U.D.: Tinc un bon equilibri Cicle: Mig Curs: 4t

 

SESSIÓ 1
SESSIÓ 2
SESSIÓ 3
SESSIÓ 4
SESSIÓ 5
SESSIÓ 6
SESSIÓ 7
SESSIÓ 8
SESSIÓ 9
SESSIÓ 10
AVALUACIÓ

 

SESSIÓ 1

- Interioritzar la imatge corporal per mantenir objectes en equilibri.

 

T'

EXERCICI

ORG.
10'

- Fer rodar lliurament el cercle.

- A veure qui el fa anar més lluny

Grup classe
30'

- Fer rodar el cercle i córrer al costat seu, evitant amb la mà que es caigui a terra. A veure qui és capaç de mantenir el cercle rodant durant 30 segons. I durant 1 minut?.

- Fer girar el cercle en el lloc com si fos una moneda. A veure qui el fa durar més temps girant.

- Igual que abans, però atura'l posant el palmell de la mà oberta a sobre mentre gira ( Que no es caigui a terra ).

- Fer rodar el cercle per terra i condui'l amb una pica.

- Portar una pica equilibrada sense que es caigui:

Sobre la mà.
Aguantant-la amb la punta de dos dits.
Amb la barbeta.
A qui se li acudeix alguna forma nova?.

 
5'

- En quadrupèdia, portar la pica sobre el clatell.

- En quadrupèdia invertida, portar-la sobre el pit

 
10'
Recollida de material i neteja personal  

Material:

1 cercle per a cada un.

1 pica per a cada un.

 

 

SESSIÓ 2

- Experimentar situacions pràctiques en que calgui la cooperació.

- Interioritzar la imatge corporal per desplaçar-se en equilibri sobre plans inclinats.

 

T'
EXERCICI
ORG.
5'
- Joc: Tocar i parar. Agafats per la mà tant els que paren com la resta. Parelles
35'
- Joc: Transportar el còmode: Un s'asseu al matalàs i la resta el porten fins l'altre costat del gimnàs. Allà es canvia el còmode per un altre, fins que tots ho han estat.

4 grups


Grup classe

- Pujar i baixar per un banc suec recolzat en una espatllera:

Caminant.
A peu coix.
En quadrupèdia.
En gatzoneta.
D'esquena.
Peus junts

5'
- Cadireta de la reina.  
10'
Recollida de material i neteja personal  

Material:

1 banc suec.

2 matalassos.

 

 

SESSIÓ 3

- Experimentar situacions pràctiques en que calgui la cooperació.

- Interioritzar la imatge corporal per desplaçar-se en equilibri sobre plans inclinats.

 

T'
EXERCICI
ORG.
5'
- Joc: Tocar i parar. Agafats per la mà tant els que paren com la resta. Trios
35'
- Pujar pel banc suec a sobre el plint, caminar-hi per sobre, passar a l'altre banc i baixar per l'espatllera. Variants: Grup classe
- Variar la forma de desplaçament com a la sessió anterior.Saltar des de dalt l'espatllera a un matalàs.
5'
- Entre dos han de transportar al company de forma lliure. Trios
10'
Recollida de material i neteja personal  

Material:

1 Plint.

2 bancs suecs.

2 matalassos.

 

 

SESSIÓ 4

- Experimentar situacions pràctiques en que calgui la cooperació.

- Interioritzar la imatge corporal per mantenir-se en equilibri sobre un pla elevat.

 

T'
EXERCICI
ORG.
10'
- Buscar diferents situacions de transportar un company entre 4:En que el transportat vagi agafat amb seguretat pels companys.En que el transportat hagi d'aguantar l'equilibri. Grups de 5
30'
- Circuit: Grup classe

Variants:

- Alçada i col·locació de les portes.
- Distància entre els bancs.
- Forma de passar l'espatllera:
    Pujant i baixant a cada quadre.
    Agafats amb una sola mà.
    Amb les dues mans, però un sol peu.
- Saltant els cercles amb 1 peu, amb l'altre, amb els dos.

5'
- Relaxació segmentària.  
10'
Recollida de material i neteja personal  

Material:

2-3 portes de piques.

5 bancs suecs.

10 cercles

 

 

SESSIÓ 5

- Realitzar aturades sobtades, tot mantenint la postura.

- Mantenir l'equilibri, tot variant el centre de gravetat.

 

T'
EXERCICI
ORG.
10'
- Joc: Caçadors i conills: Un equip són caçadors i l'altre conills. Durant un minut de temps, els caçadors han de tocar tots els conills que pugin amb una pilota de tennis agafada amb les mans ( no val a tirar-la ). Se la poden passar entre els caçadors i cada conill tocat és 1 punt pels caçadors i ha d'abandonar el terreny de joc. Guanya l'equip que aconsegueixi més punts. 2 equips
30'

- Saltar al company, que està: Estirat a terra; de genolls; assegut; i quedar-se " clavat " com els gimnastes:

- Corrent i caient amb els 2 peus dins d'un cercle situat a l'altre costat del company.

- El mateix, caient amb 1 peu.

- Repetir els dos exercicis anteriors, però a peu coix en comptes de corrent.

- Variar la forma de caiguda:

Amb els braços oberts.
Amb els braços per sobre del cap.

- Joc: El molí: 1 s'ajup ( és el cavall ), i la resta el salten a la pídola. Quan toquen al terra s'han de quedar " clavats " durant un parell de segons, per després fer un pas en la direcció que vulguin. Un cop estan al lloc, comencen a moure el tronc fent torsions laterals i amb els braços oberts. Si toquen a un altre que ja està en el lloc, fent girs, queden eliminats i passen a fer de cavall.

Parelles

 

 

 

 

 

 

 

Grups de 6-8

5'
- Asseguts en rotllana, repassar els músculs estudiats a la U.P. Conec el meu cos. Grup classe
10'
Recollida de material i neteja personal  

Material:

: Petos.

1 pilota de tennis.

1 cercle per a cada 2.

 

 

SESSIÓ 6

- Interioritzar la imatge corporal per mantenir-se en equilibri sobre un pla elevat.

 

T'
EXERCICI
ORG.
10'
- Joc: Carrera en contra: En un camp de 25 metres de llarg, dividit per una línia al mig. Cada equip en un costat de la pista. Quan el professor dóna el senyal, el primer de cada equip surt corrent fins l'altre costat. El primer que passa la línia del mig guanya un punt pel seu equip. 2 equips
30'

- Córrer per sobre del banc suec i saltar sobre el plint ( entre 2 i 4 calaixos ), per quedar-hi equilibrat.

- Variants: Es posa un cercle a sobre del plint i/o a terra per quedar equilibrats dins dels cercles.

Grup classe

- Lluita amb un company a sobre del banc suec:

Amb les mans.
Amb les mans a l'esquena.
En quadrupèdia.

- Lluita: Un està a sobre del banc i l'altre a baix. A veure qui aguanta més temps a sobre.

5'
- Relaxació segmentària.  
10'
Recollida de material i neteja personal  

Material:

1 banc suec.

1 plint.

2 cercles.

 

 

SESSIÓ 7

- Interioritzar la imatge corporal per mantenir-se en equilibri invertit.

- Responsabilitzar els ajudants de la importància del seu treball.

 

T'
EXERCICI
ORG.

6'

9'

- Carrera contínua.

- Exercicis de força: braços, cames, abdominals.

Grup classe
25'

- Amb les mans al terra:

- Aixecar alternativament un peu i l'altre per mantenir l'equilibri durant uns segons.

- Allunyar i apropar els dos peus a la vegada.

- Fer el cavallet ( aixecar els dos peus a la vegada i moure'ls a l'aire ).

- Fer la carretilla:

A poc a poc.
De pressa.
Aixecant i baixant la pelvis.
Agafant-li només una cama.

 

 

 

 

 

Parelles

- Sense desplaçar-se del lloc, aixecar la pelvis fins a formar un angle recte, mentre el company l'agafa dels peus.
- En la mateixa postura anterior, aixecar una cama, després l'altre amb la cooperació del company.
5'
- Relaxació: Notar la respiració de pit i panxa tot estant immòbil.  
10'
Recollida de material i neteja personal  

Material:

 

 

 

SESSIÓ 8

- Interioritzar la imatge corporal per mantenir-se en equilibri invertit.

 

T'
EXERCICI
ORG.
10'
- Joc: Lladres i policies. 2 equips
20'

- Amb les mans al terra i els peus al primer barrot de l'espatllera, pujar els peus fins el 4t ó 5è barrot.

- Amb les mans i els peus al terra, molt a prop de l'espatllera, aixecar els dos peus a la vegada i llançar-los cap a dalt per col·loca'ls al barrot més alt possible.

- El mateix exercici, però llançant només un peu. Quan ja estigui al barrot, posar-hi l'altre peu.

- Amb les mans al terra i els peus al primer barrot de l'espatllera, pujar els peus fins a posar el cos formant un angle recte per la pelvis.

- La mateixa posició de partida anterior, però pujar els peus el màxim fins a tocar l'espatllera amb la panxa i mantenir la posició durant uns segons.

Grup classe
15'
- Joc: El mocador. 2 equips
10'
Recollida de material i neteja personal  

Material:

 

 

 

SESSIÓ 9

- Experimentar situacions de col·laboració davant situacions més complexes.

- Desenvolupar les capacitats coordinatives i d'equilibri mitjançant desplaçament del centre de gravetat per l'espai.

- Interioritzar la imatge corporal per mantenir-se en equilibri invertit.

 

T'
EXERCICI
ORG.
10'
- Joc: Transportar la reina: En forma de relleus. Trios
25'

- La carretilla de tres: Un camina amb les mans i els altres dos li agafen una cama cada un:

Desplaçament normal.
Pujant i baixant la pelvis quan ho indiqui el professor.

- Amb la col·laboració dels dos ajudants, col·locar-se en vertical invertida.La carretilla de tres: Un camina amb les mans i els altres dos li agafen una cama cada un:Desplaçament normal.Pujant i baixant la pelvis quan ho indiqui el professor.Amb la col·laboració dels dos ajudants, col·locar-se en vertical invertida.

 
- El pèndul: Un es posa al mig i, mantenint-se totalment rígid, els companys se'l van passant com si fos un pèndul.
- El del mig fa el pi, amb l'ajut dels companys: Un es posa de genolls i l'agafa per les espatlles i l'altre pels peus. ( Per fer el pi caldrà que aixequi el cul i es toqui el pit amb la barbeta ).
10'
- Joc: El mirall. Parelles
10'
Recollida de material i neteja personal  

Material:

Matalassos pels que presentin més dificultats.

 

 

SESSIÓ 10

- Mantenir l'equilibri tot realitzant aturades sobtades.

- Mantenir l'equilibri sobre un pla elevat.

- Mantenir l'equilibri en posició invertida.

 

T'
EXERCICI
ORG.
10'
- Joc: Les estàtues. Grup classe
20'

- Caminar per sobre del circuit :

Caminant.
En quadrupèdia.
A peu coix.

 
- Amb les mans al terra, pujar els peus fins el barrot més alt possible fins a tocar l'espatllera amb la panxa.
15'
- Joc: A matar 2 equips
10'
Recollida de material i neteja personal  

Material:

2 bancs suecs.

Plint.

Espatlleres.

1 pilota.

 

 

AVALUACIÓ

 

4t U.P Tinc equilibri

 

NOM

Porta una pica equili-brada sobre de la mà una distància de 3 m Realitza el circuit de la sessió 3 Salta un mini-tramp i queda clavat en el cercle Coopera perquè el seu company no caigui Manté l'equili-bri sobre un pla inclinat Fa el pèndul Manté l'equili- bri en posició inver-tida
1
               
2
               
3
               
4
               
5
               
6