U.D.: Em desplaço Cicle: Inicial Curs: 1r

 

SESSIÓ 1
SESSIÓ 2
SESSIÓ 3
SESSIÓ 4
SESSIÓ 5
SESSIÓ 6
SESSIÓ 7
SESSIÓ 8
SESSIÓ 9
SESSIÓ 10
AVALUACIÓ

 

SESSIÓ 1

- Interioritzar la imatge corporal per equilibrar objectes.

- Interioritzar la imatge postural segmentaria corresponent a l'acció d'equilibrar objectes.

 

T'

EXERCICI

ORG.
10'

- Portar una pilota agafada amb:

Panxa.

Pit.

Front.

Esquena

Parelles
30'

- Còrrer amb la pilota sobre la mà(sense agafar-la)

- En quadrupedia invertida; aguantar una pilota amb la panxa.

- Estirats panxa a terra desplaçar-se aguantant les pilota sobre les cuixes; sobre els bessons.

- Estirats de panxa a dalt, desplaçar-se aguantant una pilota entre els genolls.

-A veure qui descobreix una forma nova de portar la pilota.

- Repetir els exercicis anterior, però substituint les pilotes per discos.

Individual
5'
- Relaxació segmentaria  
10'
Recollida de material i neteja personal  

Material:

1 pilota per cada un.

1 disc per cada un

 

 

SESSIÓ 2

- Identificar i utilitzar postures corporals diverses.

- Interioritzar la imatge corporal per conservar l'equilibri tot desplaçant els segments

 

T'
EXERCICI
ORG.
10'

- Desplaçar-se per travessar la pista:

- Corrent.

-A peu coix.

- Peus junts.

- Salts de granota.

- Salts de conill.

- Com els ànecs.

- Com els crancs.

- Com els cucs.

Grup classe
30'

- Amb els peus al terra fer el tronc de l'arbre i moure els diferents segments com si bufés molt de vent.

- Equilibrar-se sobre 1 peu:

Sense moure's.

Movent els altres segments.

- Equilibrar-se sobre 2 punts (1 peu i 1 mà), movent els altres segments lliurament.

- Equilibrar-se sobre 3 punts (1 peu i 2 mans; 2 peus i 1 mà).

- Joc el nino de filferro :un es un nino de filferro i l'altre li fa adoptar diverses postures que ha de mantenir.

- Dibuixar lletres amb el cos del company.

- Joc: El mirall

Parelles
5'
- - Joc l'estàtua.  
10'
Recollida de material i neteja personal  

Material:

 

 

 

SESSIÓ 3

- Interioritzar la imatge corporal per equilibrar objectes.

- Identificar les distàncies respecte als objectes per utilitza'l en situacions motrius.

 

T'
EXERCICI
ORG.
15'

- - Córrer mantenint el saquet equilibrat:

Sobre el cap.

A les espatlles.

A l'avantbraç (estirat endavant.

A peu coix, aguantant-lo a la cuixa de l'altre cama.

- En quadrupedia :.

Al clatell.

A l'esquena

- En quadrupedia invertida:

A la front.

Al pit

Grup classe
20'

- - Distribuir els saquets per terra i:

- A la senyal, col·locar-se al costat del color que digui el professor.

-Fer que segueixin una seqüència de colors(1er blau,2n verd…).

- Col·locar-se al costat dels 4 o 5 saquets que estiguin:

més lluny.

Més a prop.

- Col·locar un cercle a terra i tirar els saquets per encistellar.

 

 

 

 

 

 

 

Grups de 4-5

10'
- Joc :Pobre gatet Grup classe
10'
Recollida de material i neteja personal  

Material:

1 saquet per alumne.

1 cercle per cada 4-5.

 

 

SESSIÓ 4

- Interioritzar la imatge corporal per conservar l'equilibri en desplaçament.

- Identificar la direcció i la distància per donar una resposta motriu.

 

T'
EXERCICI
ORG.
10'
- - Joc :Caçant per la cua.
Parelles
30'
- La xarranca Grups de 5-6
5'
- La gallineta cega  
10'
Recollida de material i neteja personal  

Material:

1 corda per cada dos.

1 peça de roba per tapar els ulls.

 

 

SESSIÓ 5

- Interioritzar la imatge corporal per conservar l'equilibri en desplaçament.

- Interioritzar la imatge corporal per conservar l'equilibri després de una acció.

- Identificar direccions i desplaçar-se

 

T'
EXERCICI
ORG.

3'

7'

- Carrera continua.

- Exercicis d'estiraments.

Grup classe
30'

- Fer un circuit utilitzant el major nombre possibles de banc suecs, intercalant alguns cercles on hi ha de saltar i quedar-s'hi en equilibri en la postura que digui el professor.

-Fer variacions en la forma de desplaçament com dels obstacles i/o els cercles.

 
5'
- Relaxació pel mètode de pesadesa general  
10'
Recollida de material i neteja personal  

Material:

Tots els bancs suecs disponibles.

3 o 4 portes de piques.

3 o 4 cordes.

3 o 4 cercles.

 

 

SESSIÓ 6

- Interioritzar la imatge corporal per conservar l'equilibri després de una acció.

- Identificar distàncies respecte a un altre per donar una resposta motriu.

- Identificar direccions per desplaçar-se

 

T'
EXERCICI
ORG.
10'

- Córrer darrera del company mantenint la corda estirada .

- Ídem mantenint la corda fluixa.

-Repetir el mateix exercici però en grups de 4 (2 cordes)

Parelles

 

Grups de 4

30'

- Dibuixar figures geomètriques amb les cordes.

- Joc: Passegem pel museu: Cada alumne elabora una figura amb la seva corda. Quan tots tenen feta la seva figura, tots anem a veure-les una a una. Cada alumne explica quina figura ha fet i que representa.

- Córrer en relació a les cordes que hi ha a terra:

Per sobre de les blaves.

A la dreta de les vermelles.

A l'esquerra de les verdes.

Amb les cames obertes per les grogues

Grup classe
5'
- Joc : Les altures: s'han de col·locar més alts o més baix, segon digui el professor , que l'objecte o la persona que anomeni el professor  
10'
Recollida de material i neteja personal  

Material:

1 corda per cada 2

 

 

SESSIÓ 7

- Identificar direccions i distàncies percebudes.

- Identificar la direcció i la distància per mitjà de sons, per donar una resposta motriu.

 

T'
EXERCICI
ORG.
10'

- Tirar una pilota rodant cap endavant i seguir el seu recorregut:

La tira ell mateix.

La tira el company.

- Tirar una pilota a l'aire i fer un salt cada vegada que fa un bot.

Grup classe
25'

- Llançar la pilota perquè toqui la paret i seguir el seu moviment.

- Cada vegada que el professor xiuli tirar la pilota a l'aire:

Un xiulet tirar la pilota baixa.

Dos xiulets tirar la pilota alta

- El professor i 2 alumnes es posen en un costat de la pista i un d'ells fa un soroll. Tots els altres han d'anar corrent a veure qui arriba primer. El que arriba primer es col·loca per xiular.

 
10'
- Joc: La gallineta cega.  
10'
Recollida de material i neteja personal  

Material:

1 pilota per cada un

 

 

SESSIÓ 8

- Identificar les distàncies respecte a un altre per utilitzar-lo en respostes motrius

- Utilitzar els canvis de direcció per donar respostes adequades.

 

T'
EXERCICI
ORG.
10'
- Joc: l'encontre. Una parella estan separats, cada un a un costat de pista i s'han d'abraçar. La resta tracta de impedir-ho col3locant-se al davant (no es poden tocar) Grup classe
25'

- Desplaçar-se per la pista mantenint la distància amb el company:

Caminant.

En quadrupedia.

En quadrupedia invertida.

Peus junts.

Peu coix.

Corrent.

- El que té la pilota ha de tenir els ulls tancats i tocar al company tirant-li una pilota, el qual ha de dir el seu nom contínuament.

Parelles
10'
- Joc: La Rambla. Es col·loquen tots al voltant d'un quadrat .Quan el professor xiula ,tots han d'anar a l'altre costat sense tocar-se Grup classe
10'
Recollida de material i neteja personal  

Material:

1 pilotes per cada 2

 

 

AVALUACIÓ

 

1r

Desplaçament

 

NOM

Córrer amb una pilota a la mà sense que li caigui Es capaç de seguir una seqüència de colors Es capaç de seguir un circuit amb més de tres banc suecs sense perdre l'equilibri Manté una corda tensa seguint al seu company durant 1'. Segueix la trajec-tòria d'un cercle que ell mateix ha llançat
1
           
2
           
3
           
4
           
5
           
6