U.D.: Handbol Cicle: Superior Curs: 6è

 

SESSIÓ 1
SESSIÓ 2
SESSIÓ 3
SESSIÓ 4
SESSIÓ 5
SESSIÓ 6
SESSIÓ 7
SESSIÓ 8
SESSIÓ 9
SESSIÓ 10
AVALUACIÓ

 

SESSIÓ 1

- Conèixer les normes bàsiques de l'handbol

 

T'

EXERCICI

ORG.
45'

- Passi del vídeo: Iniciación al baloncesto. Imagen y deporte.

- Respondre al qüestionari de preguntes sobre la ple·lícula.

Grup classe
- Debat sobre la pel·lícula i el questionari  
10'
Recollida de material i neteja personal  

Material:

Vídeo: Iniciación al balonmano. Imagen y deporte.

 

 

SESSIÓ 2

- Conèixer les normes bàsiques de l'handbol.

- Portar la pilota adaptada.

- Situar-se correctament a l'espai.

 

T'
EXERCICI
ORG.
10'
- Joc: Tocar i parar amb la pilota adaptada. ( Paren 2 ) Grup classe
30'
- Joc: L'estrella. En una rotllana, un es posa al mig. Un dels de la rotllana ( A ) passa la pilota al del mig i corre a ocupar el seu lloc, el del mig la torna al que està a la dreta de ( A ) i corre a ocupar el seu lloc. Així successivament fins que s'aconsegueixi una certa velocitat en els passis i els desplaçaments. 2 equips

- Es forma un quadrat amb una fila a cada vèrtex. A passa la pilota al de la seva esquerra ( B ) i corre a posar-se a la cua de la fila que té a la dreta ( D ).

- Joc: Les 10 passades.

- Un corre de cara a porteria i un altre a davant seu d'esquenes a la porteria. Es van passant la pilota fins que arriben a prop de la línia de l'àrea; el que va d'esquenes s'aparta i l'altre fa un llançament sense entrar dins l'àrea.

- Joc: La mosca.

5'
- Passis lliures Trios
10'
Recollida de material i neteja personal  

Material:

1 pilota d'handbol per a cada 3

 

 

SESSIÓ 3

- Adaptar la pilota.

- Desmarcar-se de l'adversari en jocs d'equip.

- Conèixer la tècnica del llançament en suspensió.

 

T'
EXERCICI
ORG.
10'
- Joc: Els caçadors: És una variant dels caçadors i conills, es juga en grups de 5: Hi ha 3 caçadors que, passant-se la pilota han de tocar un únic conill, mentre que l'altre intenta salva'l interceptant la pilota. Si ho aconsegueix, s'acaba el joc. Tots han de passar per tots els papers. Grups de 5
30'
- Handbol a una porteria. 3 atacants contra 2 defensors. El que perdi la pilota, es canvia per un defensor.El mateix, amb 2 atacants i 3 defensors.

 


2 grups

- Un corre de cara a porteria i un altre a davant seu d'esquenes a la porteria. Es van passant la pilota fins que arriben a uns 5 metres de la línia de l'àrea; el que va d'esquenes s'aparta i l'altre enllaça 3 passes amb un llançament en suspensió.
5'
- Joc: Els massatgistes.  
10'
Recollida de material i neteja personal  

Material:

1 pilota per a cada 5

 

 

SESSIÓ 4

- Combinar les accions de llançar rebre i desplaçar-se amb una certa velocitat.

- Saber situar-se en l'espai.

 

T'
EXERCICI
ORG.
10'
- Es forma un quadrat amb una fila a cada vèrtex. A passa la pilota al de la seva esquerra ( B ) i corre a posar-se a la cua de la fila que té a la dreta ( D ).Al mig del quadrat hi ha dos alumnes ( E ) que intenten agafar la pilota en un passi. Si ho aconsegueixen, es canvien pel que ha fet el passi dolent Grups de 6
25'

- Amb la mateixa distribució anterior, els de les cantonades han de passar la pilota a un del mig, mentre l'altre el defensa per tal que no la pugui rebre.

- Joc: Les 10 passades.

- Joc: Handbol - rugbi: Les mateixes normes de l'handbol, però amb les següents modificacions:
No es pot botar.
No hi ha porters.
Els gols es fan aconseguint un assaig ( com al rugbi) dins la porteria.

 
10'
- Joc: L'estrella. En una rotllana, un es posa al mig. Un dels de la rotllana ( A ) passa la pilota al del mig i corre a ocupar el seu lloc, el del mig la torna al que està a la dreta de ( A ) i corre a ocupar el seu lloc. Així successivament fins que s'aconsegueixi una certa velocitat en els passis i els desplaçaments. 2 grups
10'
Recollida de material i neteja personal  

Material:

4 pilotes d'handbol.

 

 

SESSIÓ 5

- Llançar amb precisió.

- Col·laborar amb els companys en la realització d'activitats atlètiques.

 

T'
EXERCICI
ORG.
10'
- Joc: Els caçadors: És una variant dels caçadors i conills, es juga en grups de 4: Hi ha 2 caçadors que, passant-se la pilota han de tocar un únic conill, mentre que l'altre intenta salva'l interceptant la pilota. Si ho aconsegueix, s'acaba el joc. Tots han de passar per tots els papers. Grups de 4
30'

- Joc: Les bitlles. Amb una pilota d'escuma, el llançador ha de tocar les 4 bitlles, que són els altres companys. Anar augmentant la distància.

- Handbol a una porteria. 3 atacants contra 2 defensors.El que perdi la pilota, es canvia per un defensor.

- El mateix, amb 2 atacants i 3 defensors.

Grups de 5
5'
- Estirats a terra, amb els ulls tancats, han de contar interiorment fins que creguin que han passat 60 segons. Quan hi arribin, aixequen el braç però no poden parlar. Guanya el que s'hi acosti més. Grup classe
10'
Recollida de material i neteja personal  

Material:

1 pilota d'handbol per a cada 4.

1 pilota d'escuma per a cada 5.

 

 

SESSIÓ 6

- Canviar ràpidament de direcció en els jocs.

- Saber desmarcar-se en els jocs d'equip.

 

T'
EXERCICI
ORG.
5'
- Joc: Robar la pilota. En una zona limitada, tots estan botant una pilota. Quan ho indiqui el professor, i durant un temps determinat (1', 1'30", ...) han treure la pilota dels altres sense perdre la seva. Als que la seva pilota els surti de la zona queden eliminats. Grup classe
35'
- El mateix joc anterior, però ara no s'elimina ningú. Quan perdin la pilota han d'anar a buscar-la i seguir jugant.
Han de botar sense mirar la pilota, per la qual cosa, la seva parella els indicarà un nombre amb les mans i ells l'han de dir

Parelles

 

 

 

 

2 equips

- A i B avancen passant-se la pilota i han de mirar de marcar un gol davant l'oposició de C.

- Partit d'handbol.

5'
- Comentari del partit  
10'
Recollida de material i neteja personal  

Material:

1 pilota per a cada 2.

 

 

SESSIÓ 7

- Aplicar les tècniques treballades en situació de joc real.

- Col·laborar amb els companys en la realització d'activitats atlètiques.

 

T'
EXERCICI
ORG.
5'
- Handbol a una porteria. 5 atacants contra 4 defenses. Els atacants no poden tirar a porteria fins que no hagin tocat tots la pilota. Grup classe
35'
- Joc: Les 10 passades.Partit a l'inrevés: Els atacants han de fer arribar la pilota al seu porter sense que toqui el terra per aconseguir un gol. 2 equips

- Dos jugadors ataquen ( A ) recolzant-se amb un altre que està a la línia de l'àrea ( C ), i davant l'oposició de dos defenses ( B ).

- Partit d'handbol.

5'
- Estirats a terra, amb els ulls tancats, han de contar interiorment fins que creguin que han passat 60 segons. Quan hi arribin, aixequen el braç però no poden parlar. Guanya el que s'hi acosti més. Grup classe.
10'
Recollida de material i neteja personal  

Material:

4 - 5 pilotes d'handbol

 

 

SESSIÓ 8

- Situar-se correctament a l'espai en relació als companys.

- Llançar amb precisió una pilota d'handbol.

 

T'
EXERCICI
ORG.
10'
- Handbol - cap. Les mateixes normes que a l'handbol, però sense porters i els gols s'han de fer amb el cap ( no es pot fer una autopassada ) 2 equips
30' - La mosca. Amb 2 mosques.

Grups de 6
Grups de 4

 

 

 

 


3 equips

- Amb 1 porter.Els 4 B surten de l'àrea i van a fer gol a la porteria contraria ( on està el porter ). En aquest moment els 4 A entren al camp per defensar. Quan els B perden la pilota o tiren a porteria, surten 4 més que estan esperant a la porteria B. Els 4 A han de tornar al seu lloc, tocar amb la mà la part de fora del camp i tornar per defensar als nous atacants. Convé canviar sovint els 4 defensors, ja que és un joc molt intens.
- Joc de bitlles: Es posen 4 daus d'escuma un a sobre de l'altre. Cada jugador tira per torns i intenta fer caure la torre. Cada dau caigut suma un punt. Quan els hagin tirar tots 4 es tornen a posar en torre.
5'
- Llançaments en suspensió.  
10'
Recollida de material i neteja personal  

Material:

4 pilotes d'handbol.

12 daus d'escuma.

 

 

SESSIÓ 9

- Botar correctament una pilota d'handbol.

- Llançar i rebre amb precisió.

- Llançar en suspensió.

 

T'
EXERCICI
ORG.
10'

- Joc: La muralla xinesa.

- Joc: La muralla xinesa. Variant: Es posen 5 al mig i tots els que toqui es posen darrera seu formant una serp agafats pel maluc. Només pot tocar el de davant.

Grup classe
30'

- Relleus:

Anar i tornar botant la pilota.
El mateix fent un recorregut en ziga-zaga.
Anar botant fins el final i des d'allà passar la pilota al següent amb un llançament.

- Joc: Passar i córrer: Cada equip forma dues files, una enfront de l'altra i separats uns 5 metres. Passar-se la pilota entre els de davant. Un cop han passat:

Posar-se al final de la fila on estan.
Posar-se al final de la fila del davant.

- Partit d'handbol.

4 equips
5'
- Llançaments en suspensió.  
10'
Recollida de material i neteja personal  

Material:

4 pilotes d'handbol.

 

 

SESSIÓ 10

- Aplicar les tècniques treballades a les situacions de joc real.

- Respectar les diferències dels companys.

- Analitzar les situacions de joc creades.

 

T'
EXERCICI
ORG.
10'
- Joc: Tocar i parar. El que para ha de tocar als altres amb la pilota adaptada. Anar afegint progressivament més pilotes, fins a 4 - 5. Grup classe
Partits de 7'
- Campionat d'handbol.Els perdedors dels primers partits, juguen entre ells i després els guanyadors. 4 equips
5'
- Comentari sobre les incidències dels partits i la unitat.  
10'
Recollida de material i neteja personal  

Material:

4 - 5 pilotes d'handbol

 

 

AVALUACIÓ

 

Handbol

 

NOM

Coneix i aplica les normes bàsiques del handbol. Bota correcta-ment la pilota de handbol amb la mà dominant. Col·labora amb els companys en la realització d'activitats atlètiques. Porta la pilota adap-tada Respecta les normes en els jocs d'equip.
1
           
2
           
3
           
4
           
5
           
6