U.D.: Conec el meu cos Cicle: Inicial Curs: 1r

 

SESSIÓ 1
SESSIÓ 2
SESSIÓ 3
SESSIÓ 4
SESSIÓ 5
SESSIÓ 6
SESSIÓ 7
SESSIÓ 8
SESSIÓ 9
AVALUACIÓ

 

SESSIÓ 1

- Identificar 22 parts del cos

- Gaudir de l'activitat física.

- Observar el cos tot estant immòbil.

- Discriminar estímuls visuals que condicionin el moviment

 

 

T'

EXERCICI

ORG.
10'
- Joc: Cuba. Per salvar-se han de tocar-li els turmells, després els colzes, genolls, maluc, espatlla, …segons les indicacions del professor. Grup classe
25'
- Asseguts a terra, anomenar les 22 parts del cos i assenyalar-les.

- Saltar a la corda lliurament.

- Lligar diferents parts del cos a la parella, amb la corda: Panxa.

Pit.

Canells.

Cames.

Cuixes.

- Assenyalar en la parella les diferents parts del cos que anomeni el professor.

- Formes jugades en parella: Empènyer la parella i després estirar-la: amb les mans, d'esquenes, asseguts a terra, estirats al terra.

- Fer la croqueta.

 

 

 

Parelles

10'
- Joc: Les estàtues. Quan s'aturen s'han de recolzar en un sol punt, en dos, en tres, en quatre, en cinc, en sis.  
10'
Recollida de material i neteja personal  

Material:

1 corda per a cada alumne

 

 

SESSIÓ 2

- identificar 22 parts del cos.

- Experimentar els possibles moviments dels diferents segments corporals.

- Comprovar la mobilitat de les diferents articulacions.

- Comparar la dispersió i l'agrupació.

 

T'
EXERCICI
ORG.
10'

- Carrera contínua.

- Caminar: De puntetes, de talons, amb la part exterior del peu, amb la part interna.

- Fer el molí endavant i endarrera.

- Creuar els braços per davant del cos i al darrera

Grup classe
30'

- Lligar la part del company que anomeni el professor. (Repetir especialment aquelles que s'hagi observat més dificultats a la sessió anterior).

- Joc: Caçar per la cua. Un de cada parella s'aguanta la punta d'una corda a la part del darrera del pantaló i va corrent per tota la pista. L'altre la hi ha de trepitjar. (És molt important abans de començar a jugar fer-los veure la importància de córrer sempre mirant endavant i els perills que comporta córrer si es mira endarrera).

- Repetir el joc anterior, però aguantant la punta de la corda amb la mà.

- Desplaçar-se agafats pel lloc on digui el professor.

Parelles
10
- Agrupar-se i dispersar-se al voltant del lloc que digui el professor.  
10'
Recollida de material i neteja personal  

Material:

1 corda per cada 2

 

 

SESSIÓ 3

- identificar 22 parts del cos.

- Distinguir la dreta i l'esquerra corporal.

- Comparar moviments amb la part dreta i esquerra del cos

- Observar el cos tot estant immòbil.

 

T'
EXERCICI
ORG.
8'
- Joc: Cuba. S'ha de tocar la part indicada pel professor. Grup classe
30'

(Els dos primers exercicis, tot i fer-los en parella, es convenient que es rellevin, de manera que mentre un ho fa l'altre descansi):

- Conduir una pilota per terra amb la mà dreta, després amb l'esquerra.

- El mateix amb el peu.

(A partir d'aquí ho han de fer els dos junts).

- Desplaçar-se per la pista aguantant la pilota entre els dos, amb la part que anomeni el professor: Mans, panxa, pit, esquena, cul.

- Situats a curta distància, passar-se la pilota sense que caigui a terra. Si no es cau la pilota, poden augmentar progressivament la distància.

- El mateix amb un bot al mig.

- Passar-se la pilota d'esquenes.

- Asseguts a a terra, passar-se la pilota :rodant, després sense que toqui el terra i després amb un bot al mig.

Parelles

7'
- Estirats al terra, relaxació segmentària. Grup classe
10'
Recollida de material i neteja personal  

Material:

1 pilota per cada dos.

 

 

SESSIÓ 4

- Experimentar tots els possibles moviments dels diferents segments corporals.

- Comprovar la mobilitat de les diferents articulacions.

- Contrastar moviments lents i moviments ràpids realitzats amb el propi cos.

 

T'
EXERCICI
ORG.
15'

- Carrera contínua.

- Exercicis respiratoris.

- Asseguts a terra, fer la bicicleta, les tisores verticals, tisores horitzontals.

- Fer girs amb les articulacions que anomeni el professor: canell, muscle, colze, maluc, genoll, tormell.

Grup classe
25'

- Joc: Moros i cristians.

- Joc: 1,2,3, pica paret.

2 equips
5'
- Estirats a terra: Notar totes les parts que estan en contacte amb el terra. Individual
10'
Recollida de material i neteja personal  

Material:

 

 

 

SESSIÓ 5

- Relacionar els sentits amb els òrgans corresponents.

- Distinguir la dreta i l'esquerra corporal.

- Comparar els moviments amb les 2 parts del cos.

 

T'
EXERCICI
ORG.
20'

- Xerrada sobre els sentits i els seus òrgans corresponents.

- Dins d'una bossa hi posarem: 4 boles de paper, 4 trossos de fusta, 4 cotxes de joguina i 4 peces petites de roba. Cadascú ha d'agafar la peça que li digui el professor.

Grup classe
15'

- Curses de relleus conduint una pilota per terra amb:

Peu dret.

Peu esquerra.

Mà dreta.

Mà esquerra.

Fent ziga-zaga entre mig de tots els companys, amb la pilota agafada a les mans.

- Joc: La gallineta cega.

4 equips
10'
- Joc: Qui ha fet el soroll?. ( Un es posa d'esquena a la resta, els quals estan en línia a uns 3 metres. D'aquests 3, un pica de mans i el que està d'esquena ha d'esbrinar qui ha estat ). Gups de 4
10'
Recollida de material i neteja personal  

Material:

1 bossa amb 4 boles de paper, 4 trossos de fusta, 4 cotxes de joguina i 4 peces petites de roba.

4 pilotes.

 

 

SESSIÓ 6

- Comparar la dispersió i l'agrupació.

- Mantenir un objecte equilibrat.

 

T'
EXERCICI
ORG.
15'

- Agrupar-se i dispersar-se al voltant del professor ( fred - calor ).

- Joc: El llop i els xais. Els alumnes són els llops i el professor és el xai, per tant l'han de perseguir tots. Quan el professor xiula, s'intercanvien els papers i els alumnes són els perseguits.

- El mateix joc, però el professor no hi intervé. El xai és un sol alumne anomenat pel professor. Quan estiguin a punt d'atrapa'l s'anomena un altre alumne.

Grup classe
25'

- Transportar els saquets:

Sobre el cap.

Sobre les espatlles.

Sobre l'avantbraç amb el braç estirat endavant.

En quadrupèdia sobre el coll.

Id. sobre l'esquena.

En quadrupèdia invertida sobre la front.

Id. Sobre la panxa.

De manera lliure.

- Tirar els saquets a l'aire i agafa´la abans no caiguin a terra

 
5'
- Joc: Les estàtues. Quan s'aturen ho han de fer en grups de 2, després de 3, de 4 i de 5.  
10'
Recollida de material i neteja personal  

Material:

1 saquet per a cada un.

 

 

SESSIÓ 7

- Discriminar estímuls auditius que condicionen el moviment.

- Mantenir l'equilibri variant la superfície de recolzament.

 

T'
EXERCICI
ORG.
10'

- Asseguts en rotllana, repassar les 22 parts del cos treballades.

- Córrer al ritme que marqui el professor fent percussions amb una pandereta, amb les mans o amb un altre instrument de percussió.

Grup classe
25'

- Joc: Les cadires. Utilitzant cercles en lloc de cadires, quan el professor deixi de percutir, s'han de posar dins d'un cercle.

- Joc: Assaltar l'illa.

- Joc: Les estàtues. Variar els punts de recolzament ( 2, 1, 3, 4, 5, 6, 7 ).

 
10'
- Lligar al company la part que indiqui el professor i caminar per la pista tot estant lligats. Parelles
10'
Recollida de material i neteja personal  

Material:

Un cercle per a cada un.

Una pandereta.

 

 

SESSIÓ 8

- Experimentar el màxim de moviments possibles dels diferents segments corporals.

Mantenir l'equilibri dinàmic elevant lleugerament el centre de gravetat. Observar el moviment del pit en la respiració.

 

T'
EXERCICI
ORG.

- Joc: El ninot de filferro. ( El ninot ha de mantenir-se en la posició que el col·loqui la parella ).

- Joc: El ninot de goma. ( Igual que l'anterior, peròen aquest cas, com que el ninot és de goma, no es pot mantenir la posició ).

- Joc: El mirall.

Parelles
- Circuit d'equilibri i coordinació general: Grup classe

- Cada volta variar la forma de passar alguna estació:

.- Passar la corda per sobre, per la dreta o per l'esquerra.

.- Saltar els cercles a peu coix ( una volta amb el dret i la següent amb l'esquerra ), i una altra amb els peus junts.

.- Variar la forma de desplaçament per sobre dels bancs suecs.

.- variar l'alçada de les portes de piques.

- Estirats a terra, respirar intensament tot concentrant-se en el moviment del pit quan els pulmons s'omplen i es buiden.  
10'
Recollida de material i neteja personal  

Material:

2 parelles de xanques.

3 portes de piques.

3 bancs suecs.

8 cercles.

1 corda de 4 m.

10 cons

 

 

SESSIÓ 9

- Interioritzar la postura corporal per mantenir-se en equilibri.

 

T'
EXERCICI
ORG.
10'
- Joc: Les cadires. Podem utilitzar els cercles en lloc de cadires. Grup classe
25'

- Córrer per sobre dels bancs suecs:

.- Lliurament.

.- A peu coix

.- En quadrupèdia.

.- Augmentant la distància que els separa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 grups

- Pujar per un i saltar al matalàs des del banc de sobre.

Pujar per un banc i baixar per l'altre.

- Joc: Passar el pont. Han de passar caminant per sobre del banc suec, un des de cada costat, sense caure.

El mateix, però han de passar en quadrupèdia.

- Joc: Lluita sobre el pont. Igual que l'anterior, però ara han de fer caure a l'altre sense fer servir les mans.

10'
- Joc: Les estàtues: Quan s'aturen ho han de fer per parelles: Agafats de les mans, agafats pel melic, de les espatlles, aguantant-se amb el peu dret, amb l'esquerra. Parelles
10'
Recollida de material i neteja personal  

Material:

1 cercle per a cada un.

3 bancs suecs.

1 matalàs

 

AVALUACIÓ

 

2n

 

NOM

Identifica 22 parts del cos (1) Reconeix la dreta i l'esquerra, botant una pilota. Reconeix diferents objectes pel tacte. Aguanta en equilibri un plaff sobre el cap. Reacciona amb moviment-inmobilitat davant un estímul auditiu o visual.
1
           
2
           
3
           
4
           
5
           
6
           

(1): Mans, dits, peus, colzes, cul, pit, canells, genolls, turmells, ulls, boca, nas, orelles, front, coll, esquena, cames, braços, maluc, cuixa, cap, tronc.