U.D.: El meu cos s'expressa Cicle: Mig Curs: 4t

 

SESSIÓ 1
SESSIÓ 2
SESSIÓ 3
SESSIÓ 4
SESSIÓ 5
SESSIÓ 6 AVALUACIÓ  

 

SESSIÓ 1

- Imitar objectes i animals.

- Experimentar diferents postures corporals.

 

T'

EXERCICI

ORG.
10'

- Joc: Les estàtues. Quan es queden quiets, cada un ha d'explicar el que representa :

Dibuixar lletres amb el cos.
Representar animals,
De forma lliure.

Grup classe
25'

- Es desplacen lliurament per la pista representant el personatge o l'objecte que digui el professor:

Gegant.
Nan.
Serp.
Lleó.
Ocell.
Cadira.
Globus que s'infla i es desinfla.
Arbre.
Granota.
Ànec.
Etc.

- Joc: El mirall.

Movent tot el cos.
Fent només moviments facials.
Movent només els segments corporals.

- El mateix joc amb una variant: Tots estan corrent per la pista lliurament i quan el professor dóna el senyal, cadascú ha de buscar la seva parella i jugar al mirall.

 

 

 

 

 

 

 

 

Parelles

15'
- Joc el nino de filferro :un es un nino de filferro i l'altre li fa adoptar diverses postures que ha de mantenir. ( Jugar igual que amb el mirall del principi.  
10'
Recollida de material i neteja personal  

Material:

 

 

 

SESSIÓ 2

- Experimentar moviments del cos que resultin expressius.

- Imitar expressions amb la cara.

- Iniciar-se en els passos de ball.

 

T'
EXERCICI
ORG.
5'
- Joc: Gepa. El que agafa la pilota, ha de saludar al que li tirarà abans. Cada salutació ha de ser diferent de les que hagin fet els altres companys. 2 grups
35'

- Moviments simètrics.

Estàtics.
En moviment.

- Expressar amb la cara diferents estats d'ànim:

Un ho fa i els altres han de dir quin estat es.
Un diu un estat d'ànim i els altres el fan.

- Fer diferents passos senzills d'aeròbic:

Marxa.
Genolls a dalt.
Pas creuat.
Pas-tocoCarrera.
Salt amb peus separats.

 
5'
- Joc: Pobre gatet.  
10'
Recollida de material i neteja personal  

Material:

Cinta per ballar.

 

 

SESSIÓ 3

- Representar petites històries.

- Experimentar diferents moviments dansats.

 

T'
EXERCICI
ORG.
5'
- Explicació de la sessió. Grup classe
35'

- Un grup surt del gimnàs i esposa d'acord sobre un anunci de TV que hauran de representar. Després entren al gimnàs i el representen. La resta de la classe ha d'entendre de quin anunci es tracta.

- Ball:

Es posa una música d'actualitat i la ballen, per grups, de manera lliure.
Cada grup forma un cercle i, de manera consecutiva, en surt un al centre ballant mentre la resta del grup repeteix els mateixos passos.
Fer una coreografia senzilla.

Grups de 4
5'
- Pel proper dia, s'han de preparar una cançó i la seva coreografia.  
10'
Recollida de material i neteja personal  

Material:

Cinta amb música actual.

 

 

SESSIÓ 4

- Coreografiar balls senzills

 

T'
EXERCICI
ORG.
5'
- Cada grup presenta la música triada i fas una petita introducció sobre el que pensa fer. Grups de 4
35'
- Executar la coreografia triada a la sessió anterior.  
5'
- Ball de forma lliure.  
10'
Recollida de material i neteja personal  

Material:

Cançons portades pels mateixos alumnes

 

 

SESSIÓ 5

- Aprendre els passos bàsics del pasdoble.

 

T'
EXERCICI
ORG.
5'
- Explicació de la mecànica del pas bàsic del pasdoble. Grup classe
35'

- El sistema d'ensenyament dels passos, serà sempre el mateix :

Es fan dues files separades uns 3 m., una de nens i l'altra de nenes, seguint aquesta seqüència:

Sense música:
1.- S'ensenya el pas als nens sols, mentre les nenes miren.
2.- Després s'ensenya a les nenes i descansen els nens.
3.- Les dues files a la vegada.Repetir els passos anteriors, però amb música.
4.- Cadascú amb la seva parella.
5.- Sempre que es treballi un pas nou, s'enllaça amb els que ja s'hagin après anteriorment.

- Aprenentatge del pas bàsic.

- Aprenentatge de la volta sencera.

- Enllaçar els dos passos treballats a la sessió.

Parelles
5'
- Debat sobre les dificultats aparegudes.  
10'
Recollida de material i neteja personal  

Material:

Música de pasdoble.

 

 

SESSIÓ 6

- Aprendre els passos bàsics del pasdoble.

- Mostrar-se desinhibit en la realització d'activitats expressives.

 

T'
EXERCICI
ORG.
5'
- Recordatori dels dos passos treballats la sessió anterior. Parelles
35'

- Seguint la mateixa metodologia de la sessió anterior:

- Desplaçament lateral.

- Volta en el lloc.

- Desplaçament lateral amb volta de la noia.

 
5'
- Ballar lliurement els passos apresos.  
10'
Recollida de material i neteja personal  

Material:

Música de pasdoble.

 

 

AVALUACIÓ

 

4t

El meu cos s'expressa.

 

NOM

Es mostra expressiu amb el cos Realitza els passos del pasdoble treballats a classe. Es mostra desinhibit en els balls.
1
       
2
       
3
       
4
       
5
       
6