U.D.: Reconec les distàncies Cicle: Mig Curs: 4t

 

SESSIÓ 1
SESSIÓ 2
SESSIÓ 3
SESSIÓ 4
SESSIÓ 5
SESSIÓ 6
AVALUACIÓ
     

 

SESSIÓ 1

- Desplaçar-se a la velocitat d'un company, mantenint la distància prefixada.

- Interioritzar les distàncies percebudes en el pla horitzontal per elaborar una resposta motriu.

 

T'

EXERCICI

ORG.
10'

- Agafant un extrem de la corda cadascú, córrer per la pista, mantenint la corda tibant.

- Traslladar-se en quadrupèdia, mantenint la corda amb els clatells sense que es caigui.

- Amb la corda posada uns 15 cm dins dels pantalons, córrer sense que es caigui.

Parelles
20'

- Mesurar la distància que hi ha entre diferents elements de la pista, prenent com a unitat de mesura la corda.

- Cada un es col·loca al costat de la pista i prenent com a referència la longitud de la corda, mesurar la distància que els separa.

- El professor diu una distància, en cordes, i les parelles s'han de separar tantes unitats com hagi dit. Un cop creuen que estan bé, ho comproven.

 
15'
- Es col·loquen unes quantes cordes i cons pel terra i han de dibuixar en un plànol, la situació de tots els objectes en la pista. Individual
10'
Recollida de material i neteja personal  

Material:

1 corda per a cada un.

Paper i llapis.

 

 

SESSIÓ 2

- Interioritzar les distàncies percebudes en el pla horitzontal per elaborar una resposta motriu.

- Apreciar les distàncies en relació a un company i/o un objecte.

- Reconèixer les direccions espacials d'un objecte per orientar-se respecta d'ell.

 

T'
EXERCICI
ORG.
8'
- Joc: Persecució a l'inrevés: Es igual que tocar i parar, però es corre per parelles i agafats pel colze, de manera que sempre un corre de cara i l'altre d'esquenes. Parelles
22'

- Utilitzant diferents parts del cos ( pams, peus, braços, tot el cos,...), calcular la distància a que se situa la parella ( 5 pams, 14 peus, ... etc ).

- Calcular la distància entre diferents elements de la pista, utilitzant mesures corporals.

- Col·locar-se a diferents distàncies dels elements que hi hagi a la pista, utilitzant mesures corporals.

 
15'
- Joc: A matar.  
10'
Recollida de material i neteja personal  

Material:

1 pilota.

 

 

SESSIÓ 3

- Organitzar les relacions espacials en referència a ell mateix per donar respostes motrius adequades.

- Desplaçar-se a la velocitat d'un company, mantenint la distància prefixada.

 

T'
EXERCICI
ORG.
10'

- Desplaçar-se lliurament, passant-se una pilota:

Amb la mà, sense que caigui a terra.

Amb la mà, fent un bot al mig.

Amb el peu.

- Repetir l'exercici, amb dues pilotes cada grup.

Trios
30'

- Joc: La mosca: Dos es passen la pilota i el tercer ( la mosca ) ha de tocar-la. Si la toca o la pilota es cau a terra, la mosca es canvia per l'últim que l'hagi tocada.Primer jugar amb les mans.Després amb els peus.

Joc: La muralla xinesa.

 

 

Grup classe

5'
- Joc: El rei i el bufó. S'ha de conservar la distància amb el de davant. Grups de 3-4
10'
Recollida de material i neteja personal  

Material:

2 pilotes per a cada 3

 

 

SESSIÓ 4

- Desplaçar-se a la velocitat d'un company, mantenint la distància prefixada.

- Interioritzar les distàncies percebudes en el pla horitzontal per elaborar una resposta motriu.

 

T'
EXERCICI
ORG.
10'

- Desplaçaments mantenint una distància fixa amb el de davant:

Caminant.

Corrent.

En quadrupèdia.

A peu coix.

Saltant amb els peus junts.

Trios
30'

- Desplaçar-se en grup, caminant i canviant la formació del grup cada vegada que ho indiqui el professor:

En línia: X X X

En fila:
            X
            X
            X

- Dos agafen els extrems de la corda i l'altre l'agafa pel mig, formant un triangle. Traslladar-se caminant, i mantenint-la:

Fluixa.

Tibant.

- Joc: Caçant per la cua: Un es posa uns 15 cm de corda dins del pantaló, per la part de darrera, com si fos una cua i corre lliurament per la pista. Els altres membres del grup li han de trepitjar per treure-li. El que ho aconsegueix es queda amb la cua i segueixen jugant.

 
5'
- Passar-se la corda sense que toqui el terra.  
10'
Recollida de material i neteja personal  

Material:

1 corda per a cada 3

 

 

SESSIÓ 5

- Reconèixer les variacions de distàncies per respondre motriument.

- Representar les relacions espacials en relació al pla per respondre motriument.

 

T'
EXERCICI
ORG.
10'
- Joc: Persecució en l'ombra: Durant un temps determinat ( 30" - 1' ), han de trepitjar l'ombra de la parella. Quan passa el temps es canvien els papers. Parelles
30'

- Un tira la pilota a la paret i l'altre l'agafa:

Després que doni 2 bots al terra.

Després que doni 1bot al terra.

Sense deixar-la botar.

- El que la tira fa un salt per tal que la pilota li passi pel mig de les cames abans no l'agafa la parella.

- Un la tira amb la mà i l'altre li torna amb el cap.

Desplaçar-se per les espatlleres:

Pujant per un cos i baixant per l'altre fins al final.

Sempre a la mateixa alçada.

Un ho fa cap a la dreta i un altre cap a l'esquerre de manera que es creuen al mig.

Es col·loca 1 alumne cada dos cossos de les espatlleres fent un túnel per on han de passar els companys.

 

 

 

 

 Individual

5'
- Utilitzant diferents parts del cos ( pams, peus, braços, tot el cos,...), calcular la distància a que se situa la parella ( 5 pams, 14 peus, ... etc ).  
10'
Recollida de material i neteja personal  

Material:

1 pilota per a cada 2.

Espatlleres

 

 

SESSIÓ 6

- Reconèixer les distàncies en relació al propi cos.

- Interioritzar les distàncies per donar una resposta motriu.

- Reconèixer la variació de distàncies per respondre motriument

 

T'
EXERCICI
ORG.
15'
- Utilitzant diferents parts del cos ( pams, peus, braços, tot el cos,...), situar-se a la distància a de la parella que indiqui el professor ( 5 pams, 14 peus, ... etc ). Parelles
15'

- Traslladar-se mantenint una corda agafada pels extrems:

Tensa.

Fluixa.

- Passar-se la pilota, desplaçant-se per la pista.

 
15'
- Joc: El mocador. 2 equips
10'
Recollida de material i neteja personal  

Material:

1 corda per a cada 2.

1 pilota per a cada 2.

1 mocador.

 

 

AVALUACIÓ

 

4t

Reconec les distàncies

 

 

NOM

Es desplaça mantenint la distància amb el company del costat Sap calcular distàncies, prenent com a referència el seu cos Es desplaça seguint un recorregut prèviament fixat
1
       
2
       
3
       
4
       
5
       
6