U.D.: El meu cos s'expressa Cicle: Superior Curs: 6è

 

SESSIÓ 1
SESSIÓ 2
SESSIÓ 3
SESSIÓ 4
SESSIÓ 5
SESSIÓ 6
SESSIÓ 7
SESSIÓ 8
AVALUACIÓ
 

 

SESSIÓ 1

- Entendre el cos com un mitjà d'expressió i comunicació.

- Saber comunicar amb els altres sense utilitzar la paraula.

 

T'

EXERCICI

ORG.
15'

- Xerrada sobre la necessitat d'expressar-se i que no s'utilitza només la paraula per comunicar.

- Si no poguéssim parlar?... Ens hauríem de comunicar d'alguna altra manera?... Com ho feríem?.

Grup classe
20'

- Estirats al terra, han de notar cada part del cos que està tocant el terra: Cap, esquena, espatlla, ...

- A partir d'estímuls imaginatius, expressar els nostres sentiments i/o sensacions, sense parlar, amb els músculs de la cara: Fred, calor, por, valentia, orgull, tristesa, alegria, angoixa, ...

- Improvisar una situació on es troben uns amics i s'han de saludar i explicar coses. ( Recordem que no es pot parlar ):

Es posen contents.
Discuteixen i s'enfaden.
S'expliquen alguna cosa que els ha passat....

 


Grups de 4

10'
- Asseguts al terra, representar la tornada a casa en cotxe, un diumenge a la tarda.  
10'
Recollida de material i neteja personal  

Material:

 

 

 

SESSIÓ 2

- Interpretar el significat del moviment dels altres.

- Saber interpretar diferents situacions per comunicar-nos amb els altres, sense utilitzar la veu.

 

T'
EXERCICI
ORG.
10'

- Caminar descalços per sentir el contacte del terra als peus:

Taló - punta.
Punta - taló.
Amb l'exterior del peu.
Amb l'interior del peu.
Moure lliurament els dits del peu. Notar la dificultat de controlar eficaçment tots els dits.

Grup classe
30'

- Mim:

Pujar una escala.
Grimpar per una corda.
Nedar en els diferents estils.
Pujar un arbre.
Imitar als companys.

- De forma lliure.
Simular una persecució:
No pot atrapa'l.
Al final l'atrapa.

- Adaptar els moviments a un espai on el sostre és cada vegada més baix.

-Representar una situació inventada per cada un dels membres del grup. Els altres grups han de descobrir el seu significat.

Parelles

 

 

 

 

 

 

 


Grups de 6

5'
- Joc: Pobre gatet.  
10'
Recollida de material i neteja personal  

Material:

 

 

 

SESSIÓ 3

- Expressar amb gestos, diferents situacions de la vida quotidiana.

 

T'
EXERCICI
ORG.
5'

- Caminar lliurament per l'espai i quan es trobi amb un company:Saludar-se sense parlar.

- Explicar-se alguna cosa amb gestos.

Grup classe
30'

- Agrupats de forma lliure, representar, amb el cos, situacions quotidianes de la vida ( Anar a comprar, anar al cole, ....).

- Aeròbic:

Ballar seguint el ritme marcat pel professor:
Marxa.
Genolls a dalt.
Pas creuat.
Pas-toco.
Carrera.
Salt amb peus separats.

Surt un alumne, davant la resta de la classe i fa uns passos. Els altres els han de repetir.

 
10'
- Preparar-se una coreografia d'una cançó de moda per la pròxima sessió. Grups de 6
10'
Recollida de material i neteja personal  

Material:

: Música d'aeròbic.

 

 

SESSIÓ 4

- Ballar de forma desinhibida.

- Participar de forma activa en la realització d'activitats expressives.

 

T'
EXERCICI
ORG.
10'
- Preparació de la coreografia treballada cada grup. Grups de 6
25'

- Cada grup sortirà a fer el seu ball.

- Entre tots triaran la coreografia que els hagi agradat més i la repetiran tots els grups.

 
10'
- Joc: El telèfon rítmic  
10'
Recollida de material i neteja personal  

Material:

 

 

 

SESSIÓ 5

- Interioritzar la imatge corporal per representar situacions motrius diferents.

 

T'
EXERCICI
ORG.
10'

- Joc: El petit gran home. Tots estan estirats a terra. Quan el professor dóna el senyal, s'han de posar de peu en un temps determinat ( 30", 1 ', ...), amb les següents limitacions:

No es poden quedar quiets en cap moment, sempre han de moure algun membre.
No poden perdre l'altura aconseguida en cap moment.
El temps donat s'ha d'utilitzar totalment per arribar a estar de peu.
Després es fa a l'inrevés

Grup classe
25'
- Lectura de l'obra "La reina de la neu". Adaptació feta per Josep Torras i Porti del conte de Hans Cristian Andersen. Del llibre "Juguem fent teatre" Ed. Pleniluni. Pàg. 101 a 106 i 137 a 156.  
10'
- Repartiment dels papers de l'obra.  
10'
Recollida de material i neteja personal  

Material:

"La reina de la neu". Adaptació feta per Josep Torras i Porti del conte de Hans Cristian Andersen. Del llibre "Juguem fent teatre" Ed. Pleniluni. Pàg. 101 a 106 i 137 a 156.

 

 

SESSIÓ 6, 7 i 8

- Representar un conte.

 

T'
EXERCICI
ORG.
45'

- Assaig de l'obra treballada.

- Quan s'hagi après, es farà una representació en una festa escolar.

 
10'
Recollida de material i neteja personal  

Material:

"La reina de la neu". Adaptació feta per Josep Torras i Porti del conte de Hans Cristian Andersen. Del llibre "Juguem fent teatre" Ed. Pleniluni. Pàg. 101 a 106 i 137 a 156.

 

 

AVALUACIÓ

 

El meu cos s'expressa

 

NOM

Es mostra expressiu amb el cos Comunica eficaçment expressions i sentiments amb el cos. Es mostra desinhibit en els balls. Participa de forma activa en la realització d'activitats expressives.
1
         
2
         
3
         
4
         
5
         
6