U.D.: Els esports Cicle: Mig Curs: 4t

 

SESSIÓ 1
SESSIÓ 2
SESSIÓ 3
SESSIÓ 4
SESSIÓ 5
SESSIÓ 6
SESSIÓ 7
SESSIÓ 8
SESSIÓ 9
SESSIÓ 10
SESSIÓ 11
SESSIÓ 12
AVALUACIÓ

 

SESSIÓ 1

- Controlar el cos en suspensió.

 

T'

EXERCICI

ORG.
10'
- Joc: Cuba. Per salvar-se els han de saltar a pídola. Grup classe
30'

- Carretilla

- Passar l'escala horitzontal:

D'un esglaó en un.
De dos en dos.

- Agafant la corda de trepa, i des de sobre d'un banc suec, gronxar-se i tornar a quedar-se sobre el banc suec.

- Partint de l'exercici anterior, fer un salt endavant ajudats per l'impuls aconseguit amb la corda, a veure qui salta més endavant.

- Repetir els dos exercicis anteriors amb la perxa de trepa.

- Intentar pujar la corda de trepa de nusos.

Parelles

Grup classe

5'
- Relaxació segmentària.  
10'
Recollida de material i neteja personal  

Material:

Escala horitzontal.

Matalassos.

2 bancs suecs.

1 corda de trepa llisa.

1 corda de trepa de nusos.

1 perxa de trepa.

 

 

SESSIÓ 2

- Controlar el cos en penjar-se.

- Interioritzar els diferents esquemes motors bàsics per realitzar diferents habilitats motrius específiques.

 

T'
EXERCICI
ORG.
10'
- Pujats sobre d'1 plint, passar a un altre amb la corda de trepa i l'ajut dels companys. Grups de 6
30'
- Circuit: Grup classe
1.- Pujar una corda de nusos.
2.- Pujar l'espatllera gran i saltar a terra.
3.- Passar l'escala horitzontal.
4.- Gronxar-se amb la corda llisa. Després amb la perxa.
5.- Pujar i baixar les espatlleres amb 1 mà i 2 peus.
6.- Saltar el poltre exteriorment.
7.- Tombarella endavant per sobre la porta de piques.
5'
- Relaxació pel mètode de pesadesa general.  
10'
Recollida de material i neteja personal  

Material:

1 corda de nusos.

1 corda llisa.

1 perxa de trepa.

2 plints.

1 porta de piques.

Matalassos.

1 trampolí.

 

 

SESSIÓ 3

- Col·laborar amb els companys en les activitats gimnàstiques.

 

T'
EXERCICI
ORG.
10'
- Joc: Transportar el còmode: Un s'asseu al matalàs i la resta el porten fins l'altre costat del gimnàs. Allà es canvia el còmode per un altre, fins que tots ho han estat. Grups de 6
30'

- Joc: El cavall fort.

- Joc El seient de la reina.

- Fer construccions amb els companys de forma lliure.

- Agrupar-se lliurament per fer construccions més avançades.

Trios

 

Grups de 4

5'
- Joc: El rodet: Tots estan estirats a terra, en contacte amb el company del costat. L'últim ha de passar rodant per sobre de tots fins arribar al final. 2 grups
10'
Recollida de material i neteja personal  

Material:

1 matalàs per cada 6.

 

 

SESSIÓ 4

- Manejar un stick d'hoquei.

- Controlar el desplaçament amb un stick a la mà.

 

T'
EXERCICI
ORG.
10'
- Explicació de com agafar un stick i explicació dels perills que pot portar el seu mal ús.Desplaçar-se per la pista conduint una pilota amb l'stick d'hoquei. Grup classe
30'

- Passar-se la pilota:

En posició estàtica.
En moviment per la pista.

- 1 contra 1.

- 2 contra 2.

Joc: La mosca: Dos es passen la pilota i el tercer ( la mosca ) ha d'agafar-la. Si l'agafa, la mosca es canvia per l'últim que l'hagi tocada.

Parelles

 

 

 


Trios

2 equips

- Es col·loquen la meitat de l'equip en un costat i l'altre meitat separats uns 15 metres . S'han de passar la pilota entre tots ,passant-la per mig d'una porta .Si passa pel mig és 1 punt ,si la toca o passa per fora 0 punts.  
5'
- Posada en comú de les dificultats i els problemes sorgits durant la sessió.  
10'
Recollida de material i neteja personal  

Material:

1 stick i 1 pilota per a cada un.

2 portes de piques.

 

 

SESSIÓ 5

- Manejar correctament un stick d'hoquei.

- Llançar amb precisió.

 

T'
EXERCICI
ORG.
10'
- Desplaçar-se per la pista conduint una pilota amb l'stick i salvant diferents obstacles. Grup classe
30'

- Relleus:

Anar i tornar fent ziga-zaga en una successió de cons.
Quan arriben a l'últim han de fer tota la volta sencera.

- Només anar. Quan arriben a l'últim, passen la pilota des d'allà al següent.

- Posar un cercle al final i un hi porta la pilota fins a dins, mentre que el següent la va a buscar.

- Passar-se la pilota.

- 1 contra 1.

2 equips

 

 

 

 

 

Parelles

5'
- Relaxació segmentària. Grup classe
10'
Recollida de material i neteja personal  

Material:

Cons, cordes, portes de piques, maons,...

 

 

SESSIÓ 6

- Canviar ràpidament de direcció en la cursa.

- Practicar els fonaments bàsics de l'hoquei.

 

T'
EXERCICI
ORG.
10'
- Desplaçar-se per la pista conduint una pilota amb l'stick i salvant diferents obstacles. Grup classe
30'

- Es limita un espai de 20 x 20 metres i tots s'han de moure per dins conduint la pilota amb l'stick i sense xocar amb ningú. Cada 15 seg. es va fent l'espai més petit.

- Partit d'hoquei.

 

 

2 equips

5'
- Xerrada - col·loqui sobre l'hoquei. Grup classe
10'
Recollida de material i neteja personal  

Material:

Cons, cordes, portes de piques, maons,...

 

 

SESSIÓ 7

- Controlar l'orientació del cos en llançaments i recepcions.

- Manejar correctament una pilota de rugbi.

- Canviar ràpidament de direcció i velocitat en la cursa.

 

T'
EXERCICI
ORG.
10'
- Córrer per un espai cada cop més reduït, sense xocar amb els companys. Grup classe
30'

- Córrer per la pista passant-se la pilota:

Lliurament.
Amb les dues mans.
Amb la pilota ben agafada amb les dues mans.
Fent el moviment de baix a dalt.
Només cap endarrera.

- Repetint l'exercici anterior, quan el professor xiula, el que té la pilota ha de córrer fins arribar a un lloc prèviament establert i la resta ha de tocar-li l'esquena amb les dues mans, abans no hi arribi.

- 2 contra dos: Han de passar-se la pilota per portar-la fins un lloc prèviament establert sense que l'agafin els de l'equip contrari. Cada vegada que l'agafin es torna a començar des del mateix lloc de sortida.

-Partit de futbol amb la pilota de rugbi.

Grups de 4

 

 

 

 

 

 

 

 

2 equips

5'
- Xerrada sobre les dificultats presentades per aquest tipus de pilotes.  
10'
Recollida de material i neteja personal  

Material:

1 pilota de rugbi per cada 4

 

 

SESSIÓ 8

- Canviar ràpidament de direcció i velocitat en la cursa.

- Preveure la trajectòria d'un mòbil per tal d'intercepta'l.

- Coordinar els moviments de llançament i recepció amb la cursa.

 

T'
EXERCICI
ORG.
10'
- Relleus: Tots en fila i de costat, separats uns 3 metres. El primer passa la pilota al següent, fent el moviment de baix a dalt, i així fins arribar a l'últim que amb la pilota agafada amb les dues mans, corre fins a posar-se en primer lloc i reiniciar el relleu. Han de passar per darrera de la fila. Guanya el primer equip que arribi a un lloc preestablert i situat a uns 30 metres. 4 equips
30'
- Es col·loquen 4 cons formant un quadrat de 5 metres de costat. Amb la pilota agafada a les mans, han de donar-la al company que està a la diagonal.Amb 1 pilota per diagonal.Amb 2 pilotes per diagonal.  

- Es deixen totes les pilotes al centre del quadrat i quan el professor ho indica, surt el primer de cada fila a agafar-ne una i deixar-la davant el seu con, després el següent, ... Quan s'han acabat del mig, poden anar a robar les dels altres grups. Guanya l'equip que quan es compleixin 30" en tingui més al seu con.

- Relleus: Amb la pilota agafada amb les dues mans, córrer fins un senyal situat a uns 15 metres:

Anar i tornar, donant la pilota a les mans del següent.
A la tornada, passar la pilota des de 3 metres abans d'arribar.
Anar i deixar la pilota plantada al final. El següent la va a buscar.
La pilota situada a terra a 3 metres, agafar-la i plantar-la al final.
El següent l'agafa del final i la planta a la línia de 3 metres.

5'
- Relaxació pel mètode de pesadesa general. Grup classe
10'
Recollida de material i neteja personal  

Material:

8- 9 pilotes de rugbi.

 

 

SESSIÓ 9

- Saber situar-se a l'espai en relació als altres.

- Reaccionar ràpidament davant d'un estímul visual.

 

T'
EXERCICI
ORG.
10'
- Es col·loquen 4 cons formant un quadrat de 5 metres de costat. Amb la pilota agafada a les mans, han de donar-la al company que està a la diagonal.Amb 1 pilota per diagonal.Amb 2 pilotes per diagonal 4 equips
30'

- Joc: El mocador: En comptes de mocador, s'utilitza una pilota de rugbi. Quan el professor diu un nombre, el component de cada equip que el tingui surt a buscar la pilota i intenta fer un assaig a la seva línia. Per tal de donar-li més ritme, el professor tira la pilota al terra. Primer es diu un sol nombre i després se'n diuen dos o més, en aquest cas, per que l'assaig valgui, han de tocar la pilota tots els de l'equip que l'aconsegueixen.

- Partit de rugbi.

2 equips
5'
- Xerrada - col·loqui sobre el rugbi Grup classe
10'
Recollida de material i neteja personal  

Material:

8- 9 pilotes de rugbi.

 

 

SESSIÓ 10

- Llançaments amb precisió.

- Conèixer les normes bàsiques del korfbal

 

T'
EXERCICI
ORG.
10'
- Joc: Caçadors i conills: 2 alumnes són els caçadors i amb una pilota de korfbal han de tocar la resta de companys. No poden llançar la pilota per matar, només per passar-se-la entre els caçadors. Cada conill mort passa a ser caçador. El joc s'acaba quan no queden conills. Grup classe
30'

- Passis:

Picats.
De pit

- Joc: La mosca: Dos es passen la pilota i el tercer ( la mosca ) ha de tocar-la. Si la toca o la pilota es cau a terra, la mosca es canvia per l'últim que l'hagi tocada.

- Joc: Tocar i parar amb una pilota de korfbal. Afegir-n'hi d'una en una fins arribar a 4 pilotes.

Trios

 

 

 


Grup classe

5'
- Carrera suau per la pista.  
10'
Recollida de material i neteja personal  

Material:

1 pilota de korfbal per a cada 3.

 

 

SESSIÓ 11

- Llançar amb precisió.

- Conèixer les normes més bàsiques del korfbal.

 

T'
EXERCICI
ORG.
10'
- Llançaments lliures a cistella. 2 grups
30'

- Col·locats en 2 files, una davant l'altra i separats uns 3 metres.

1. El primer passa al primer de la fila de davant i es posa l'últim de la mateixa fila on estava. Procurar aconseguir una certa velocitat de rotació.
2. El mateix exercici anterior, però en comptes de posar-se al final de la mateixa fila, anar al final de la fila de davant.

 
- Joc: Les 5 passades: En un espai limitat de 20 x 20 metres, es col·loquen els dos equips. El que té la pilota se la passen mentre els altres intenten evitar-ho. Per cada 5 passis ben fets, s'anoten 1 punt. No es pot agafar la pilota de les mans ni tocar als participants, si es fa es perd el control de la pilota.Partit de korfbal: No s'aplica la norma del defensat. No es pot tirar a cistella si no han tocat la pilota tots els membres de l'equip.
5'
- Llançaments lliures a cistella.  
10'
Recollida de material i neteja personal  

Material:

1 pilota de korfbal per a cada 2

 

 

SESSIÓ 12

- Llançar amb precisió.

- Rebre i passar ràpidament.

- Col·laborar amb els companys en les activitats físiques.

 

T'
EXERCICI
ORG.
10'
- Llançaments lliures a cistella. 2 grups
30'
- Joc: L'estrella. En una rotllana, un es posa al mig. Un dels de la rotllana ( A ) passa la pilota al del mig i corre a ocupar el seu lloc, el del mig la torna al que està a la dreta de ( A ) i corre a ocupar el seu lloc. Així successivament fins que s'aconsegueixi una certa velocitat en els passis i els desplaçaments.  
- Joc: Les 5 passades: En un espai limitat de 20 x 20 metres, es col·loquen els dos equips. El que té la pilota se la passen mentre els altres intenten evitar-ho. Per cada 5 passis ben fets, s'anoten 1 punt. No es pot agafar la pilota de les mans ni tocar als participants, si es fa es perd el control de la pilota.Partit de korfbal: No s'aplica la norma del defensat. No es pot tirar a cistella si no han tocat la pilota tots els membres de l'equip.
5'
- Llançaments lliures a cistella. Grup classe
10'
Recollida de material i neteja personal  

Material:

1 pilota de korfbal per a cada 2.

 

 

AVALUACIÓ

 

4t

Els esports

 

NOM

Fa el circuit de la sessió 2 sense por. Agafa correctament un stick. Canvia ràpidament de velocitat i direcció en els jocs. Col·labora amb els companys en les activitats físiques.
1
         
2
         
3
         
4
         
5
         
6