U.D.: Tinc ritme al cos Cicle: Mig Curs: 4t

 

SESSIÓ 1
SESSIÓ 2
SESSIÓ 3
SESSIÓ 4
SESSIÓ 5
SESSIÓ 6
SESSIÓ 7
SESSIÓ 8
AVALUACIÓ  

 

SESSIÓ 1

- Mantenir un ritme constant en les curses llargues.

- Reconèixer la diferència entre duracions buides i plenes.

 

T'

EXERCICI

ORG.

6'

6'

- Carrera contínua

- Exercicis de flexibilitat.

Grup classe
23'

- Un tira la pilota a l'aire i la deixa botar. L'altre fa un saltet al lloc cada vegada que la pilota toca el terra.

- Un bota la pilota, mentre l'altre corre donant voltes al company.

- Quan aquest deixa de botar, l'altre s'ha d'aturar i quan segueix botant torna a córrer.

- Un està botant la pilota i l'altre està al seu darrera per tal te tocar-li l'esquena quan no el vegi.

- Sense pilota. Un està darrera i quan el de davant no el mira li fa ganyotes amb la cara.

Parelles
10'
- 1, 2, 3, pica paret. 2 grups
10'
Recollida de material i neteja personal  

Material:

1 pilota per a cada 2

 

 

SESSIÓ 2

- Reconèixer la diferència entre duracions buides i plenes.

- Identificar la variació de velocitats per respondre amb moviments.

 

T'
EXERCICI
ORG.
5'
- Joc: Les estàtues: Quan corren ho han de fer segons la velocitat donada pel professor amb la pandereta. Grup classe
35'

- Desplaçaments a " cambra lenta ".

- Sobre una successió de 8 cercles, passa'ls:

Caminant.
A peu coix ( Una vegada amb cada peu )
Amb els peus junts.
Trepitjant 1 vegada els imparells i dues vegades els parells.
Trepitjant 1 vegada el 1r, 2 vegades el 2n, 3 vegades el 3r, 2 vegades el 4t, 1 vegada el 5è, 2 vegades el 6è, 3 vegades el 7è i 2 vegades el 8è.
Posant els peus a dins dels imparells i a fora dels parells.
Igual que l'anterior, però quan estan els peus junts, els braços també estan enganxats al cos i quan estan oberts, els braços també s'obren.
Igual que l'anterior, però quan els peus estan junts, els braços estan oberts i quan els peus estan oberts, els braços estan tancats.

2 grups
5'
- Relaxació segmentària.  
10'
Recollida de material i neteja personal  

Material:

16 cercles ( per fer 2 files de 8 )

 

 

SESSIÓ 3

- Reconèixer la diferència entre duracions buides i plenes.

- Identificar la variació de velocitats per respondre amb moviments.

 

T'
EXERCICI
ORG.
5'
- Joc: Les estàtues: Quan corren ho han de fer segons la velocitat donada pel professor amb la pandereta. Grup classe
35'

- Sobre una successió de 8 cercles, passa'ls:

Posant els peus a dins dels imparells i a fora dels parells.
Igual que l'anterior, però quan estan els peus junts, els braços també estan enganxats al cos i quan estan oberts, els braços també s'obren.
Igual que l'anterior, però quan els peus estan junts, els braços estan oberts i quan els peus estan oberts, els braços estan tancats.

- Repetir els 3 anteriors, seguint el ritme( un_ós_gran i_gros_barra_bis barra_bós )

- Quan ja surti, es divideixen els 8 temps anteriors en 2 de 4 ( un_ós_gran i_gros ); (barra_bis barra_bós ) i quan el de davant vagi pel 4t temps, surt el següent, sense perdre el ritme .

 
5'
- Relaxació segmentària  
10'
Recollida de material i neteja personal  

Material:

1 pandereta.

16 cercles ( per fer 2 files de 8 ).

 

 

SESSIÓ 4

- Mantenir un ritme constant a les curses llargues.

- Reconèixer la diferència entre duracions buides i plenes.

- Identificar la diferència de velocitats per respondre amb moviments.

 

T'
EXERCICI
ORG.
6'
- Es col·loquen diversos cons per terra seguint el camí que han de fer corrent. Mentre corren van contant els cons que passen i cada 20", el professor xiularà. Han de passar sempre el mateix nombre de cons en cada període. Grup classe
34'

- Asseguts en fila i agafats a la panxa del de davant, desplaçar-se seguint el ritme que marca el professor amb una pandereta.

- Joc: El rei i el bufó.

- Joc: L'escarni acústic: Un fa una seqüència rítmica senzilla de 4 temps, picant de mans, i els altres la reprodueixen picant de peus.

- Seguint un ordre determinat prèviament, aguantar un globus a l'aire donant-li cops amb la mà.

- El mateix, però amb el cap.

- El mateix, de forma lliure.

Grups de 4 - 6
5'
- Desplaçaments per la pista seguint el ritme marcat pel professor amb una pandereta. Grup classe
10'
Recollida de material i neteja personal  

Material:

1 pandereta.

10 - 12 cons

 

 

SESSIÓ 5

- Reconèixer la diferència de duracions per respondre motriument.

 

T'
EXERCICI
ORG.
10'
- Joc: Les 4 cantonades. Grups de 5
25'

- Saltar a la corda:

De forma lliure.
Corrent ( Cada pas es fa un salt ).
" Juli ".
Creuant els braços per davant.
A veure qui fa més salts en 20".
Quan el professor ho indiqui tots comencen a saltar i calculen 20". Quan els sembli que han arribat s'aturen.

Grup classe
10'
- Joc: Les cadires ( o cercles ).  
10'
Recollida de material i neteja personal  

Material:

1 corda per a cada un.

1 cercle per a cada un.

 

 

SESSIÓ 6

- Identificar la diferència de velocitats per respondre amb moviments.

 

T'
EXERCICI
ORG.
5'
- Desplaçaments seguint el ritme marcat pel professor amb una pandereta. Grup classe
30'

- El rei i el bufó.

- Asseguts en fila i agafats a la panxa del de davant, desplaçar-se seguint el ritme que marca el professor amb una pandereta.Seguint un ordre determinat prèviament, aguantar un globus a l'aire donant-li cops amb la mà. Guanya el grup que lo doni més cops seguits.

- El mateix, però amb el cap.

- El mateix, de forma lliure.

Grups de 4
10'
- Joc: L'escarni acústic: Un del grup fa una seqüència rítmica senzilla de 4 temps ( utilitzant blanques, negres, corxeres i/o silencis ), i la resta l'ha d'imitar.  
10'
Recollida de material i neteja personal  

Material:

Pandereta.

1 globus per grup

 

 

SESSIÓ 7

- Identificar seqüències musicals per respondre amb moviments.

 

T'
EXERCICI
ORG.
10'
- Escoltar un tema musical senzill i el professor proposa la coreografia. ( Ex: Hooky, luky de la cinta Snoopy disco ) Grup classe
25'

- Ballar el tema escoltat anteriorment.

- Primer el professor porta la coreografia.

- Després de 3 ó 4 vegades, porta la coreografia un alumne que li surti bé.

 
10'
- Escoltar una cançó, preparar una coreografia i ballar-la Grups de 4- 5
10'
Recollida de material i neteja personal  

Material:

Cassette i cinta " Snoopy disco "

 

 

SESSIÓ 8

- Mantenir un ritme constant en les curses llargues.

- Escoltar una seqüència rítmica senzilla i reproduir-la motriument.

- Identificar la diferència de velocitats per respondre motriument

 

T'
EXERCICI
ORG.
7'
- Mantenir un ritme constant en les curses llargues.Escoltar una seqüència rítmica senzilla i reproduir-la motriument.Identificar la diferència de velocitats per respondre motriument Grup classe
25'

- Desplaçar-se seguint el ritme marcat pel professor amb una pandereta.

- Joc de les cadires ( o cercles ).

 
10'
- Joc: L'escarni acústic: Un del grup fa una seqüència rítmica senzilla de 4 temps ( utilitzant blanques, negres, corxeres i/o silencis ), i la resta l'ha d'imitar. Grups de 4
10'
Recollida de material i neteja personal  

Material:

1 pandereta.

10 - 12 cons.

1 cadira ( o cercle ) per a cada un

 

 

AVALUACIÓ

 

4t

Tinc ritme al cos

 

NOM

Corre durant 7' a un ritme constant Salta correcta-ment els cercles seguint el ritme ( sessió 3 ) Reprodueix seqüències rítmiques de 4 temps (blanques, negres, corxeres i silenci) Salta a la corda de forma continuada Balla amb inhibició
1
           
2
           
3
           
4
           
5
           
6