quan tothom ha estat agafat.

Regles:

Els que paren han de tenir sempre un peu damunt la ratlla.
Només poden pivotar endavant o endarrera.

Grup classe
25'

- Llançaments lliures a cistella.

- Llançaments a cistella des de diverses posicions ( laterals, davant i darrera ).

- Joc: Les 4 estacions: Formem 4 grups i es posen formant una creu amb la cistella al centre i separats uns 3 metres. Cada grup ha de fer 2 cistelles des de cada estació, quan ho aconsegueix passen a la següent. Guanya el grup que acaba abans tota la volta.

- Joc: Les 10 passades. La defensa ha de ser d'un contra un del mateix sexe.

 4 grups

8'
- Joc: La bomba.  
10'
Recollida de material i neteja personal  

Material:

4-6 pilotes per cistella.

Petos.

 

 

SESSIÓ 4

- Canviar ràpidament de velocitat i direcció.

- Introduir la figura del defensat.

- Aplicar les regles bàsiques del korfbal.

 

T'
EXERCICI
ORG.
10'
- Caçadors i conills 2 equips
35'

- Explicació de la figura del defensat.

- Córrer en parelles lliurament. Un fa d'atacant i l'altre de defensor. Al senyal del professor, l'atacant es col·loca en posició de llançament a cistella i el defensor li fa el defensat. Correcció dels defensats incorrectes.

- Partidets de 2 contra 2. S'introdueix la norma de defensar només els del propi sexe.

- Monokorfbal

 

Parelles

5'
- Estiraments Grup classe
10'
Recollida de material i neteja personal  

Material:

4 - 5 pilotes.

Petos

 

 

SESSIÓ 5

- Ser capaços d'escalfar de forma autònoma.

- No discriminar als companys per raó de sexe i/o condicions físiques.Llançar amb precisió des de diferents llocs.

 

T'
EXERCICI
ORG.
5'
- Escalfament lliure. Cada grup té un capità que diu el que han de fer Grups de 4
30'
- Partits de monokorfbal: En cada cistella juguen 4 contra 4 i descansen 4 més. Quan un equip fa un gol, es queda i l'altre surt i es substituït pel que estava descansant.  
10'
- Llançament lliure a cistella  
10'
Recollida de material i neteja personal  

Material:

8 - 12 pilotes.

Petos.

 

 

SESSIÓ 6

- Desmarcar-se de l'adversari en situació de joc d'equip.

- Passar i rebre amb velocitat i precisió.

- Aplicar les normes bàsiques del korfbal.

 

T'
EXERCICI
ORG.
10'
- Joc: La mosca. Dos es passen la pilota i un altre al mig intenta tocar-la. Es canvien quan la toca o quan la pilota es cau al terra ( per l'últim que l'hagi tocat ) Trios
30'
- Rondo: Igual que la mosca, amb dues mosques i 3 passadors Grups de 5
2 equips
- L'estrella. En una rotllana, un es posa al mig. Un dels de la rotllana ( A ) passa la pilota al del mig i corre a ocupar el seu lloc, el del mig la torna al que està a la dreta de ( A ) i corre a ocupar el seu lloc. Així successivament fins que s'aconsegueixi una certa velocitat en els passis i els desplaçaments.
- Partit de korfbal
5'
- Estiraments  
10'
Recollida de material i neteja personal  

Material:

1 pilota per cada 3.

Petos.

 

 

SESSIÓ 7

- Passar amb precisió a l'espai buit.

- Coordinar la recepció amb l'aturada.

- Coordinar el llançament amb el desplaçament ràpid.

 

T'
EXERCICI
ORG.
10'
- Joc: Els molins: En un terreny limitat, han de passar corrent des d'un costat a l'altre. Al mig es posen dos alumnes amb els braços en creu que han d'intentar tocar als altres, ( poden fer un pas pivotant ). Els tocats es queden al mig i passen a ser també molins, fins que tots hagin estat tocats. Grup classe
30'

- En desplaçament, passar-se la pilota, primer en curta distància i després augmentant-la. El que passa la pilota s'ha de parar quan la rep i passar-la en posició estàtica.

- Joc: Pilota Capitana. Els que estan a la fila passen la pilota al que està avançat i han de córrer a donar-li la volta i després posar-se al final de la fila.

- Llançaments lliures a cistella.

- Partit de korfbal

Parelles

 

Grups de 5 - 6

2 grups

5'
- Estiraments  
10'
Recollida de material i neteja personal  

Material:

1 pilota per parella.

Petos.

 

 

SESSIÓ 8

- Coordinar els llançaments i les recepcions amb el desplaçament per fer entrades a cistella.

- Desmarcar-se de l'adversari per guanyar la posició de llançament.

 

T'
EXERCICI
ORG.
5'
- Córrer per la pista lliurament, i al senyal del profe es passen la pilota, sense fer passes. Parelles
35'
- Entrades a cistella: Un alumnes es posa a uns 2 metres de la cistella, amb la pilota a la mà; la resta estan en fila al mig camp. Quan el primer de la fila corre cap a cistella, rep la pilota del company per fer una entrada. 2 grups

- El mateix exercici anterior, però ara la pilota la té el de la fila, que li passa en primer lloc al que està sota la cistella i aquest la hi torna.

- Repetir l'exercici, però ara amb la oposició d'un company. Per tant el que fa l'entrada s'ha de desmarcar.

- Partit de korfbal

5'
- Estiraments  
10'
Recollida de material i neteja personal  

Material:

3 - 4 pilotes.

Petos

 

 

SESSIÓ 9

- Coordinar els llançaments i les recepcions amb el desplaçament per fer entrades a cistella.

- Desmarcar-se de l'adversari per guanyar la posició de llançament.

 

T'
EXERCICI
ORG.
10'
- Caçadors i conills: En un espai reduït ( l'àrea d'handbol, la zona de 6'25 m. De bàsquet, ... ) 5 caçadors han d'atrapar a un conill. Els caçadors no es poden desplaçar amb la pilota. Grups de 6
30'
- Entrades a cistella: Entrades a cistella: Un alumne es posa a uns 2 metres de la cistella, la resta estan en fila al mig camp. Quan el primer de la fila corre cap a cistella, rep la pilota del company per fer una entrada. 2 grups

- Repetir l'exercici, però ara amb la oposició d'un company. Per tant el que fa l'entrada s'ha de desmarcar.

- Partit de korfbal

5'
- Comentari dels problemes sorgits en els partits.  
10'
Recollida de material i neteja personal  

Material:

4 - 6 pilotes.

Petos.

 

 

SESSIÓ 10

- Col·laborar amb els companys sense discriminació per raó de sexe i/o condicions físiques.

- Passar i rebre amb velocitat i precisió.Llançar a cistella amb precisió.

- Coordinar el desplaçament amb el llançament amb precisió.

- Aplicar les normes bàsiques del korfbal.

 

T'
EXERCICI
ORG.
10'
- Joc: Els 10 passis 4 grups
30'
- Circuit:  

Estació 1: Entrades a cistella.

Estació 2: L'estrella.

Estació 3: Llançament lliure a cistella.

Estació4: Passar i córrer.

Partit de Korfbal

5'
- Estiraments  
10'
Recollida de material i neteja personal  

Material:

8 - 10 pilotes.

Petos

 

 

 

SESSIÓ 11

- Aplicar els coneixements, procediments i actituds treballats en situació de joc real.

 

T'
EXERCICI
ORG.
10'
- Llançaments a cistella:S'assenyalen 4 punts, formant un quadrat, a uns 3 metres de la cistella. Començant pel de davant la cistella, han de fer una cistella des de tots els punts. Cada vegada que la fan, poden passar al següent punt. 2 grups
35'
- Partit de korfbal. Es formen 3 equips. Juguen A contra B i C descansa. Quan un fa un gol, es queda al camp i l'altre es substituït pel C.  
5'
- Xerrada sobre els problemes sorgits en la unitat.  
10'
Recollida de material i neteja personal  

Material:

8 pilotes.

Petos.

 

 

AVALUACIÓ

 

Korfbal

 

NOM

Coneix les normes bàsiques del korfbal Fa correcta-ment el defensat. Manté la distància amb l'adversari Es desmarca de l'adversari Col·labora amb els companys i companyes
1
           
2
           
3
           
4
           
5
           
6