U.D.: Conec el meu cos Cicle: Mig Curs: 4t

 

SESSIÓ 1
SESSIÓ 2
SESSIÓ 3
SESSIÓ 4
SESSIÓ 5
SESSIÓ 6
AVALUACIÓ
     

 

SESSIÓ 1

- Localitzar la dreta i l'esquerra en relació als companys.

- Utilitzar els segments dominants amb precisió.

- Situar-se en l'espai segons les condicions del joc.

- Cooperar amb els companys per resoldre problemes motrius.

 

T'

EXERCICI

ORG.
8'

- Passar la pilota al costat anomenat pel professor:

Rodant per terra.

A la mà anomenada, fent un bot al mig.

Idem, sense bot.

Parelles
27'

- Joc: tocar i parar: El que para porta una pilota a les mans i ha de tocar el costat que digui el professor.

Joc: Caçadors i conills: Un equip són caçadors i l'altre conills. Durant un minut de temps, els caçadors han de tocar tots els conills que pugin amb la pilota agafada amb les mans ( no val a tirar-la ). Se la poden passar entre els caçadors i cada conill tocat és 1 punt pels caçadors i ha d'abandonar el terreny de joc. Guanya l'equip que aconsegueixi més punts.

2 equips

 

 

 

Grups de 5

- Joc: Transportar el peix: S'agafen les mans 2 a 2 i l'altre es posa estirat a sobre i rígid. Cada un fa de peix durant un recorregut determinat
10'
- Joc: Agafa'm: Asseguts en rotllana es van passant una pilota multiús i una de tennis ( quan s'inicia el joc, les dues pilotes les tenen alumnes separats entre sí per al menys 4 ó 5 companys ). Quan una pilota atrapa a l'altra, l'alumne que les té queda eliminat i per tant ha de fer 3 voltes corrent a la pista per recuperar la seva vida. Grup classe
10'
Recollida de material i neteja personal  

Material:

1 pilota de tennis per a cada 2.

2 pilotes multiús.

Petos

 

 

SESSIÓ 2

- Identificar els músculs més importants de l'aparell locomotor.

- Adaptar el moviment a les condicions de l'entorn.

- Controlar la relaxació

 

T'
EXERCICI
ORG.
15'
- Sobre una fitxa del cos humà, explicació dels principals músculs de l'aparell locomotor treballats aquest curs: Deltoides, bíceps, tríceps, quadríceps, bessons i bíceps femoral.Durant l'explicació han de comprovar el moviment dels músculs. Grup classe
25'

- Circuit:

- Introduir variants a cada volta:

Aixecar l'altura de les portes. Col.locar-les sobre els bancs suecs...

Separar els bancs suecs.

Saltar els cercles amb 1 peu, amb l'altre, amb peus junts.

Augmentar la separació de les cordes.

Saltar el plint a la torera; posar els peus a sobre; ...

 
5'
- Estirats a terra, relaxar els segments corporals.  
10'
Recollida de material i neteja personal  

Material:

6 cons. 3 portes de piques. 3 bancs suecs. 8 cercles. 2 cordes. 1 plint.

 

 

SESSIÓ 3

- Respondre amb moviments a un estímul visual i/o auditiu.

- Identificar els elements més importants de l'aparell locomotor.

- Localitzar la dreta i l'esquerra en els companys.

 

T'
EXERCICI
ORG.
15'

- Repassar els músculs treballats la sessió anterior, i localitzar-los, tant en ells mateixos com en els companys.

Joc: Tocar i parar: El que para ha de tocar el múscul que digui el professor.

Grup classe
25'
- Joc: Moros i cristians 2 equips
5'
- Joc: Qui ha estat?: 1 està d'esquenes als altres 3. D'aquests 1 pica de mans i el que està d'esquenes ha de reconèixer qui ha estat. Si l'encerta, han de córrer fins un punt situat a uns 20 metres per salvar-se i el que estava d'esquenes ha d'atrapar-ne algun. Si ho aconsegueix, l'atrapat es posa d'esquenes a la següent partida. Grups de 4
10'
Recollida de material i neteja personal  

Material:

 

 

SESSIÓ 4

- Mantenir un ritme constant en les curses llargues.

- Mantenir la flexibilitat natural.

- Comprovar la mobilitat de la cintura escapular, de la pèlvica i de la columna.

 

T'
EXERCICI
ORG.

5'

10'

- Carrera contínua.

Exercicis de flexibilitat, dirigits pel professor.

Grup classe
20'

- Joc: Pilota capitana: Col·locats en fila, i separats una distància d'un braç, es passen una pilota des del primer fins a l'últim. Quan arriba a l'últim, aquest corre a posar-se el primer. Variar la forma de passar-se la pilota:

De peu, per sobre del cap, pels costats, per sobre les cames.El mateix, però asseguts.

- Relleus: Tots formen una fila separats uns 2-3 metres, i han de córrer fent ziga-zaga, pel mig de tots, amb la pilota agafada a les mans.

4 equips
10'
- Joc: La gallineta cega 2 grups
10'
Recollida de material i neteja personal  

Material:

4 pilotes

 

 

SESSIÓ 5

- Saber situar-se a l'espai segons les ordres rebudes.Utilitzar els segments corporals amb precisió.

- Comprovar la mobilitat de la cintura escapular, de la pèlvica i de la columna.

- Saber controlar la contracció i la relaxació.

 

T'
EXERCICI
ORG.
15'

- Joc: Gavil·là: En un camp de 30 metres aproximadament, es posen tots en un costat, menys 1 que és el que comença parant. Quan aquest diu "gavil·là ", la resta pot dir "si " o "no". Si tots diuen que no, es queden tots on estan; tant sols n'hi hagi un que digui que si, tots han de travessar el camp corrent i el que para els pot tocar. Els tocats, a la propera carrera també es queden al mig i poden tocar-ne més. Els que paren no poden estar mai sols, excepte el primer al principi, i han d'anar agafats de la mà formant, com a mínim, parelles que no es poden trencar mentre persegueixen als companys.

- Exercicis de flexibilitat.

Grup classe
25'

- Agafats de les mans, formar:

Cercle.

Triangle.

Rectangle.

Quadrat.

- Un es posa a la paret i l'altre des de 3 metres li tira la pilota per toca'l. El de la paret ho ha d'evitar.

El mateix, però ara el de la paret intenta aturar la pilota amb els braços o les cames.

- Passar-se la pilota donant-li un cop amb :

Les mans.

Els peus.

El cap.

2 grups

 

 

 

 

Parelles

5'
- Relaxació: Estirat al terra, el professor els indica un múscul que han de contraure i després relaxar lentament. Individual
10'
Recollida de material i neteja personal  

Material:

1 pilota multiús per a cada 2

 

 

SESSIÓ 6

- Localitzar la dreta i l'esquerra en els companys.

- Situar-se en l'espai en relació a les situacions deljoc.

- Utilitzar els segments corporals amb precisió

- Saber controlar la contracció i la relaxació

 

T'
EXERCICI
ORG.
10'
- Joc: Els congelats: N'hi ha 3 que paren i han de congelar a la resta tocant-los. Els congelats s'han d'asseure al lloc on els han tocat. S'acaba el joc quan tots estan congelats. Han de tocar el costat que digui el professor. Grup classe
30'

- Situats dins d'1 cercle, fer un salt per situar-se al costat que anomeni el professor ( dreta, esquerra, davant, darrera)

- Llançar una pilota de tennis dins una diana d'1 x 1 metres. ( Anotar quants encert fa de 10 llançaments ).

 
5'
- Relaxació segmentària  
10'
Recollida de material i neteja personal  

Material:

3 petos.

1 cercle per a cada un.

3- 4 pilotes de tennis.

 

 

AVALUACIÓ

 

4t

El meu cos

 

NOM

Es manté en equilibri sobre un sol peu i amb els ulls tancats durant més de 8'' Localitza la dreta i l'esquerra en els companys Reconeix els músculs principals de les cames (bíceps femoral, quadríceps i bessons) Reconeix els músculs principals dels braços ( deltoides, bíceps i tríceps) De 10 llança-ments a una diana de 1 x 1 metre, n'encerta ... Sap contro- lar la contrac- ció i la relaxa -ció
1
             
2
             
3
             
4
             
5
             
6