U.D.: Conec el meu cos Cicle: Inicial Curs: 2n

 

SESSIÓ 1
SESSIÓ 2
SESSIÓ 3
SESSIÓ 4
SESSIÓ 5
SESSIÓ 6
SESSIÓ 7
SESSIÓ 8
SESSIÓ 9
AVALUACIÓ

 

SESSIÓ 1

Distingir la dreta i l'esquerra corporal.

Comparar moviments amb la part dreta i amb l'esquerra del cos.

 

T'

EXERCICI

ORG.
8'

- Desplaçar-se controlant una pilota:

Amb el peu dret.

Amb el peu esquerra.

Amb la mà dreta.

Amb la mà esquerra.

Grup classe
32'

- Tirar la pilota a l'aire amb una mà i agafar-la amb les dues.

Deixant que faci un bot.

Sense deixar-la botar.

- Tirar la pilota contra una paret, per sobre d'una línia marcada entre 1'5 i 2 metres:

Amb la mà dreta.

Amb la mà esquerra.

- El mateix exercici, però tirant la pilota per sota la marca, amb els peus en lloc de les mans.

- Joc: Llançament a diana: ! es posa a la paret i l'altre li tira la pilota, un llançament amb cada mà. Cada vegada que el toqui guanya 1 punt. ( El de la paret no s'ha de deixar tocar ).El mateix joc, però en comptes d'estar-se a la paret, el que fa de diana es desplaça lliurament per tota la pista. ( Si el toca del cap o de les cames no puntua ).


- Joc: Agafa'm: Asseguts en rotllana es van passant una pilota multiús i una de tennis ( quan s'inicia el joc, les dues pilotes les tenen alumnes separats entre sí per al menys 4 ó 5 companys ). Quan una pilota atrapa a l'altra, l'alumne que les té queda eliminat i per tant ha de fer 3 voltes corrent a la pista per recuperar la seva vida.

 

 

 

 

 

 

 

 

Parelles

5'
- Joc: Les estàtues Grup classe
10'
Recollida de material i neteja personal  

Material:

1 pilota d'escuma per a cada un.

1 pilota de tennis

 

 

SESSIÓ 2

Localitzar parts del cos dures i toves.

Apreciar l'espai ocupat pel cos en diferents posicions.

Distingir el moviment de panxa i de pit en la respiració.

 

T'
EXERCICI
ORG.
10'

- Localitzar parts del cos dures i toves.

- Apreciar l'espai ocupat pel cos en diferents posicions.

- Distingir el moviment de panxa i de pit en la respiració.

Grup classe
30'

- Agrupar-se i dispersar-se al voltant del professor:

A l'hivern fa fred i s'agrupen, mentre que a l'estiu fa calor i es dispersen.

- Fer la croqueta amb els braços estirats per sobre del cap.

Després amb els braços enganxats al cos.

- Un s'estira al terra i l'altre l'arrossega per les mans. Després pels peus.

- Joc: El ninot de ferro: El que està estirat és un ninot de ferro i no ha de deixar que l'altre li mogui cap extremitat ni el mogui del lloc.

- Un fa el pont i l'altre li passa per sota ( variar lliurament la forma del pont ).Joc: Caçant per la cua

 

 

 

 

 

Parelles

5'

- Estirats al terra, respirar profundament amb les mans al pit i notar el seu moviment.

- El mateix amb les mans a la panxa.

Individual
10'
Recollida de material i neteja personal  

Material:

1 corda per a cada dos

 

 

SESSIÓ 3

Reconèixer i identificar les parts dobles i senzilles del cos.

Comparar moviments amb la part dreta i amb l'esquerra del cos.

Afirmar la lateralitat.

 

T'
EXERCICI
ORG.
5'
Asseguts en rotllana fer-lis notar la existència de parts dobles i senzilles al cos, i que les reconeguin. Grup classe
30'

- Fer rodar un cercle per la pista, primer amb una mà i després amb l'altra. Esbrinar amb quina mà ho fan millor.Tirar el cercle endavant per veure fins on el fan arribar rodant. Una vegada amb cada mà. Veure si ho fan millor amb la mateixa mà que l'anterior.

- Fer rodar el cercle endavant. Una vegada amb cada mà, i acompanya'l fins que es caigui a terra. Esbrinar amb quina mà, el cercle va més recte i amb quina fa més corbes.Utilitzant només la mà que els hagi anat millor, passar-se el cercle rodant per terra. Després per l'aire.

- El primer tira el cercle rodant endavant i tots l'han de perseguir en fila, fins que es caigui a terra ( no es pot tocar abans ). Una vegada cada un.

- Joc: El cercle que crema: Es limita una zona no massa gran on s'hi han de col·locar tots. El professor els tira rodant els cercles, i tots els tocats han de sortir de la zona. A la propera tirada, els tocats també tiren rodant cercles per eliminar als altres.

 

 

 

Parelles

 

 

Grups de 4

 

Grup classe

10'
- Joc: La fotografia: Es posen tots en un lloc com si els anessin a fer una fotografia. Un del grup mira com estan col·locats i després se'n va. En aquest moment, un del grup es mou i quan torna el que havia sortit ha d'esbrinar qui s'ha mogut.  
10'
Recollida de material i neteja personal  

Material:

1 cercle per a cada un

 

 

SESSIÓ 4

Realitzar moviments simètrics.

Efectuar llançaments amb precisió amb la mà dominant.

 

T'
EXERCICI
ORG.
10'

- Explicació de la simetria del cos.

- Realitzar moviments simètrics fets pel professor.

- Fer el robot, el molí, de forma simètrica.Moviments simètrics de forma lliure.

Grup classe
30'

- Joc: El mirall. Primer fer només moviments simètrics. Després només moviments asimètrics.

- Joc: El ninot de filferro: Un es un ninot de filferro i l'altre li fa adoptar diferents postures. Com que és de filferro, s'ha de quedar en la posició que el posi. Procurar fer sempre posicions simètriques.

- Joc: El ninot de goma: Igual que l'anterior, però com que el ninot és de goma no es queda en la posició que el deixen.Passar-se la pilota amb una mà i agafar-la amb les dues, sense que caigui a terra. Després fent un bot al mig. Fent dos bots al mig.

Parelles
5'
- Asseguts a terra, passar-se la pilota rodant.  
10'
Recollida de material i neteja personal  

Material:

1 pilota multiús per a cada un.

 

 

SESSIÓ 5

- Localitzar les parts del cos que intervenen en la respiració (nas, boca i pulmons ).

- Realitzar moviments simètrics i asimètrics.

- Executar moviments alternant la tensió i la relaxació.

 

T'
EXERCICI
ORG.
10'
- Asseguts en rotllana, fer notar la importància de respirar correctament: agafant l'aire per la boca i treure'l per la boca. Com s'inflen els pulmons i la importància que té a l'hora de fer qualsevol exercici. Grup classe
30'

- Imitar al professor que farà moviments simètrics i asimètrics amb els braços i les cames. Han de reconèixer de quin tipus són.

- Joc El mirall.

- Formes jugades:

El pont: Un és el pont i l'altre li passa per sota.

El ninot de ferro: Un és un ninot de ferro i l'altre l'ha de moure. El ninot no es deixa.

Agafats per les mans: a veure qui estira més fort.

Idem, a veure qui empeny més fort. ( No es poden agafar amb els dits encreuats per no fer-se mal ).

- Un s'estira al terra i l'altre l'arrossega per les mans.

Després pels peus.

Fent la croqueta.

De forma lliure.

 

Parelels

5'
- Joc: 1,2,3, pica paret. 2 grups
10'
Recollida de material i neteja personal  
Material:  

 

SESSIÓ 6

- Reconèixer i identificar les parts dobles i senzilles del cos.

- Reconèixer i identificar les parts dures i toves del cos.

- Comparar moviments amb la part dreta i amb l'esquerra del cos.

 

T'
EXERCICI
ORG.
5'
- Joc: Cuba: Per salvar-se han de tocar una part senzilla o doble del cos, segons indiqui el professor. Grup classe
30'

- Botar una pilota amb la mà dreta, després amb l'esquerra i després amb les dues. Primer aturats i després en desplaçament.

- Conduir una pilota amb el peu dret i després esquerra.

- Joc: La cacera: Tots són caçadors i tots són caçats. Han de tirar-se la pilota entre ells ( El que toqui la cara o el cap d'un altre queda eliminat i ha de córrer fins que s'acabi el joc ).

- Un aguanta el cercle en diferents posicions i l'altre li tira la pilota per dins: A un costat, després a l'altre, al terra, a sobre del cap. ( Només poden fer servir una mà ).

- El que té el cercle el fa rodar i l'altre ha de tirar la pilota per dins.

- Passar-se la pilota amb una sola mà, mentre que amb l'altra aguanten el cercle.

 

 

 

 

 

Parelles

10'
- Joc: El cercle que crema: Es limita una zona no massa gran on s'hi han de col·locar tots. El professor els tira rodant els cercles, i tots els tocats han de sortir de la zona. A la propera tirada, els tocats també tiren rodant cercles per eliminar als altres. Grup classe
10'
Recollida de material i neteja personal  

Material:

1 pilota multiús per a cada un.

1 cercle per a cada dos.

 

 

SESSIÓ 7

- Localitzar les parts del cos que intervenen en la respiració (nas, boca i pulmons ).

- Executar moviments alternant la tensió i la relaxació.

- Apreciar l'espai ocupat pel cos en diferents posicions.

 

T'
EXERCICI
ORG.
5'
- Joc: Tocar i parar. Tots han de portar una mà a la part que indiqui el professor. Grup classe
35'

- Estirat al terra, ocupar el màxim d'espai possible sense tocar als companys.

- El mateix ocupant el mínim espai.

- Cada grup forma una filera:

Agafats al xandall del de davant i sense trencar la filera, seure al terra. Després aixecar-se.

A veure si hi ha algun grup que sigui capaç de fer el mateix, però agafats per la panxa amb el de davant.

- Joc: La serp: Agafats per la panxa del de davant, s'ha de desplaçar tot el grup sense que es trenqui.

- En la mateixa posició, el cap de cada grup ha d'atrapar la cua de la resta de grups, sense que es trenqui la filera.

A veure quin grup és capaç de desplaçar-se agafats tots per la panxa i asseguts al terra.

- Joc: 1,2,3, pica paret.

Grups de 6
5'
- Relaxació pel mètode de pesadesa general. Individual
10'
Recollida de material i neteja personal  
Material:  

 

SESSIÓ 8

- Reconèixer i identificar les parts dobles i senzilles del cos.

- Reconèixer i identificar les parts dures i toves del cos.

 

T'
EXERCICI
ORG.
10'
- Carrera contínua.Caminar: De puntetes, de talons, amb la part exterior dels peus, amb la part interior, a peu coix ( els dos peus ), peus junts, quadrupèdia, ànec, granota, cranc, quadrupèdia invertida, cuc. Grup classe
25'

- Caminar portant el saquet sobre una part: doble, senzilla, tova, dura ( al costat dret i a l'esquerra ).

- Llançar el saquet a l'aire i agafa'l abans no toqui el terra.

- Lligar al company per les parts: senzilles, dobles, toves, dures.

- Joc: Caçant per la cua.

 

 

 

Parelles

10'
- Joc: Les estàtues Grup classe
10'
Recollida de material i neteja personal  

Material:

1 saquet per a cada un.

1 corda per a cada un

 

 

SESSIÓ 9

- Comparar moviments amb la part dreta i esquerra del cos.

Distingir la direccionalitat del moviment que han de fer.

Apreciar el moviment de pit i de panxa en la respiració

 

T'
EXERCICI
ORG.
10'
- Joc: L'encontre: Una parella d'amics que fa temps que no es veuen estan un a cada costat de pista i s'han de donar la mà. La resta d'alumnes ho miraran d'impedir posant-se davant seu, però sense toca´ls. Grup classe
30'

- Passar-se la pilota amb la mà: dreta, després l'esquerra:

Sense que toqui el terra.

Fent un bot al mig.

Fent dos bots.

Passar-se la pilota amb el peu.

- Joc: Cacera: El que té la pilota ha de caçar, amb la pilota a la parella. Primer amb la mà dreta, després amb l'esquerra. ( No es pot tirar al cap ni a les cames ).

Parelles

 

 

 

 

 

 

Grup classe

- Joc: L'estrella fugaç: Tots estan asseguts en rotllana. El que fa d'estrella fugaç corre al voltant de la rotllana. Quan s'asseu entre mig de dos companys, aquests han de donar una volta corrent a la rotllana i tornar a asseure's al seu lloc. El que perdi passa a ser estrella fugaç.
5'
- Estirats al terra, relaxar-se i notar el moviment del pit i de la panxa a la respiració
 
10'
Recollida de material i neteja personal  

Material:

1 pilota de tennis per a cada un

 

 

AVALUACIÓ

 

2n

Conec el meu cos

 

NOM

Identifica la dreta i l'esquerra en el seu cos. Identifica tres parts toves i tres parts dures Identifica tres parts dobles i tres parts senzilles Reconeix un moviment simètric i un asimètric. Reconeix el nas ,la boca el pit i la panxa com elements de la respiració Sap alternar la tensió amb la relaxació
1
             
2
             
3
             
4
             
5
             
6