U.D.: Em desplaço Cicle: Inicial Curs: 2n

 

SESSIÓ 1
SESSIÓ 2
SESSIÓ 3
SESSIÓ 4
SESSIÓ 5
AVALUACIÓ

 

SESSIÓ 1

- Identificar direccions per desplaçar-se.

Identificar les distàncies respecte de l'objecte per utilitza'l en situacions motrius.

 

T'

EXERCICI

ORG.
10'
- Joc: Caçant per la cua. Amb la corda als pantalons.El mateix joc, però amb la corda a la mà. Parelles
30'

- Caminar agafant la corda, amb la mà, pels extrems:

S'ha de mantenir sempre tensa.

Portant-la fluixa, i que sempre faci la mateixa panxa.

- Repetir l'exercici anterior, però amb la corda posada uns 15 cm. per dins dels pantalons ( el que va davant se la posa al darrera i a l'inrevés ).

 

 

 

 

Trios

 

Individual

- Joc: La serp verinosa: Els que tenen la corda la fan moure com si fos una serp i l'altre l'ha de saltar sense tocar-la.

- Caminar per sobre un recorregut fet amb cordes:

Per sobre les cordes.

Amb 1 peu a cada costat.

Saltant amb els dos peus junts d'un costat a l'altre.

Idem a peu coix

5'
- Relaxació segmentària.  
10'
Recollida de material i neteja personal  

Material:

1 corda per a cada dos

 

 

SESSIÓ 2

- Identificar les distàncies respecte de l'objecte, per utilitza'l en respostes motrius.

- Reconèixer les distàncies en relació als companys durant el joc.

 

T'
EXERCICI
ORG.
8'

- Conduir la pilot des d'un costat del camp fins l'altre i marcar un gol a la porteria ( sense porter ):

Amb la cama dreta.

Amb l'esquerra.

Amb la mà dreta.

Amb l'esquerra.

Individual
32'
- Joc: La cacera: Tots tenen la seva pilota. Es delimita una zona de 15 x 15 m. de la que no poden sortir i han de tirar la pilota a qualsevol dels altres ( No val tirar al cap ni a les cames ).  
- Joc: La rambla: Dins la mateixa zona anterior, es reparteixen entre els 4 costats. Quan el professor dóna el senyal, tots han de passar corrent al costat contrari sense xocar amb ningú.
- Repetir el joc anterior, variant la forma de desplaçament: A peu coix, en quadrupèdia, ...
5'
- Estirats al terra, ocupar el màxim espai possible. Després ocupar el mínim.  
10'
Recollida de material i neteja personal  

Material:

1 pilota per a cada un

 

 

SESSIÓ 3

- Identificar els canvis de les direccions per a donar respostes motrius adequades.

Identificar les direccions dels plans d'orientació, definits pels objectes i/o companys.

Identificar direccions i desplaçar-se.

 

T'
EXERCICI
ORG.
10'
- Joc: L'encontre: Una parella d'amics que fa temps que no es veuen estan un a cada costat de pista i s'han de donar la mà. La resta d'alumnes ho miraran d'impedir posant-se davant seu, però sense toca´ls. Grup classe
25'

- Tots asseguts al terra. Quan el professor diu un lloc, tots hi han d'anar corrent, a veure qui hi arriba abans.

- Un cercle cada un, posat al terra. S'han de col·locar al lloc que indiqui el professor:

Dins. Dreta. Davant. Fora. Esquerra. Darrera.

Tots els cercles al terra, córrer entre mig sense toca'ls ni xocar amb els companys.

Joc: Conquistar l'illa: Tants cercles com alumnes menys 1. Els cercles estan distribuïts per terra i els alumnes estan situats a uns 20 metres dels cercles. Quan el professor dóna el senyal, tots han de posar-se dins d'1 cercle. El que es quedi sense s'elimina. Després de cada carrera es treuen 1, 2 ó 3 cercles, fins que només quedi 1 alumne.

 

 

Individual

10'
- Joc: El rei i el bufó. Grups de 4-5
10'
Recollida de material i neteja personal  

Material:

1 cercle per a cada un

 

 

SESSIÓ 4

- Identificar els canvis de les direccions per a donar respostes motrius adequades.

Identificar la direcció i la distància per mitjà de sons, per donar una resposta motriu.

 

T'
EXERCICI
ORG.
5'

- Seguir al company, mantenint la distància:

Caminant.

Corrent.

A peu coix.

En quadrupèdia.

Saltant.

De forma lliure

Parelles
30'

- Un porta els ulls tapats amb un drap i ha de seguir al company que l'està cridant repetidament pel seu nom.

- Un està d'esquenes a l'altre i aquest pica de mans per sobre del seu cap o a l'altura dels genolls. El que està d'esquenes ha de reconèixer si ho ha fet a dalt o a baix.

- Un camina d'esquenes seguint les indicacions de la parella per tal que no xoqui.

- Joc: Qui ha estat?: 1 està d'esquenes als altres 3. D'aquests 1 pica de mans i el que està d'esquenes ha de reconèixer qui ha estat. Si l'encerta, han de córrer fins un punt situat a uns 20 metres per salvar-se i el que estava d'esquenes ha d'atrapar-ne algun. Si ho aconsegueix, l'atrapat es posa d'esquenes a la següent partida.

- Es col·loquen 4 objectes de diferent color distribuïts per la pista. Cada grup ha de fer corrent el recorregut que li digui el professor en el mateix ordre.

 

 

 

 

 

Grups de 4

10'
- Joc: La gallineta cega  
10'
Recollida de material i neteja personal  

Material:

1 cinta per cada dos,per tapar els ulls

 

 

SESSIÓ 5

- Reconèixer la distància en relació a un só.

- Utilitzar els canvis de direcció per donar respostes motrius adequades.

 

T'
EXERCICI
ORG.
10'
- 1 està d'esquenes als altres 3, que estan junts, però un estirat, un altre de genolls i l'altre de peu. D'aquests 1 pica de mans i el que està d'esquenes ha de reconèixer qui ha estat. Si l'encerta, han de córrer fins un punt situat a uns 20 metres per salvar-se i el que estava d'esquenes ha d'atrapar-ne algun. Si ho aconsegueix, l'atrapat es posa d'esquenes a la següent partida. Grups de 4
30'

- Joc: El llop i les ovelles: Tots són llops i persegueixen a l'ovella ( el professor ). Quan el professor xiula, passa a ser llop i els alumnes ovelles que per salvar-se han d'anar a una zona prèviament delimitada.

- El mateix però l'ovella és el nen o la nena que anomeni el professor. ( Quan estiguin a punt d'atrapa'l es diu el nom d'un altre ).

- Relleus: Un porta una pilota rodant per terra amb la mà fins a deixar-la dins d'un cercle situat a uns 20 metres i torna corrent a donar el relleu al següent, el qual va a buscar la pilota i la porta rodant.

 

 

 

 

 

4 equips

5'
- Limitar una zona de 15 x 15 metres dins la qual s'hi han de moure tots caminant sense xocar amb ningú. El professor anirà reduint aquesta zona de manera progressiva fins que pràcticament no es puguin moure. Grup classe
10'
Recollida de material i neteja personal  

Material:

4 pilotes multiús.

4 cercles.

 

 

AVALUACIÓ

 

2n

Em desplaço

 

NOM

Es desplaça amb un company, mantenint la distància, amb l'ajut d'una corda Reconeix dins / fora Reconeix davant / darrera Reconeix dreta / esquerra Canvia ràpidament de direcció a la senyal acústica Identifica la direcció i la distància en que s'emet un só
1
             
2
             
3
             
4
             
5
             
6