U.D.: Aprenc ritme Cicle: Inicial Curs: 1r

 

SESSIÓ 1
SESSIÓ 2
SESSIÓ 3
SESSIÓ 4
SESSIÓ 5
SESSIÓ 6
AVALUACIÓ
     

 

SESSIÓ 1

Reconèixer la diferència de freqüència d'estímuls visuals o auditius, per respondre amb moviments.

Mantenir un ritme regular en les curses

 

T'

EXERCICI

ORG.
4'
Carrera contínua Grup classe
30'

- Botar una pilota: Amb la mà dreta, amb l'esquerra i amb les dues mans.

- Botar la pilota seguint el ritme marcat pel professor amb una pandereta.

- Tirar la pilota a l'aire i agafar-la abans no toqui el terra:

Picant de mans 1 vegada. Després 2, 3, 4, ...

A veure qui pica de mans més vegades.

- Tirar la pilota a l'aire i deixar-la botar, fent un saltet en el lloc cada vegada que la pilota toca el terra.

- Caminar adequant el ritme al que marca el professor amb la pandereta ( blanques, negres, corxeres i silenci ).

Individual
10'
Joc: El telèfon rítmic. Asseguts en rotllana, un fa una seqüència rítmica senzilla ( de 4 passos ) i el del costat la repeteix.  
10'
Recollida de material i neteja personal  

Material:

1 pilota per a cada un.

1 pandereta

 

 

SESSIÓ 2

Reconèixer la diferència de freqüència d'estímuls visuals o auditius, per respondre amb moviments.

 

T'
EXERCICI
ORG.
10'
- Joc: Les cadires. ( Si no disposem de cadires, es poden utilitzar cercles ) Grup classe
30'

- Amb els ulls tancats, seguir al company que es mourà per la pista picant de mans.

- Desplaçar-se per la pista segons el ritme que marca el professor amb una pandereta.

- Balancejar una corda i saltar-la.

- Saltar a la corda: Lliurament, després corrent, a veure qui és capaç de saltar a peu coix.

- Joc: La serp verinosa: Dos alumnes agafen una corda pels extrems i la fan ballar en contacte amb el terra, mentre l'altre la salta sense tocar.

 

 

 

 

 

 

Trios

5'
- Joc: Les estàtues. Mentre s'escolti música s'han de desplaçar de forma lliure, quan s'aturi la música tothom ha de restar immòbil. Grup classe
10'
Recollida de material i neteja personal  

Material:

1 cadira ( o cercle ) per a cada un.

1 corda per a cada un.

Radiocassete

1 pandereta

 

 

SESSIÓ 3

Respondre amb moviments adequats als estímuls auditius de diferent velocitat

 

T'
EXERCICI
ORG.
4'
- Carrera contínua, mantenint el ritme Grup classe
35'

- Representar un conte seguint el ritme de les 4 primeres cançons de la cinta " Rítmica I " de l'institut Llongueres:Se'ls explica que som una tribu de Víkings que anem amb els nostres vaixells a conquistar unes terres llunyanes .

- A la primera cançó, són els remers del vaixell. Estan situats tots en dues files i fan el moviment endavant i endarrera per remar.

- Quan acaba la primera, hem arribat a la costa propera del poble que volem conquistar i ens movem amb molt de compta per que no ens vegin els del poble. Caminem de puntetes a poc a poc.

- A la tercera arribem al poble corrent i lluitem per conquistar-lo. El ritme és més ràpid i per tant estem corrent tota l'estona.

- Finalment hem conquistat el poble i fem una festa per celebrar-ho.

- Ens posem tots en rotllana i donem tota la volta, un cap a la dreta i els del costat cap a l'esquerra, agafant-nos dels colzes quan ens creuem, formant una trena de tota la rotllana.

 
5'
- Ball lliure  
10'
Recollida de material i neteja personal  

Material:

Radiocassete.

Cinta Rítmica I

 

 

SESSIÓ 4

Identificar les variacions de velocitat i respondre amb moviments a aquesta variació.

Reconèixer els graus de intensitat de les percussions per ajustar-hi els desplaçaments.

 

T'
EXERCICI
ORG.
5'
- Caminar o córrer segons el ritme marcat pel professor amb una pandereta. Grup classe
35'

- Circuit:

- Anar i tornar amb el mateix temps.

- Els 3 a peu coix. Mentre que un fa el circuit, els altres dos el fan pel costat. Han de trigar el mateix temps tots 3.

- Mentre que un marca el temps amb cops de mà, els altres dos fan el circuit seguint el ritme.

- El mateix, però amb cops de peu.

 

 

 

 

 

 

Trios

5'
- Córrer quan el professor piqui fort la pandereta, caminar quan piqui fluix i estirar-se quan faci silenci. Grup classe
10'
Recollida de material i neteja personal  

Material:

1 pandereta.

2 bancs suecs.

6 cercles.

1 con

 

 

SESSIÓ 5

Reconèixer el grau de intensitat de les percussions per ajustar els desplaçaments.

Utilitzar seqüències musicals senzilles per realitzar moviments.

 

T'
EXERCICI
ORG.
10'

- Variar la forma de desplaçament segons la música sigui forta o fluixa:

Forta: Anar endavant. Fluixa: Anar endarrera

Forta: Quadrupèdia. Fluixa: Quadrupèdia invertida.

Forta: Granota. Fluixa: CucForta: Peu coix. Fluixa: Ànec.

Grup classe
30'

- En estàtic: Moure els braços en sentir la música forta i deixar-los quiets quan sigui fluixa.

- El mateix, però en desplaçament.Botar la pilota al ritme marcat pel professor ( 4 temps ):

Blanques, negres, corxeres i silenci.

- Repetir l'exercici anterior, però en comptes de botar la pilota, tirar-la a l'aire ( més alta a les blanques i menys a les corxeres ).

- Repetir els dos exercicis anteriors, però en comptes de marcar el ritme el professor, el marca la parella.

- Desplaçar-se lliurament al ritme de la música.

 

 

 

 

 

 

Parelles

5'
- Picant de mans, un fa una seqüència rítmica senzilla i l'altra la reprodueix després.  
10'
Recollida de material i neteja personal  

Material:

Radiocassete.

1 pilota per a cada un.

 

 

SESSIÓ 6

Utilitzar seqüències musicals senzilles per realitzar moviments.

 

T'
EXERCICI
ORG.
5'
- Desplaçar-se per la pista lliurament, seguint el ritme de la música. Parelles
35'
Escoltar un tema musical senzill i balla'l fent una rotllana.( Los pajaritos de Mª José y su acordeón ) Grup classe
5'
Escoltar un tema musical i balla'l lliurament  
10'
Recollida de material i neteja personal  

Material:

Radiocassette.

 

 

AVALUACIÓ

 

1rAprenc ritme

 

 

NOM

Es desplaça seguint el ritme que marca el professor
Es capaç de córrer seguint el mateix ritme 2'
Camina seguint el ritme de les cançons de rítmica 1
Va al mateix ritme que el seu company que fa un circuit
1
         
2
         
3
         
4
         
5
         
6