U.D.: Sóc equilibrista Cicle: Inicial Curs: 2n

 

SESSIÓ 1
SESSIÓ 2
SESSIÓ 3
SESSIÓ 4
SESSIÓ 5
AVALUACIÓ

 

SESSIÓ 1

- Interioritzar la imatge corporal segmentària per equilibrar objectes.

 

T'

EXERCICI

ORG.
15'

- Desplaçar-se mantenint un saquet en equilibri:

Al cap.
A l'espatlla.
A l'avantbraç.
Al dors de la mà.
A peu coix.
Sobre la cuixa.

- En quadrupèdia:
Sobre el clatell.
A l'esquena.

- En quadrupèdia invertida:
A la front.
A la panxa.
Al pit.

- Caminant com els ànecs:
Al cap.
A les espatlles.

Grup classe
20'

- Curses de relleus:

- Amb el saquet sobre el cap, anar i tornar, sense obstacles.

- Afegir'hi un banc suec per passar per sobre.

- Un el porta fins el final i el deixa, el següent va a busca'l.

- Variar el circuit i/o la forma de transport, en funció del material disponible.

 
10'

- Amb el saquet sobre el cap, asseure i aixecar-se, estirar-se, ...

- Variar la posició dels saquets.

- Joc lliure amb els saquets.

 
10'
Recollida de material i neteja personal  

Material:

1 saquet per a cada un

 

 

SESSIÓ 2

- Interioritzar la imatge corporal per equilibrar objectes.

- Interioritzar la imatge corporal per conservar l'equilibri estàtic quan els segments es desplacen.

 

T'
EXERCICI
ORG.
5'
-Joc: Les estàtues: Quan s'aturen, han de quedar en equilibri sobre diferents punts de recolzament ( 2, 1, 3, 4 ), mentre mouen els diferents segments corporals lliures. Grup classe
35'

- Col·locats sobre un banc suec:

- Mantenint els peus quiets a sobre, moure els braços, després el tronc.

- Mantenir una pica en equilibri:
- En quadrupèdia:
Sobre l'esquena, paral·lela al cos.
Perpendicular al cos.

- Asseguts al terra, arrossegar-se amb la pica a :
Les cuixes.
Sobre els turmells.

- Sobre les puntes dels dits:
En horitzontal.
En vertical.

- A veure qui s'inventa una manera nova de mantenir la pica equilibrada.

 
5'
- Joc: El mirall. ( Amb les piques ) Parelles
10'
Recollida de material i neteja personal  

Material:

1 pica per a cada un.

Bancs suecs suficients per tots.

 

 

SESSIÓ 3

- Interioritzar la imatge corporal per conservar l'equilibri dinàmic.

- Identificar i utilitzar postures corporals diverses.

 

T'
EXERCICI
ORG.
5'
- Caminar : de puntetes, de talons, amb la part interior dels peus, amb la part exterior, com els ànecs, com les granotes, amb el tronc cap endavant, amb el tronc cap endarrera, d'esquenes. Grup classe
35'
- Córrer sobre els bancs suecs:
Separar-los més.
Augmentar l'alçada de les portes.
Variar la forma de desplaçament
 
- Amb el banc inclinat sobre l'espatllera, pujar i baixar:
Caminant.
Corrent.
En quadrupèdia.
Quadrupèdia invertida.
- Els mateixos exercicis anteriors, però pujant per un banc i baixant per l'altre.
5'
- Dibuixar lletres amb el cos del company. Parelles
10'
Recollida de material i neteja personal  

Material:

3-4 bancs suecs.

 

 

SESSIÓ 4

- Identificar i utilitzar postures corporals diverses.

- Interioritzar la postura del cos invertit per mantenir-se sobre les mans.

 

T'
EXERCICI
ORG.
10'

- Joc: Doblegar l'arbre: Un fa d'arbre i l'altre li mou les branques. L'arbre fa força per impedir-ho, però no es pot moure del lloc.

- El mateix joc, però l'arbre és una savina ( està assegut al terra).

- L'arbre està de peu i mou tot el tronc i les branques. El company l'ajuda aguantant-li els peus per tal que no caigui.

Parelles
30'

- Desplaçar-se amb les mans al terra i els peus sobre el banc suec.

- Igual, però amb les mans al banc i els peus al terra, el més lluny possible.

Grup classe

- Repetir el primer exercici, substituint el banc per una espatllera.

- Amb les mans al terra i els peus al primer barrot de l'espatllera, pujar els peus fins el barrot més alt possible.

- Pujar per un banc suec sobre el plint ( 4-5 calaixos ) i baixar per l'altre banc.
5'
- Joc: El mirall: Fer postures equilibrades Parelles
10'
Recollida de material i neteja personal  

Material:

: 2 bancs suecs.

Plint.

Espatlleres.

 

 

SESSIÓ 5

- Interioritzar la imatge corporal per mantenir-se en equilibri invertit.

Interioritzar la imatge corporal per mantenir-se en equilibri després d'una o varies accions.

 

T'
EXERCICI
ORG.
5'

- Carrera contínua.

Caminar: De puntetes, de talons, amb la part interior dels peus, amb la part interior, a peu coix, amb salts de conill.

Grup classe
35'
- Fer el cavallet ( amb les mans al terra, aixecar i moure les dues a l'hora).

 

3 grups

 

 

 

 

 

 

Parelles

- Amb les mans al terra, una a cada costat de línia, passar els peus d'un costat a l'altre amb un salt, mantenint els peus junts.

- Saltar sobre un banc i caure dins d'un cercle a l'altre costat. S'han de quedar equilibrats dins el cercle un parell de segons:

Primer poden trepitjar el banc, després sense trepitjar-lo.

- Variants de l'exercici anterior: Fer 1/2 gir a l'aire, posar un peu dins i l'altre fora, fer un saltet previ al cercle, ...

- La carretilla.

5'
- Un posa al company formant un pont i després hi passa per sota. ( El pont ha de mantenir la postura que el deixi ).  
10'
Recollida de material i neteja personal  

Material:

3 bancs suecs 3 cercles

 

 

AVALUACIÓ

 

2n

Sóc equilibrista

 

NOM

Amb el saquet a sobre del cap es capaç de seure i aixecar-se sense que se li caigui Córrer per sobre de tres bancs suecs sense que caigui Puja per un banc suec inclinat i baixa sense ajuda Es desplaça per un banc suec amb les mans a terra
1
         
2
         
3
         
4
         
5
         
6