U.D.: Conec el bàsquet Cicle: Superior Curs: 6è

 

SESSIÓ 1
SESSIÓ 2
SESSIÓ 3
SESSIÓ 4
SESSIÓ 5
SESSIÓ 6
SESSIÓ 7
SESSIÓ 8
SESSIÓ 9
SESSIÓ 10
AVALUACIÓ

 

SESSIÓ 1

- Conèixer les normes bàsiques del bàsquet.

Botar correctament una pilota de bàsquet.

 

T'

EXERCICI

ORG.

5'


5'

- Recordatori de les normes bàsiques del bàsquet treballades el curs anterior.

- Carrera contínua

Grup classe
25'

- Joc: Els 10 passis.

- Relleus:

Botant la pilota. Passar mitja pista i tirar a la cistella de l'altra costat. Fins que no l'encistelli no pot tornar.
El mateix, però quan hagi encistellat, la passa des de sota la cistella al següent de la fila.
Repetir els dos anteriors, però quan estan botant la pilota poden treure la dels altres equips que també l'estiguin botant.

- Joc: Robar la pilota. En una zona limitada, tots estan botant una pilota. Quan ho indiqui el professor, i durant un temps determinat (1', 1'30", ...) han treure la pilota dels altres sense perdre la seva. Als que la seva pilota els surti de la zona queden eliminats.

2 equips
10'
- Joc: K.O.  
10'
Recollida de material i neteja personal  

Material:

2 pilotes de basquet

 

 

SESSIÓ 2

- Passar i rebre amb precisió.

Coordinar la carrera amb la recepció i el llançament.

 

T'
EXERCICI
ORG.
10'
- Passar i rebre amb precisió.Coordinar la carrera amb la recepció i el llançament. Grup classe
30'

- Es formen dues files de 3 alumnes cada una i es posen una enfront de l'altra, separats uns 5 metres. El primer de cada fila ha de passar la pilota al primer de la fila del davant.

- Variants:

El que la passa es posa al final de la seva fila.
El que la passa es posa al final de la fila contraria.
Passis amb dues mans des del pit.
Passis de beisbol.
Passis picats.
Passis rectes.

Grups de 6

 

 

 

 

 

 

 

2 grups

 

 


Equips de 3

- La roda: B surt corrent cap a cistella. Quan està a uns 4 metres de la cistella, A li passa la pilota. B fa una entrada sense botar. A agafa el rebot i es posa al final de la fila. El que ha fet l'entrada es queda en el lloc d'A.
- Monobàsquet a 3. L'equip A descansa i juguen B contra C en una sola cistella. Quan un dels dos aconsegueix una cistella, l'altre surt i entra A.
5'
- Llançaments a cistella des del lloc de tirs lliures.

Individ.

10'
Recollida de material i neteja personal  

Material:

1 pilota per a cada 3

 

 

SESSIÓ 3

- Desmarcar-se de l'adversari en els jocs d'equip.

- Llançar amb precisió.

 

T'
EXERCICI
ORG.
10'

- Llançaments lliures a cistella.

- Entrades a cistella des dels dos costats.

Grup classe
25'
- EL professor tira la pilota endavant. A i B corren a agafar-la i encistellar-la. Només tenen un intent i si ho aconsegueixen, el seu equip suma 1 punt.

2 equips

 

 

Grups de 7

- El mateix joc anterior, però surten dos de cada equip.

- Monobàsquet. Equips de 3 defensors contra 4 atacants.

10'
- Joc: K.O.  
10'
Recollida de material i neteja personal  

Material:

5 - 6 pilotes de bàsquet.

 

 

SESSIÓ 4

- Interioritzar els moviments dels segments corporals.

- Coordinar la carrera amb els llançaments i les recepcions.

 

T'
EXERCICI
ORG.
10'
- Joc: Robar la pilota. En una zona limitada, tots estan botant una pilota. Quan ho indiqui el professor, i durant un temps determinat (1', 1'30", ...) han treure la pilota dels altres sense perdre la seva. Als que la seva pilota els surti de la zona queden eliminats. Grups de 6 - 8
25'
- Joc: L'estrella. En una rotllana, un es posa al mig. Un dels de la rotllana ( A ) passa la pilota al del mig i corre a ocupar el seu lloc, el del mig la torna al que està a la dreta de ( A ) i corre a ocupar el seu lloc. Així successivament fins que s'aconsegueixi una certa velocitat en els passis i els desplaçaments. Quan surti bé, posar dues pilotes a l'hora.

 

 

 

 

 

Trios

- Trenes.

- Joc: La mosca

10'
- Joc: El 21  
10'
Recollida de material i neteja personal  

Material:

1 pilota per a cada 3

 

 

SESSIÓ 5

- Controlar correctament els segments corporals per botar i passar una pilota.

- Desmarcar-se de l'adversari en els jocs d'equip.

 

T'
EXERCICI
ORG.
10'
- Córrer botant una pilota ( Amb 1 mà, amb l'altra, fent filigranes...)Fer filigranes amb la pilota en posició estàtica. Parelles
30'
- Córrer botant una pilota ( Amb 1 mà, amb l'altra, fent filigranes...)Fer filigranes amb la pilota en posició estàtica. 4 equips
5'
- Joc: Els massatgistes  
10'
Recollida de material i neteja personal  

Material:

1 pilota de bàsquet per a cada 2

 

 

SESSIÓ 6

- Desmarcar-se de l'adversari en els jocs d'equip.

- Col·laborar amb els companys en la realització d'activitats esportives.

 

T'
EXERCICI
ORG.
10'

- Llançaments a cistella des de la zona de tirs lliures.

- Entrades a cistella pels dos costats

Grup classe
25'

- Joc: La mosca. El que fa de mosca no pot cobrir al que té la pilota, per tant només pot intentar que el que no la té no es pugui desmarcar per rebre-la. El que tingui la pilota no es pot desplaçar.

- Trenes. No es pot botar la pilota i només poden fer 2 passes amb la pilota a les mans.

- Monobàsquet. 4 atacants contra 3 defensors

Trios

Grups de 7

10'
- Joc: El 21  
10'
Recollida de material i neteja personal  

Material:

1 pilota per a cada 3

 

 

SESSIÓ 7

- Canviar ràpidament de velocitat i direcció en el joc.

- Passar i rebre amb velocitat i precisió

 

T'
EXERCICI
ORG.
10'
- Joc: Robar la pilota. En una zona limitada, tots estan botant una pilota. Quan ho indiqui el professor, i durant un temps determinat (1', 1'30", ...) han treure la pilota dels altres sense perdre la seva. Als que la seva pilota els surti de la zona queden eliminats. 4 grups
30'

- Es formen dues files de 3 alumnes cada una i es posen una enfront de l'altra, separats uns 5 metres. El primer de cada fila ha de passar la pilota al primer de la fila del davant
- Variants:

El que la passa es posa al final de la seva fila.
El que la passa es posa al final de la fila contraria.
Passis amb dues mans des del pit.
Passis de beisbol.
Passis picats.
Passis rectes.

Equips de 6

- Relleus:
Anar i tornar fent ziga-zaga per un grup de cons.
Surten dos a la vegada agafats d'una mà. A l'anada bota la pilota un i a la tornada l'altre.
Anar i tornar botant una pilota amb cada mà.

- Joc: Les 10 passades.

5'
- Fer filigranes amb la pilota. Grup classe
10'
Recollida de material i neteja personal  

Material:

10 - 12 pilotes de bàsquet.

 

 

SESSIÓ 8

- Aplicar les tècniques treballades a les situacions de joc real.

- Respectar les diferències dels companys.

 

T'
EXERCICI
ORG.
10'
- Trenes. Trios
Partits de 7'
- Campionat de bàsquet.Els perdedors dels primers partits, juguen entre ells i després els guanyadors. 4 equips
5'
- Comentari sobre les incidències dels partits  
10'
Recollida de material i neteja personal  

Material:

2 pilotes de bàsquet.

 

 

SESSIÓ 9

- Canviar ràpidament de direcció en les carreres curtes.

- Coordinar la carrera amb la recpció i el llançament d'una pilota.

 

T'
EXERCICI
ORG.
10'
- Joc: Les 10 passades 2 grups
25'
- La roda: B surt corrent cap a cistella. Quan està a uns 4 metres de la cistella, A li passa la pilota. B fa una entrada sense botar. A agafa el rebot i es posa al final de la fila. El que ha fet l'entrada es queda en el lloc d'A. Grup classe
- El mateix, però quan A passa la pilota va corrent cap on està B que ha de rebre la pilota, fer una parada en 1 ó 2 temps i llançar a cistella, abans que A no el cobreixi.

- Els 2 de l'equip A han d'encistellar , però han de passar pel mig dels 2 cons on estan els 2 de l'equip B que intenten treure'ls-hi la pilota. El que la tregui es canvia pel de l'equip A que la perdi.

- Partits de bàsquet.

10'
- Joc: K.O.  
10'
Recollida de material i neteja personal  

Material:

3 - 4 pilotes de bàsquet.

 

 

SESSIÓ 10

- Aplicar les tècniques treballades a les situacions de joc real.

- Respectar les diferències dels companys.

 

T'
EXERCICI
ORG.
10'
- Trenes Trios
Par-tits de 7'
- Campionat de bàsquet.Els perdedors dels primers partits, juguen entre ells i després els guanyadors. 4 equips
5'
- Comentari sobre les incidències dels partits i la unitat.  
10'
Recollida de material i neteja personal  

Material:

2 pilotes de bàsquet.

 

 

AVALUACIÓ

 

Conec el bàsquet

 

NOM

Coneix i aplica les normes bàsiques del bàsquet. Bota correcta-ment la pilota de bàsquet amb la mà dominant. Es desmarca de l'adversari Llança amb precisió. De 10 llança-ments n'encerta: Respecta les normes en els jocs d'equip.
1
           
2
           
3
           
4
           
5
           
6